Het Boek

Openbaring 8

Het zevende zegel en de bazuinen

1Toen het Lam het zevende zegel verbrak, werd het stil in de hemel, ongeveer een half uur lang. Ik zag de zeven engelen voor God staan en zij kregen allemaal een bazuin.

Een andere engel ging met een gouden wierookvat bij het altaar staan en kreeg heel veel reukwerk dat hij, samen met de gebeden van de gelovigen, op het gouden altaar voor de troon moest offeren. En uit de hand van de engel die voor God stond, steeg de geur van de wierook omhoog, samen met de gebeden van de gelovigen. Toen vulde de engel het wierookvat met vuur van het altaar en gooide het op de aarde. Het begon vreselijk te donderen, te rommelen en te bliksemen. De aarde beefde ervan.

De zeven engelen met de bazuinen maakten zich klaar om erop te blazen. De eerste engel blies op zijn bazuin: hagel en vuur, vermengd met bloed, werden op de aarde gegooid. Een derde deel van de aarde en een derde deel van de bomen verbrandde en al het gras werd door de vlammen verteerd. De tweede engel blies op zijn bazuin: er werd iets in de zee gegooid dat op een reusachtige brandende berg leek. Een derde deel van de zee veranderde in bloed en een derde deel van de zeedieren ging dood en een derde deel van de schepen verging. 10 De derde engel blies op zijn bazuin: er viel een grote ster uit de hemel die brandde als een fakkel. Hij kwam terecht op een derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. 11 De naam van de ster was ‘Bitter’. Een derde deel van het water werd bitter, en omdat het bitter was, stierven vele mensen ervan.

12 De vierde engel blies op zijn bazuin: een derde deel van de zon, de maan en de sterren werd door een zware slag getroffen. Daardoor werden zij voor een derde verduisterd. Zowel overdag als ʼs nachts gaven zij een derde minder licht. 13 Toen zag ik hoog in de lucht een arend vliegen en hij schreeuwde: ‘Och, hoe verschrikkelijk zal het voor de mensen op de aarde zijn, wanneer de drie andere engelen op hun bazuin blazen!’

New American Standard Bible

Revelation 8

The Seventh Seal—the Trumpets

1When the Lamb broke the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour. And I saw the seven angels who stand before God, and seven trumpets were given to them.

Another angel came and stood at the altar, holding a golden censer; and much incense was given to him, so that he might [a]add it to the prayers of all the [b]saints on the golden altar which was before the throne. And the smoke of the incense, [c]with the prayers of the [d]saints, went up before God out of the angel’s hand. Then the angel [e]took the censer and filled it with the fire of the altar, and threw it to the earth; and there followed peals of thunder and sounds and flashes of lightning and an earthquake.

And the seven angels who had the seven trumpets prepared themselves to sound them.

The first sounded, and there came hail and fire, mixed with blood, and they were thrown to the earth; and a third of the earth was burned up, and a third of the trees were burned up, and all the green grass was burned up.

The second angel sounded, and something like a great mountain burning with fire was thrown into the sea; and a third of the sea became blood, and a third of the creatures which were in the sea [f]and had life, died; and a third of the ships were destroyed.

10 The third angel sounded, and a great star fell from heaven, burning like a torch, and it fell on a third of the rivers and on the springs of waters. 11 The name of the star is called Wormwood; and a third of the waters became wormwood, and many men died from the waters, because they were made bitter.

12 The fourth angel sounded, and a third of the sun and a third of the moon and a third of the stars were struck, so that a third of them would be darkened and the day would not shine for a third of it, and the night in the same way.

13 Then I looked, and I heard [g]an eagle flying in midheaven, saying with a loud voice, “Woe, woe, woe to those who dwell on the earth, because of the remaining blasts of the trumpet of the three angels who are about to sound!”

Notas al pie

  1. Revelation 8:3 Lit give
  2. Revelation 8:3 Or holy ones
  3. Revelation 8:4 Or for
  4. Revelation 8:4 V 3, note 2
  5. Revelation 8:5 Lit has taken
  6. Revelation 8:9 Lit the ones having
  7. Revelation 8:13 Lit one eagle