Het Boek

Openbaring 12:1-18

De vrouw en de draak

1Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw die met de zon bekleed was, de maan onder haar voeten had en een kroon van twaalf sterren droeg. 2Zij was zwanger en schreeuwde van pijn omdat de geboorte van haar kind begonnen was. 3Er verscheen nog een indrukwekkend teken in de hemel: een grote, rode draak met zeven koppen en tien horens. Op elke kop stond een kroon 4en de staart van de draak veegde een derde deel van de sterren weg en slingerde die naar de aarde. De draak stond voor de vrouw om haar kind te verslinden, zodra het geboren was. 5De vrouw bracht een jongen ter wereld, die alle volken van de wereld met een ijzeren staf zal regeren. Maar het kind werd van haar weggerukt en naar de troon van God gebracht. 6De vrouw vluchtte de woestijn in, waar God een schuilplaats voor haar had. Daar zou zij twaalfhonderdzestig dagen lang verzorgd worden.

7Toen brak in de hemel oorlog uit. Michaël en zijn engelen vochten tegen de draak. De draak en zijn engelen vochten terug, 8maar werden verslagen en uit de hemel weggejaagd. 9De grote draak, de oude slang, ook wel duivel of Satan genoemd, die alle mensen ter wereld verleidt, werd met zijn engelen op de aarde gegooid. 10Ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: ‘Eindelijk is het zover. God heeft de bevrijding gebracht. Hij heeft zijn macht gebruikt om zijn Koninkrijk te vestigen. Hier heeft zijn Christus nu het gezag. De aanklager die onze broeders en zusters dag en nacht voor God beschuldigd heeft, is uit de hemel gegooid. 11Zij hebben hem overwonnen, doordat het Lam zijn bloed voor hen gegeven heeft en doordat zij daarvan hebben getuigd. Zij waren bereid hun leven ervoor te geven. 12Daarom moet de hemel en ieder die er woont, blij zijn. Maar och, wat ziet het er vreselijk uit voor de aarde en de zee. De duivel is naar beneden gekomen, buiten zichzelf van woede. Hij weet dat hij niet veel tijd meer heeft.’

13Toen tot de draak doordrong dat hij op de aarde was neergegooid, achtervolgde hij de vrouw uit wie het jongetje was geboren. 14Maar zij kreeg de twee vleugels van de grote arend, zodat zij kon wegvliegen naar haar schuilplaats in de woestijn. Daar werd een bepaalde tijd voor haar gezorgd, buiten het bereik van de slang. 15De slang spuugde de vrouw een stroom water achterna die haar, als een rivier, moest meesleuren. 16Maar de aarde kwam haar te hulp door open te splijten en de stroom water op te slokken. 17De draak werd woedend op de vrouw en ging weg om tegen de rest van haar kinderen te vechten. Dat zijn de mensen die zich houden aan wat God gezegd heeft en die er openlijk voor uitkomen dat zij bij Jezus horen. 18En de draak ging op het strand bij de zee staan.

Священное Писание

Откровение 12:1-17

Женщина и дракон

1На небе появилось поразительное знамение – женщина, одетая в солнце, у которой под ногами была луна, а на голове – венец из двенадцати звёзд12:1 Ср. Нач. 37:9-11.. 2Она была беременна и кричала от боли, потому что у неё начались родовые схватки.

3Потом на небе появилось другое знамение – огромный красный дракон с семью головами, десятью рогами и с семью венцами на головах12:3 Ср. Дан. 7:7-8, 24.. 4Его хвост увлёк с небес третью часть звёзд и сбросил их на землю. Дракон встал перед рожавшей женщиной, чтобы сразу проглотить её ребёнка, как только тот родится. 5Женщина родила младенца мужского пола, которому предстоит править всеми народами железным скипетром, и ребёнок был взят к Всевышнему и Его трону. 6А женщина убежала в пустыню, в место, приготовленное для неё Всевышним, и там её кормили в течение тысячи двухсот шестидесяти дней.

7На небе началась война. На одной стороне сражались Микаил12:7 Имеется в виду архангел Микаил (см. Иуда 1:9), один из высших ангелов. и его ангелы, а на другой стороне воевал дракон со своими ангелами12:7 См. Дан. 12:1.. 8Но дракон оказался недостаточно силён, и он, со своими ангелами, потерял своё место на небесах. 9Этот великий дракон – древний змей12:9 См. Нач. 3:1-15., которого называют дьяволом и сатаной; он, обольщающий весь мир, был вместе со своими ангелами сброшен на землю. 10Я тогда услышал в небе громкий голос, который произнёс:

– Наступило спасение, могущество и Царство нашего Бога!

Власть теперь у Его Помазанника!

Обвинитель наших братьев,

обвинявший их день и ночь перед Всевышним,

низвержен!

11Они победили его кровью Ягнёнка

и словом своего свидетельства.

Они не жалели жизни

и не страшились смерти.

12Поэтому радуйтесь, небеса

и те, кто живёт на них!

Но горе земле и морю,

потому что к вам сошёл дьявол!

Он полон ярости,

так как знает, что ему осталось уже немного времени.

13Когда дракон увидел, что он сброшен на землю, то стал преследовать женщину, родившую мальчика. 14Женщине были даны два огромных орлиных крыла, чтобы она смогла улететь в место, приготовленное для неё в пустыне12:14 См. Исх. 19:4; Втор. 32:11-12.. Там её будут кормить в течение года, двух лет и ещё полугода12:14 Другими словами, это 3,5 года, о которых Иохан также говорит как о 42 месяцах, или 1 260 днях (см. 11:2, 3). См. Дан. 7:25; 12:7., вне досягаемости дракона.

15Змей выпустил из своей пасти поток воды, словно реку, чтобы женщину унесло этой рекой. 16Но земля помогла женщине: она раскрылась и проглотила реку, которую дракон выпустил из своей пасти. 17Дракон пришёл в ярость из-за женщины и пошёл войной на остальных её детей – тех, кто соблюдает повеления Всевышнего и несёт людям свидетельство Исы12:17 Или: «живёт в соответствии со свидетельством Исы»..