Het Boek

Numeri 1

De telling

1Op de eerste dag van de tweede maand in het tweede jaar na de uittocht uit Egypte, terwijl Mozes zich bevond in de tabernakel in het kamp van Israël in de woestijn op het schiereiland Sinaï, gaf de Here hem de volgende opdracht:

2-15 ‘Houd een telling onder de mannen van twintig jaar en ouder die geschikt zijn om in het leger van Israël te vechten, ingedeeld naar hun stammen en families. U en Aäron hebben de leiding van de telling en één man uit elke stam zal u assisteren: voor de stam Ruben: Elisur, zoon van Sedeür. Voor de stam Simeon: Selumiël, zoon van Surisaddai. Voor de stam Juda: Nachson, zoon van Amminadab. Voor de stam Issachar: Netanel, zoon van Suar. Voor de stam Zebulon: Eliab, zoon van Chelon. Voor de stam Efraïm, zoon van Jozef: Elisama, zoon van Ammihud. Voor de stam Manasse, zoon van Jozef: Gamliël, zoon van Pedasur. Voor de stam Benjamin: Abidan, zoon van Gidoni. Voor de stam Dan: Achiëzer, zoon van Ammisaddai. Voor de stam Aser: Pagiël, zoon van Ochran. Voor de stam Gad: Eljasaf, zoon van Deüel. Voor de stam Naftali: Achira, zoon van Enan.’

16 Dit zijn de leiders van de stammen die uit het volk werden gekozen. 17-19 Diezelfde dag nog riepen Mozes, Aäron en de bovengenoemde leiders alle mannen van twintig jaar en ouder bijeen om zich te laten tellen. De mannen stelden zich op volgens stam en familie, zoals de Here Mozes had opgedragen, en hij telde hen.

20-46 Hier volgt het resultaat van de telling: de stam Ruben: 46.500; de stam Simeon: 59.300; de stam Gad: 45.650; de stam Juda: 74.600; de stam Issachar: 54.400; de stam Zebulon: 57.400; de stam Efraïm (zoon van Jozef): 40.500; de stam Manasse (zoon van Jozef): 32.200; de stam Benjamin: 35.400; de stam Dan: 62.700; de stam Aser: 41.500; de stam Naftali: 53.400; totaal: 603.550.

47-49 Bij dit totaal zijn de Levieten niet inbegrepen, want de Here had tegen Mozes gezegd: ‘Houd de stam Levi apart en tel hun aantal niet, 50 want zij zijn aangewezen voor het werk in de tabernakel en zorgen ook voor de verplaatsing ervan. Zij moeten dicht bij de tabernakel wonen 51 en als hij moet worden verplaatst, moeten de Levieten hem afbreken en weer opbouwen. Iemand anders die de tabernakel aanraakt, moet ter dood worden gebracht.

52 Elke stam van Israël zal een eigen plaats in het kamp hebben met een eigen banier. 53 De tenten van de Levieten zullen rondom de tabernakel worden gegroepeerd als een muur tussen het volk Israël en Gods grote toorn, om hen te beschermen tegen zijn vreselijke toorn over hun zonden.’ 54 Zo werden de opdrachten die de Here Mozes had gegeven, uitgevoerd.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Чис 1

Перепись исраильского народа

1В первый день второго месяца (в середине весны), во второй год после исхода исраильтян из Египта, Вечный[a] говорил с Мусой в шатре встречи в Синайской пустыне. Он сказал:

– Сделайте перепись исраильского народа по кланам и семьям, перечисляя каждого мужчину по имени, одного за другим. Исчисли вместе с Харуном всех исраильтян, годных к военной службе, от двадцати лет и старше, по ополчениям. Пусть от каждого рода вам помогает один человек, который является главой своего семейства. Вот имена тех, кто будет вам помогать:

от Рувима – Элицур, сын Шедеура;

от Шимона – Шелумиил, сын Цуришаддая;

от Иуды – Нахшон, сын Аминадава;

от Иссахара – Нетанил, сын Цуара;

от Завулона – Элиав, сын Хелона;

10 от сыновей Юсуфа:

от Ефраима – Элишама, сын Аммихуда;

от Манассы – Гамалиил, сын Педацура;

11 от Вениамина – Авидан, сын Гидеони;

12 от Дана – Ахиезер, сын Аммишаддая;

13 от Ашира – Пагиил, сын Охрана;

14 от Гада – Элиасаф, сын Деуила;

15 от Неффалима – Ахира, сын Енана.

16 Это те, кто был назначен от общества исраильтян, вожди отцовских родов. Это главы кланов Исраила.

17 Муса и Харун с людьми, указанными поимённо, 18 созвали собрание в тот самый день, когда Вечный говорил с Мусой. Исраильтяне объявляли свои родословия по кланам и семьям, и мужчины от двадцати лет и старше были перечислены по именам, один за другим, 19 как повелел Мусе Вечный. Вот как он исчислил их в Синайской пустыне.

20 Из потомков Рувима, первенца Исраила:

все мужчины от двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, один за другим, по свидетельствам их кланов и семей. 21 В роду Рувима их было 46 500.

22 Из потомков Шимона:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были исчислены и перечислены по именам, один за другим, по свидетельствам их кланов и семей. 23 В роду Шимона их было 59 300.

24 Из потомков Гада:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 25 В роду Гада их было 45 650.

26 Из потомков Иуды:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 27 В роду Иуды их было 74 600.

28 Из потомков Иссахара:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 29 В роду Иссахара их было 54 400.

30 Из потомков Завулона:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 31 В роду Завулона их было 57 400.

32 Из сыновей Юсуфа:

из потомков Ефраима:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 33 В роду Ефраима их было 40 500.

34 Из потомков Манассы:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 35 В роду Манассы их было 32 200.

36 Из потомков Вениамина:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 37 В роду Вениамина их было 35 400.

38 Из потомков Дана:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 39 В роду Дана их было 62 700.

40 Из потомков Ашира:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 41 В роду Ашира их было 41 500.

42 Из потомков Неффалима:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 43 В роду Неффалима их было 53 400.

44 Это мужчины, исчисленные Мусой, Харуном и двенадцатью вождями Исраила, каждый из которых представлял свою семью. 45 Все исраильтяне от двадцати лет и старше, годные к военной службе в Исраиле, были исчислены по их семьям. 46 Всего их было 603 550.

47 Однако семьи из рода Леви не были исчислены вместе с остальными.

48 Вечный сказал Мусе:

49 – Не исчисляй род Леви и не включай их в перепись вместе с остальными исраильтянами. 50 Поручи левитам шатёр соглашения, всю его утварь и всё, что при нём. Пусть они носят священный шатёр и всю его утварь, пусть заботятся о них и разбивают вокруг шатра свой лагерь. 51 Когда священный шатёр нужно будет перенести, пусть левиты снимают его, а когда его нужно будет поставить, то пусть и это делают они. Если к шатру приблизится посторонний, он будет предан смерти. 52 Исраильтяне будут ставить шатры по ополчениям, каждый в своём стане, под своим знаменем. 53 Но левиты будут ставить шатры вокруг шатра соглашения, чтобы на народ Исраила не пал гнев. Левиты будут нести стражу при шатре соглашения.

54 Исраильтяне сделали всё точно так, как повелел Мусе Вечный.

Notas al pie

  1. 1:1 Вечный   – на языке оригинала: «Яхве». Под этим именем Всевышний открылся Мусе и народу Исраила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.