Het Boek

Openbaring 15:1-8

Het lied van Mozes en het lied van het Lam

1Ik zag nog een indrukwekkend en wonderlijk teken in de hemel: zeven engelen met de zeven laatste rampen. Na die rampen zal Gods toorn voorbij zijn.

2Ik zag iets dat leek op een zee van glas dat met vuur vermengd was. Op die glazen zee stonden de mensen die als overwinnaars uit de strijd met het beest, zijn beeld en het getal van zijn naam tevoorschijn waren gekomen. Zij hadden allemaal een harp van God gekregen 3en zongen het lied van Mozes, de dienaar van God en het lied van het Lam:

‘Almachtige Here en God, wat U hebt gedaan, is groot en wonderbaar! Heerser over de volken, rechtvaardig en betrouwbaar is alles wat U doet. 4Here, wie zou geen ontzag voor U hebben? Wie zou U niet eren om wie U bent? U alleen bent heilig. Alle volken zullen komen en U aanbidden, omdat nu duidelijk is geworden dat U recht doet.’

5Daarna zag ik de tempel in de hemel, de tempel met de verbondstent, wijd opengaan. 6De zeven engelen met de zeven rampen kwamen naar buiten. Zij hadden blinkend witte kleren aan en droegen een gouden band om hun borst. 7Een van de vier levende wezens gaf elk van de engelen een gouden schaal, vol met de wraak van God, die eeuwig leeft. 8Toen werd de tempel gevuld met rook, als teken van Gods heerlijkheid en macht. Niemand kon de tempel binnengaan, totdat de zeven rampen van de zeven engelen voorbij waren.

Священное Писание

Откровение 15:1-8

Семь ангелов с семью бедствиями

1Я увидел на небе ещё одно великое и удивительное знамение: семь ангелов с семью последними бедствиями. Они были последними, потому что на этом ярость Всевышнего заканчивалась. 2Я видел нечто похожее на стеклянное море, смешанное с огнём. На море стояли те, кто вышел победителем в борьбе со зверем, его изображением и с числом его имени. Они держали в руках арфы, данные им Всевышним, 3и пели песнь Мусы, раба Всевышнего15:3 См. Исх. 15:1-18., и песнь Ягнёнка:

– Велики и чудны Твои дела,

Вечный, Бог Сил!

Твои пути справедливы и истинны,

Царь народов!15:3 Или: «Царь веков».

4Кто не устрашится Тебя, Вечный15:3-4 См. Иер. 10:7.,

и не прославит Твоего имени?

Ведь Ты один только свят!

К Тебе придут на поклонение все народы15:4 Ср. Заб. 85:9-10.,

потому что все узнали о Твоих справедливых судах!

5После этого я увидел, что на небе открыт храм – шатёр со свидетельствами священного соглашения15:5 Букв.: «шатёр свидетельства». Под словом «свидетельство» имеются в виду свидетельства священного соглашения между Исраилом и Всевышним, которыми были две каменные плитки с написанными на них десятью повелениями и, возможно, сам шатёр.. 6Из храма вышли семь ангелов с семью бедствиями. Они были одеты в чистую и блестящую льняную одежду, и по груди каждый был опоясан золотым поясом. 7Потом одно из четырёх существ раздало семи ангелам по золотому сосуду, наполненному яростью Всевышнего, Который живёт вечно. 8Храм наполнился дымом от славы и силы Всевышнего, и никто уже не мог войти в храм15:8 См. Исх. 40:34-35; 3 Цар. 8:10-11. до тех пор, пока не окончатся семь бедствий, посылаемых семью ангелами.