Het Boek

Openbaring 19:1-21

Voor God is alle eer en macht

1Toen hoorde ik uit de hemel het geluid als van een grote menigte die zei: ‘Loof God! Van Hem komt alle redding! Voor Hem is alle eer en macht! 2Zijn oordelen zijn betrouwbaar en rechtvaardig. Hij heeft de grote hoer veroordeeld die de aarde met haar ontucht in het verderf gestort heeft. Hij heeft de dood van zijn dienaren op haar gewroken. 3Prijs God! De rook van haar puinhopen zal voor altijd en eeuwig blijven opstijgen.’

4De vierentwintig ouderlingen en de vier wezens knielden in aanbidding neer voor God die op de troon zit, en zeiden: ‘Amen! Prijs God!’ 5Een stem vanaf de troon zei: ‘Alle dienaren van God en allen die ontzag voor Hem hebben, klein en groot, prijs God!’

6Daarna hoorde ik een grote menigte. Het leek wel op het geluid van een enorme waterval of van zware donderslagen. ‘Prijs God,’ zeiden zij. ‘De Here, onze Almachtige God, regeert! 7Laten wij blij zijn en juichen en Hem eren, want de tijd van de bruiloft van het Lam is aangebroken en zijn bruid staat klaar. 8Zij mocht een kleed van schitterend wit linnen aantrekken. Dat fijne linnen staat voor de goede daden van de gelovigen.’

9De engel zei tegen mij: ‘Schrijf op: Gelukkig zijn de mensen die uitgenodigd zijn voor het bruiloftsmaal van het Lam.’ En hij voegde eraan toe: ‘Dit zegt God, die altijd de waarheid spreekt.’ 10Ik viel voor hem neer om hem te aanbidden, maar hij zei: ‘Doe dat niet! Ik ben een dienaar van Jezus, net als u en uw broeders en zusters die openlijk voor hun geloof in Jezus uitkomen. Aanbid God.’ Want de kern van alle profetie is uitkomen voor het geloof in Jezus.

11Ik zag dat de hemel geopend was en plotseling zag ik een wit paard. Hij die erop zat, heet Trouw en Oprechtheid. In zijn oordeel en in de strijd is Hij rechtvaardig. 12Zijn ogen zijn als laaiend vuur en op zijn hoofd draagt Hij vele kronen. Hijzelf is de enige die de naam kent die op Hem geschreven is. 13Het kleed dat Hij draagt, is in bloed gedrenkt. De naam waarmee Hij wordt aangesproken, is: Woord van God. 14De hemelse legers volgen Hem op witte paarden, zij hebben kleren van zuiver wit linnen aan. 15Uit zijn mond komt een scherp zwaard, waarmee Hij de vijandige volken zal neerslaan. Hij zal hen met een ijzeren staf regeren en hen vertrappen in de wijnpers van de grimmige toorn van de Almachtige God. 16Op zijn kleed en op zijn dij staat deze naam: ‘Koning over alle koningen en Heer over alle heren.’

17Ik zag een engel midden in de zon staan. Met zijn sterke stem riep hij naar alle vogels die op het hoogste punt van de hemel vlogen: ‘Kom bij elkaar voor Gods grote maal! 18Jullie mogen het vlees eten van koningen, generaals en helden, van paarden en hun ruiters, van vrijen en slaven, van kleinen en groten.’

19Ik zag het beest samen met de koningen van de aarde. Zij hadden hun legers verzameld om oorlog te voeren tegen Hem die op het paard zat en tegen zijn leger. 20Het beest werd gevangengenomen, samen met de valse profeet die onder het oog van het beest wondertekenen had gedaan, waardoor alle mensen werden verleid die het teken van het beest droegen en het standbeeld van het beest aanbaden. Het beest en de valse profeet werden levend in het meer van brandende zwavel gegooid. 21Heel hun aanhang werd gedood door het zwaard uit de mond van Hem die op het paard zat. En alle vogels deden zich te goed aan hun vlees.

Священное Писание

Откровение 19:1-21

Хвала Вечному

1После этого я услышал голос, звучащий как голос огромного множества людей. Они восклицали в небесах:

– Хвала Вечному!

Спасение, слава и сила принадлежат нашему Богу,

2потому что Его суды истинны и справедливы!

Он осудил великую блудницу,

которая растлила мир своим развратом.

Он отомстил ей за кровь Своих рабов!

3И они опять воскликнули:

– Хвала Вечному!

Дым от неё будет подниматься вовеки!19:3 См. Ис. 34:10.

4Двадцать четыре старца и четыре живых существа пали и поклонились Всевышнему, сидящему на троне, говоря:

– Аминь! Хвала Вечному!

5И от трона прозвучал голос:

– Хвалите нашего Бога,

все Его рабы

и все боящиеся Его,

малые и великие!

6Затем я услышал голос, звучавший как голос множества людей, или как шум могучих вод, или как мощный раскат грома:

– Хвала Вечному!

Потому что Вечный, наш Бог и Повелитель Сил, воцарился!

7Давайте радоваться и веселиться!

Воздадим Ему славу!

Наступил час бракосочетания Ягнёнка!19:7 Ср. Ис. 25:6-9.

Его невеста уже приготовила себя!

8Ей дано тончайшее льняное платье,

чистое и блестящее.

(Это платье – символ праведных дел святого народа Всевышнего.)19:8 Ср. Лев. 16:2-4; Езек. 16:12-14.

9Потом ангел сказал мне:

– Запиши: благословенны те, кто приглашён на свадебный пир Ягнёнка!

И добавил:

– Это истинные слова Всевышнего.

10Тогда я пал к его ногам, чтобы поклониться ему, но он сказал мне:

– Не делай этого! Я тоже раб Всевышнего, как ты и твои братья, держащиеся свидетельства Исы19:10 Или: «свидетельствующие об Исе».. Поклонись Всевышнему! Потому что свидетельство Исы19:10 Или: «свидетельство об Исе». – это дух пророчества.

Всадник на белом коне

11И увидел я раскрытые небеса и Всадника на белом коне. Всадника звали Верный и Истинный19:11 Верный и Истинный – т. е. Иса (ср. 3:14).. Он справедливо судит19:11 См. Ис. 11:4. и ведёт войну. 12Его глаза как пылающий огонь, и на Его голове множество венцов. На Нём написано имя, которого никто не знает, кроме Него Самого19:12 Ср. 2:17.. 13Он одет в плащ, обагрённый кровью, и имя Его – Слово Всевышнего19:13 См. Ин. 1:1, 14.. 14За Ним следует небесное войско, всадники на белых конях, одетые в тончайшую льняную одежду, чистую и белую. 15Из Его рта выходит острый меч19:15 См. Ис. 49:2; Евр. 4:12; Отк. 1:16., чтобы поражать им народы. Он правит железным скипетром и топчет в давильне виноград, готовя вино ярости и гнева Бога Сил19:15 См. Ис. 63:3.. 16На Его плаще и бедре написано имя:

Царь Царей и Владыка Владык.

17И я увидел ангела, стоящего на солнце. Он громко крикнул всем птицам, летающим посреди неба:

– Сюда! Собирайтесь на великий пир Всевышнего! 18Вы будете есть тела царей, военачальников, могущественных людей, тела коней и их всадников, тела всех людей, свободных и рабов, малых и великих19:17-18 См. Езек. 39:17-20..

19Затем я увидел зверя и царей земли с их войсками. Они собирались на битву со Всадником на коне и с Его армией. 20И схвачен был зверь и вместе с ним лжепророк, который сотворил от имени зверя знамения и обманул тех, кто получил клеймо зверя и поклонялся его изображению. И тот и другой были брошены заживо в огненное озеро, горящее серой19:20 См. Дан. 7:11.. 21Остальные были убиты мечом, выходящим изо рта Всадника на коне, и все птицы досыта наелись их трупами.