Het Boek

Openbaring 21:1-27

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

1Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De tegenwoordige hemel en de tegenwoordige aarde waren er niet meer, en ook de zee was verdwenen. 2Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel naar beneden komen, bij God vandaan. Zij zag er feestelijk uit, als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor de bruidegom en hem opwacht. 3Ik hoorde een luide stem vanaf de troon zeggen: ‘Gods woonplaats is nu bij de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en Hij zal Zelf bij hen zijn. 4Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. Er zal geen dood meer zijn, geen verdriet, geen rouw of pijn, want die dingen horen bij de oude wereld die voorbij is.’ 5Hij die op de troon zat, zei: ‘Ik maak alles nieuw.’ En Hij zei tegen mij: ‘Schrijf het allemaal op, want wat Ik zeg, is waar en betrouwbaar. 6Het heeft zich allemaal voltrokken. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal Ik water geven uit de bron die leven geeft, voor niets. 7Wie overwinnen, krijgen dit van Mij. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn kinderen zijn. 8Maar lafaards, trouwelozen, verdorvenen, moordenaars, mensen die ontucht plegen, tovenaars, afgodendienaars en bedriegers staat wat anders te wachten: het brandende zwavelmeer, de tweede dood.’

9Toen kwam een van de zeven engelen die de zeven schalen met de zeven laatste rampen hadden uitgegoten, naar mij toe en zei: ‘Kom, ik zal u de bruid van het Lam laten zien, zijn vrouw.’ 10Hij droeg mij in de geest naar een grote, hoge berg en liet mij de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel naar beneden kwam, van God vandaan. 11De stad schitterde met goddelijke pracht. Er kwam een gloed vanaf als van een zeer dure edelsteen, als van een kristalheldere diamant. 12De stad was omgeven door een brede, hoge muur met twaalf poorten en bij elke poort stond een engel. Op de twaalf poorten stonden de namen van de twaalf stammen van Israël. Er waren drie poorten aan elke kant: 13drie op het oosten, drie op het noorden, drie op het westen en drie op het zuiden. 14De fundering van de stadsmuur bestond uit twaalf stenen, waarop de namen van de twaalf apostelen van het Lam stonden. 15De engel die met mij sprak, had een gouden meetlat om de stad, de poorten en de muur op te meten. 16Toen hij die opmat, bleek de lengte even groot als de breedte te zijn, de stad vormde een vierkant. De hoogte, de lengte en de breedte waren allemaal even groot: ruim eenentwintighonderd kilometer. 17Daarna mat hij de dikte van de muren op en die bleek vierenzestig meter te zijn. De engel gebruikte menselijke maten. 18De stad zelf was van zuiver goud en zo doorzichtig als glas. De muur bestond uit een doorschijnend edelgesteente, uit diamant 19en was gebouwd op een fundering van twaalf lagen die met allerlei edelstenen versierd was: de eerste laag met diamant, de tweede laag met lazuursteen, de derde met robijn, de vierde met smaragd, 20de vijfde met sardonyx, de zesde met sardius, de zevende met topaas, de achtste met beryl, de negende met chrysoliet, de tiende met chrysopraas, de elfde met saffier, de twaalfde met amethist.

21De twaalf poorten waren parels, elke poort bestond uit één parel. En de hoofdstraat was van zuiver goud, als doorzichtig glas. 22Ik zag in de stad geen tempel, want de Here, de Almachtige God, en het Lam zijn Zelf haar tempel. 23De stad heeft geen zonlicht of maanlicht nodig, want zij wordt verlicht door de schittering van God en het Lam is haar lamp. 24De volken zullen in haar licht leven en de koningen van de aarde zullen hun rijkdom ernaartoe brengen. 25Haar poorten zullen de hele dag openstaan, zij zullen nooit worden gesloten, omdat er geen nacht zal zijn. 26De rijkdom en de pracht van de volken zal in de stad worden gebracht. 27Maar er komt niets lelijks of slechts in, verdorven mensen en leugenaars blijven erbuiten. Alleen de mensen die in het levensboek van het Lam staan, mogen die stad binnengaan.

Священное Писание

Откровение 21:1-27

Новый Иерусалим

1Потом я увидел новое небо и новую землю21:1 См. Ис. 65:17; 66:22; 2 Пет. 3:13.. Первого неба и первой земли уже не было, моря тоже больше не было. 2Я увидел святой город – новый Иерусалим. Он спускался с небес от Всевышнего, приготовленный как невеста, украшенная для своего мужа. 3И я услышал громкий голос, прозвучавший от трона:

– Это жилище Всевышнего с людьми. Здесь Он будет жить с ними, и они будут Его народом. Он будет с ними и будет их Богом21:3 См. Лев. 26:11-12; Иер. 31:33-34; Езек. 37:27.. 4Он отрёт с их глаз каждую слезу. Больше не будет ни смерти, ни скорби, ни вопля, ни боли, потому что прежнее ушло21:4 См. Ис. 25:8; 65:19..

5Сидящий на троне сказал:

– Я творю всё новое!

И Он добавил:

– Запиши, потому что это верные и истинные слова.

6Затем Он сказал мне:

– Свершилось! Я – Владыка всего: от А до Я!21:6 Букв.: «Я – Альфа и Омега!» См. сноску на 1:8. Я и Начало, и Конец!21:6 Ср. Ис. 44:6; 48:12. Тому, кто мучится от жажды, Я дам пить даром из источника воды жизни. 7Побеждающий наследует всё это, и Я буду его Богом, а он будет Моим сыном. 8Но тем, кто испугавшись, свернул с Моего пути, и тем, кто был Мне неверен, а также подлецам, убийцам, развратникам, колдунам, идолопоклонникам и всем лжецам – им место в озере с горящей серой. Это вторая смерть.

9Один из семи ангелов, у которых были семь чаш, наполненных семью последними бедствиями, подошёл и сказал мне:

– Пойдём, я покажу тебе невесту, жену Ягнёнка!

10И он перенёс меня в Духе на большую и высокую гору. Оттуда он показал мне святой город Иерусалим, спускающийся с небес от Всевышнего21:10 Ср. Езек. 40:2.. 11Он сияет славой Всевышнего, и его сияние напоминает сияние драгоценнейшего камня, наподобие яшмы, чистой, как кристалл. 12У города большая и высокая стена и двенадцать ворот, а у ворот – двенадцать ангелов. На воротах написаны имена двенадцати родов Исраила. 13Трое ворот – с востока, трое – с севера, трое – с юга и трое – с запада21:12-13 См. Езек. 48:31-35.. 14Стена города стоит на двенадцати основаниях, и на них написаны имена двенадцати посланников Ягнёнка.

15У ангела, который говорил со мной, была золотая трость для измерения города, его ворот и стен21:15 См. Езек. 40:3.. 16Город был квадратным, длина его равнялась ширине. Ангел измерил город тростью. Длина города была двенадцать тысяч стадий21:16 То есть около 2 200 км.. Его ширина и высота равнялись длине21:16 Святая Святых в Иерусалимском храме также имело форму куба (см. 3 Цар. 6:20).. 17Ангел измерил стены, они были толщиной21:17 Или: «высотой». в сто сорок четыре локтя21:17 То есть около 65 м. согласно человеческим меркам, которыми пользовался ангел. 18Стена была построена из яшмы, а сам город – из чистого, как прозрачное стекло, золота. 19Основания стен города были украшены всевозможными драгоценными камнями: первое основание было из яшмы, второе – из сапфира, третье – из агата, четвёртое – из изумруда, 20пятое – из оникса, шестое – из сердолика, седьмое – из хризолита, восьмое – из берилла, девятое – из топаза, десятое – из хризопраза, одиннадцатое – из гиацинта, двенадцатое – из аметиста21:19-20 Ср. Исх. 28:15-20; 39:8-14.. 21Двенадцать ворот были двенадцатью жемчужинами: каждые ворота из отдельной жемчужины21:19-21 См. Ис. 54:11-12.. А центральная улица города была из чистого, как прозрачное стекло, золота.

22Храма в городе я не видел, потому что его храм – это Сам Вечный, Бог Сил, и Ягнёнок. 23Город не нуждается в солнечном или лунном свете, потому что слава Всевышнего освещает его и Ягнёнок – его светильник21:23 См. Ис. 60:19-20.. 24Народы будут ходить в его свете, и цари земли принесут в него свою славу21:24 См. Ис. 60:3.. 25Ворота города никогда не будут закрыты днём, а ночи там не будет. 26И принесут в него славу и честь народов21:25-26 См. Ис. 60:11.. 27В него не войдёт ничто нечистое, и никто совершающий постыдные или лживые поступки. Там будут только те, чьи имена записаны у Ягнёнка в книге жизни.