Het Boek

Nahum 3:1-19

Het lot van Nineve

1Wee Nineve, bloedstad vol leugens, stad die uitpuilt van de buit en waar zonder ophouden geroofd wordt. 2Luister! Hoort u het knallen van de zweep en het geratel van de wielen? Hoort u de dreunende paardenhoeven en het gekletter van de wagens terwijl zij wild door de straten rijden? 3Kijk! Daar flikkeren zwaarden en flitsen speren in de hoog opgeheven handen van de cavalerie. Overal op straat liggen de doden, lijken, bergen lijken, waar u ook kijkt. U struikelt er telkens over. 4Waarom gebeurt dit alles? Omdat Nineve zichzelf als hoer heeft verkocht. Deze prachtige stad, meesteres in toverkunsten, heeft de volken met haar schoonheid verleid en hun daarna geleerd haar afgoden te aanbidden. Zo betoverde zij iedereen.

5‘Ik zal u straffen!’ zegt de Here van de hemelse legers. ‘Ik til uw rokken omhoog tot uw gezicht, zodat de hele wereld uw naaktheid en schaamte kan zien. 6Met vuil gooi Ik naar u, Ik maak u te schande en zet u voor de hele wereld te kijk.

7Iedereen die u ziet, zal verschrikt terugdeinzen: “Nineve ligt helemaal in puin!” Niemand zal zich uw lot aantrekken, niemand zal u troosten!’

8Bent u soms beter dan Thebe dat aan de Nijl ligt en aan alle kanten door de rivier wordt beschermd? 9Ethiopië en heel Egypte waren haar machtige bondgenoten waarop zij steeds een beroep kon doen. Ook Put en Libië stonden voortdurend tot haar beschikking. 10Toch is Thebe gevallen en werden haar inwoners weggeleid als slaven. Haar zuigelingen werden verpletterd tegen de straatstenen. Er werd om geloot wie haar voorname mannen als dienaren zou krijgen en haar leiders werden in de boeien geslagen. 11Ook Nineve zal wankelen als een dronken man en een schuilplaats zoeken tegen de vijand. 12Al uw vestingen zullen vallen. Zij zullen worden verslonden als vroegrijpe vijgen die regelrecht in de mond vallen van hen die aan de boom schudden. 13Uw soldaten zijn zwak en hulpeloos als vrouwen. De poorten van uw land staan wijd open voor de vijand en alle sluitbalken zijn verbrand.

14Maak u klaar voor de belegering! Leg watervoorraden aan en versterk uw forten. Bak nieuwe stenen om uw muren te herstellen. Kneed de klei en doe die in de bakvorm. 15Maar midden in alle voorbereidingen zal het vuur u verteren. Het zwaard zal u neerslaan. De vijand zal u verslinden zoals jonge sprinkhanen alles opeten wat hun voor de voeten komt. Er is geen ontsnappen mogelijk, al wordt u zo talrijk als een zwerm sprinkhanen. 16U hebt meer kooplieden dan er sterren aan de hemel staan, maar uw vijanden komen als sprinkhanen aanzwermen en nemen al uw vergaarde rijkdom mee. 17Uw vorsten en ambtenaren kruipen bij elkaar als sprinkhanen op de muren bij kou. Maar zij zullen allemaal vluchten en verdwijnen, net als sprinkhanen doen wanneer de zon opkomt. 18Koning van Assyrië, uw regeringsleiders liggen dood op de grond en uw volk is verspreid over de bergen, maar er is geen herder meer die hen weer bijeen kan brengen. 19Er is geen herstel meer mogelijk voor uw breuk, ongeneeslijk is uw wond. Allen die het nieuws van uw ondergang horen, klappen van blijdschap in de handen. Want wie heeft niet te lijden gehad van uw wreedheid?

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Наум 3:1-19

Горе Ниневии

1Горе кровавому городу,

полному лжи,

в котором не прекращаются

воровство и грабёж!

2Слышны щёлканье кнута,

стук колёс,

топот лошадей

и грохот колесниц!

3Несётся конница,

сверкают мечи,

блестят копья!

Множество поражённых,

целые груды трупов,

мёртвым телам нет числа,

люди спотыкаются об эти тела.

4И всё это – за великое распутство блудницы Ниневии,

пленительной и искусной в чарах,

покоряющей народы своим распутством

и племена – своим колдовством.

5– Я против тебя, – возвещает Вечный, Повелитель Сил, –

Я задеру твой подол тебе на лицо,

Я покажу народам твою наготу

и царствам – твои срамные места.

6Я забросаю тебя грязью,

буду относиться к тебе с презрением

и выставлю тебя на всеобщее обозрение.

7И будет так, что каждый, кто увидит тебя,

побежит от тебя и скажет:

«Ниневия в руинах, кто будет её оплакивать?»

Нет того, кто утешит тебя!

8Разве ты лучше города Фивы3:8 Букв.: «Но-Амон». Ассирия завоевала Фивы в 663 г. до н. э.,

расположенного на Ниле

и окружённого водой?

Река была его защитою,

и вода – его стеною.

9Эфиопия и Египет были его безграничной силой,

Пут и Ливия были в числе его союзников.

10Но он всё же был взят в плен

и отправлен в изгнание.

Его младенцы разбиты о камни

на перекрёстках всех улиц.

О его знатных людях бросали жребий,

и всех их заковали в цепи.

11Так и ты – опьянеешь, скроешься

и будешь искать защиты от врага.

12Твои крепости подобны инжиру

со спелыми плодами:

если тряхнуть их,

то они упадут прямо в рот тому, кто хочет есть.

13Взгляни на свои войска –

они трусливы, как женщины!

Ворота твоей земли распахнуты настежь для твоих врагов,

а их засовы пожрал огонь.

14Начерпай воды и запасись ею на время осады,

укрепи свою оборону.

Иди, намеси глины и сделай кирпичи,

чтобы укрепить ими свои стены.

15Огонь поглотит тебя,

меч сразит тебя

и, как саранча, пожрёт тебя.

Размножайся, как кузнечик,

размножайся, как саранча!

16Торговцев у тебя стало больше,

чем звёзд на небе,

но, подобно саранче,

они опустошат землю и улетят.

17Твоя охрана, как саранча,

твои военачальники, как полчища саранчи,

которые располагаются на стенах в холодные дни,

но как пригреет солнце, разлетаются,

а куда – никто не знает.

18Царь Ассирии, спят твои правители3:18 Букв.: «пастухи».,

отдыхают твои приближённые.

Твои люди рассеяны по горам,

и некому их собрать.

19Твоя рана неизлечима,

твоё ранение смертельно.

Все, кто услышит новость о твоём падении,

будут ей рукоплескать,

ведь кто не испытал на себе

твою бесконечную жестокость?!