Prediker 12 – HTB & NIRV

Het Boek

Prediker 12:1-14

Denk in je jonge jaren aan je Schepper

1Laat de verrukking van het jong-zijn u er niet toe verleiden uw Schepper te vergeten. Eer Hem in uw jeugd, voordat de moeilijke jaren aanbreken waarin u niet meer met volle teugen van het leven geniet. 2Dan is het te laat om aan Hem te denken, als u de zon, het licht, de maan en de sterren nauwelijks meer kunt zien met uw oude ogen en u geen zilveren randje meer om de donkere wolken zult kunnen ontdekken. 3Want er komt een tijd dat uw handen zullen beven van ouderdom, uw sterke benen zwak zullen worden, u niet genoeg tanden meer hebt om goed te kunnen eten en u ook langzaam blind begint te worden, 4dat uw oren doof worden en uw stem zachter klinkt, dat u de vogels nog maar nauwelijks kunt horen fluiten. 5U zult hoogtevrees hebben en bang zijn om te vallen, een oude man met witte haren, die zich voortsleept, zonder lichamelijke behoeften. Want de mens staat voor de deur van de dood en nadert zijn eeuwige huis, terwijl de klagers over straat lopen. 6Denk in uw jonge jaren aan uw Schepper, voordat het zilveren koord van uw leven losschiet, de gouden schaal wordt gebroken, de kruik bij de put in stukken valt en het scheprad in de put onklaar raakt, 7voor het stof terugkeert naar de aarde zoals het was, en de geest terugkeert naar God, die hem gaf.

8Alles is betrekkelijk, zegt de Prediker, uiterst betrekkelijk. 9En omdat de Prediker zo wijs was, ging hij verder met het volk te onderwijzen in alles wat hij wist, hij verzamelde spreuken en rangschikte die. 10Want de Prediker was niet alleen een wijs man, maar ook een goede leraar, hij gaf zijn kennis niet zomaar door aan het volk, maar deed dat op een manier die de mensen boeide. 11De woorden van een wijze man zijn als sporen van een ruiter die een paard tot actie aanzetten. Zij bevatten grote waarheden die ons gegeven zijn door één Herder.

12Maar, mijn zoon, wees gewaarschuwd: er komt geen einde aan het schrijven van boeken. Het bestuderen daarvan wordt ten slotte zeer vermoeiend. 13Dit is mijn uiteindelijke conclusie: heb ontzag voor God en volg zijn geboden op, want dat is de opdracht voor ieder mens. 14God zal ons doen en laten namelijk beoordelen, ook alle verborgen dingen, of ze nu goed of slecht waren.

New International Reader’s Version

Ecclesiastes 12:1-14

1Remember your Creator.

Remember him while you are still young.

Think about him before your times of trouble come.

The years will come when you will say,

“I don’t find any pleasure in them.”

2That’s when the sunlight will become dark.

The moon and the stars will also grow dark.

And the clouds will return after it rains.

3Remember your Creator before those who guard the house tremble with old age.

That’s when strong men will be bent over.

The women who grind grain will stop because there are so few of them left.

Those who look through the windows won’t be able to see very well.

4Remember your Creator before the front doors are closed.

That’s when the sound of grinding will fade away.

Old people will rise up when they hear birds singing.

But they will barely hear any of their songs.

5Remember your Creator before you become afraid of places that are too high.

You will also be terrified because of danger in the streets.

Remember your Creator before the almond trees have buds on them.

That’s when grasshoppers will drag themselves along.

Old people will lose their desire.

That’s when people will go to their dark homes in the grave.

And those who mourn for the dead will walk around in the streets.

6Remember your Creator before the silver cord is cut.

Remember him before the golden bowl is broken.

The wheel will be broken at the well.

The pitcher will be smashed at the spring.

7Remember your Creator before you return to the dust you came from.

Remember him before your spirit goes back to God who gave it.

8“Meaningless! Everything is meaningless!”

says the Teacher.

“Nothing has any meaning.”

Have Respect for God and Obey His Commandments

9The Teacher was wise. He gave knowledge to people. He tried out many proverbs. He thought about them carefully. Then he wrote them down in order. 10He did his best to find just the right words. And what he wrote was honest and true.

11The sayings of those who are wise move people to take action. Their collected sayings are like nails pounded in firm and deep. These sayings are given to us by one shepherd. 12My son, be careful not to pay attention to anything added to them.

Books will never stop being written. Too much studying makes people tired.

13Everything has now been heard.

And here’s the final thing I want to say.

Have respect for God and obey his commandments.

This is what he expects of all human beings.

14God will judge everything people do.

That includes everything they try to hide.

He’ll judge everything, whether it’s good or evil.