Het Boek

Openbaring 8:1-13

Het zevende zegel en de bazuinen

1Toen het Lam het zevende zegel verbrak, werd het stil in de hemel, ongeveer een halfuur lang. 2Ik zag de zeven engelen voor God staan en zij kregen allemaal een bazuin.

3Een andere engel ging met een gouden wierookvat bij het altaar staan en kreeg heel veel reukwerk dat hij, samen met de gebeden van de gelovigen, op het gouden altaar voor de troon moest offeren. 4En uit de hand van de engel die voor God stond, steeg de geur van de wierook omhoog, samen met de gebeden van de gelovigen. 5Toen vulde de engel het wierookvat met vuur van het altaar en gooide het op de aarde. Het begon vreselijk te donderen, te rommelen en te bliksemen. De aarde beefde ervan.

6De zeven engelen met de bazuinen maakten zich klaar om erop te blazen. 7De eerste engel blies op zijn bazuin: hagel en vuur, vermengd met bloed, werden op de aarde gegooid. Een derde deel van de aarde en een derde deel van de bomen verbrandde en al het gras werd door de vlammen verteerd. 8De tweede engel blies op zijn bazuin: er werd iets in de zee gegooid dat op een reusachtige brandende berg leek. Een derde deel van de zee veranderde in bloed 9en een derde deel van de zeedieren ging dood en een derde deel van de schepen verging. 10De derde engel blies op zijn bazuin: er viel een grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel. Hij kwam terecht op een derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. 11De naam van de ster was ‘Bitter’. Een derde deel van het water werd bitter, en omdat het bitter was, stierven vele mensen ervan.

12De vierde engel blies op zijn bazuin: een derde deel van de zon, de maan en de sterren werd door een zware slag getroffen. Daardoor werden zij voor een derde verduisterd. Zowel overdag als ʼs nachts gaven zij een derde minder licht. 13Toen zag ik hoog in de lucht een arend vliegen en hij schreeuwde: ‘Och, hoe verschrikkelijk zal het voor de mensen op de aarde zijn, wanneer de drie andere engelen op hun bazuin blazen!’

Священное Писание

Откровение 8:1-13

Снятие седьмой печати

1Когда Ягнёнок снял седьмую печать, на небесах примерно на полчаса наступило молчание. 2Я увидел семь ангелов, стоящих перед Всевышним, им были даны семь труб. 3Потом подошёл ещё один ангел, державший золотой сосуд для возжигания благовоний, и встал рядом с жертвенником. Ему было дано много благовоний, чтобы он мог возложить их вместе с молитвами всего святого народа Всевышнего на золотой жертвенник, что стоит перед троном. 4Дым от благовоний вместе с молитвами святого народа поднялся от жертвенника, перед которым стоял ангел, к Всевышнему. 5Затем ангел взял сосуд для возжигания благовоний, наполнил его огнём с жертвенника и бросил на землю. Тогда на земле случились громы, крики, молнии и землетрясение8:5 Возможно, это ответ на молитвы мучеников (см. 6:10)..

Первые шесть труб

6Семь ангелов, у которых были трубы, приготовились трубить.

7Первый ангел затрубил, и на землю пролились град и огонь, смешанные с кровью8:7 Ср. Исх. 9:23.; третья часть земли сгорела, и третья часть деревьев сгорела, и вся зелёная трава сгорела.

8Затрубил второй ангел, и нечто наподобие огромной горящей горы упало в море, и третья часть моря превратилась в кровь. 9Третья часть всего живущего в море умерла8:8-9 Ср. Исх. 7:20-21., и третья часть всех судов погибла.

10Затрубил третий ангел, и с неба на третью часть рек и водных источников упала горящая, как факел, огромная звезда. 11Эта звезда называется Полынь. Третья часть воды стала горькой, как полынь, и от этой горькой воды погибло много людей.

12Затрубил четвёртый ангел, и были поражены третья часть солнца, третья часть луны и третья часть звёзд. Они вдруг потемнели, и третья часть дня, как и третья часть ночи, были лишены света8:12 Ср. Исх. 10:21-23..

13Потом я увидел и услышал орла, летящего посреди неба. Он громко кричал:

– Горе! Горе! Горе жителям земли от звуков труб остальных трёх ангелов, которые должны протрубить.