Het Boek

Openbaring 6:1-17

Het Lam verbreekt de zegels

1Ik zag dat het Lam een van de zeven zegels verbrak. En ik hoorde een van de vier wezens met donderende stem zeggen: ‘Kom.’ 2Verder zag ik een wit paard. Op het paard zat iemand met een boog in zijn hand en hij kreeg een kroon op zijn hoofd. Hij trok eropuit als overwinnaar naar zijn volgende overwinning. 3Het Lam verbrak het tweede zegel en ik hoorde het tweede wezen zeggen: ‘Kom.’ 4Deze keer kwam er een rood paard. Er zat iemand op die een groot zwaard kreeg. Hij moest de vrede van de aarde wegnemen, zodat de mensen elkaar zouden afslachten. 5Toen het Lam het derde zegel verbrak, hoorde ik het derde wezen zeggen: ‘Kom.’ En ik zag een zwart paard, met iemand erop die een weegschaal in de hand hield. 6Er kwam een stem uit het midden van de vier wezens, die zei: ‘Eén maat tarwe voor een dagloon en drie maten gerst voor een dagloon. En doe voorzichtig met de olie en de wijn.’

7Toen Hij het vierde zegel verbrak, hoorde ik het vierde wezen zeggen: ‘Kom.’ 8Toen kwam er een paard met een grauwe kleur. De dood zat op zijn rug en het dodenrijk volgde hem op de voet. Die twee kregen macht om een kwart van alle mensen te doden door het zwaard, de honger, de pest en de wilde dieren. 9Toen het Lam het vijfde zegel verbrak, zag ik onder het altaar de zielen van hen die vermoord waren omdat zij de boodschap van God geloofd hadden en daar openlijk voor waren uitgekomen. 10Zij riepen luid: ‘U bent een heilig Heerser en U houdt uw woord. Hoelang duurt het nog voordat U wraak neemt voor wat zij ons hebben aangedaan?’ 11Zij kregen allemaal een wit kleed en hun werd gezegd dat zij nog even moesten wachten. Eerst zou het aantal mededienaren en broeders en zusters dat ter wille van Christus gedood zou worden, voltallig moeten zijn.

12Toen Hij het zesde zegel verbrak, zag ik dat er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan rood als bloed. 13De sterren vielen van de hemel op de aarde, als onrijpe vijgen die in een storm van de boom waaien. 14De hemel verdween als een stuk papier dat opgerold wordt, en alle bergen en eilanden werden van hun plaats gerukt. 15Alle mensen verstopten zich in holen en tussen de rotsen: koningen, regeringsleiders en generaals, rijken en sterken, slaven en vrijen. 16Zij schreeuwden naar de bergen en de rotsen: ‘Val op ons! Verberg ons voor de ogen van Hem die op de troon zit en voor de toorn van het Lam. 17De grote dag van hun toorn is gekomen en niemand zal die overleven.’

Священное Писание

Откровение 6:1-17

Снятие первых шести печатей

1Я видел, как Ягнёнок открыл первую из семи печатей, и затем услышал, как одно из четырёх живых существ сказало громоподобным голосом:

– Подойди!

2Я посмотрел и увидел белого коня. На нём сидел вооружённый луком всадник, которому был дан венец. Он выехал как победитель, и чтобы победить6:2 Ср. Зак. 1:8-17; 6:1-8..

3Когда Ягнёнок снял вторую печать, я услышал, как второе живое существо сказало:

– Подойди!

4И вышел другой конь, огненно-рыжий. На нём сидел вооружённый длинным мечом всадник, которому была дана власть лишить землю мира, чтобы люди на ней убивали друг друга.

5Когда Ягнёнок снял третью печать, я услышал как третье живое существо сказало:

– Подойди!

Я увидел вороного коня. Сидящий на нём всадник держал в руке весы. 6И я услышал со стороны четырёх живых существ голос, говорящий:

– Полкилограмма6:6 Букв.: «хиникс», т. е. примерно 1 л (600 г муки). пшеничной муки – за заработок целого дня6:6 Букв.: «за динарий». Динарий – римская монета, примерно равная дневному заработку наёмного работника (см. Мат. 20:2)., и полтора килограмма6:6 Букв.: «три хиникса». ячменной муки – за заработок целого дня.

А всаднику:

– Неся свой суд, масла и вина не трогай!

7Когда Ягнёнок снял четвёртую печать, я услышал голос четвёртого существа. Оно сказало:

– Подойди!

8Я увидел мертвенно-бледного коня. Его всадника звали Смерть, а за ним следовал ад6:8 Букв.: «мир мёртвых».. Им была дана власть над четвёртой частью земли, чтобы губить людей мечом, голодом, эпидемиями и дикими зверями.

9Когда Ягнёнок снял пятую печать, я увидел у подножия жертвенника души тех, кто был убит за слово Всевышнего и за своё свидетельство. 10Они громко закричали:

– До каких пор, святой и истинный Владыка, Ты не будешь судить и мстить живущим на земле за нашу кровь?

11Каждому из них была дана белая одежда, и им было сказано подождать ещё некоторое время, пока число их сотрудников и братьев, которые будут убиты так же, как и они, не достигнет своей полноты.

12Потом я увидел, как Ягнёнок снял шестую печать. Тогда вдруг произошло сильное землетрясение6:12 Ср. Езек. 38:19-20; Агг. 2:6., и солнце стало чёрным, как траурное одеяние, а луна стала красной, как кровь6:12 См. Ис. 13:10; Езек. 32:7-8; Иоиль 2:10; 3:15.. 13Небесные звёзды упали на землю, как незрелый инжир падает с деревьев от сильного порыва ветра6:13 См. Мк. 13:24-26.. 14Небо свернулось, как свиток6:13-14 См. Ис. 34:4., и все горы и острова были сдвинуты со своих мест. 15Цари земли, высокопоставленные чиновники, полководцы, богатые и власть имущие, рабы и свободные – все попрятались в пещерах и расщелинах гор6:15 См. Ис. 2:10..

16– Упадите на нас, – умоляли они горы и скалы, – спрячьте нас6:16 См. Ос. 10:8. от лица Сидящего на троне и от гнева Ягнёнка! 17Наступил великий день Их гнева, и кто может устоять?