Het Boek

Nahum 1

Profetie over Ninevé

1Dit is de profetie over Ninevé die God aan Nahum uit Elkos heeft gegeven.

God waakt met jaloezie over zijn eer. In zijn toorn neemt Hij wraak op alle mensen die tegen Hem in opstand komen. De Here vernietigt al zijn tegenstanders. De Here is erg geduldig, maar ook heel sterk en Hij laat niet ongestraft wie schuldig blijkt te zijn. Hij toont zijn kracht in wervelwinden en storm. De wolken zijn als stof onder zijn voeten. Op zijn bevel drogen de zee en de rivieren op. De malse weiden van Basan en Karmel verdorren, evenals de groene bossen van de Libanon. Bergen beven voor Hem, heuvels smelten weg. De aarde beeft en raakt uit haar evenwicht, haar bewoners worden vernietigd. Wie kan standhouden tegen deze wrekende God? Wie houdt zich staande bij zijn geweldige toorn, die is als vuur, rotsen springen erdoor aan stukken.

De Here is goed. Hij is een helper in de nood, een schuilplaats voor allen die op Hem vertrouwen. Maar zijn vijanden vaagt Hij weg met een reusachtige watervloed, hij jaagt hen de dood, de duisternis in. Wat voor plannen bent u tegen de Here aan het beramen? Hij zal er in één klap een eind aan maken, Hij zal geen tweede keer tegen u hoeven op te treden! 10 Hij gooit zijn vijanden, die zich gedragen als een stel dronkemannen, in het vuur als een verwarde bos dorens. Als een bos droog stro vatten zij vlam en worden verbrand. 11 Wat is die koning van u die een complot smeedde tegen de Here? Wat is dat voor een man die zulke boze plannen beraamt? 12 ‘Al bouwt hij een leger op van miljoenen soldaten,’ zegt de Here, ‘toch zal dat volledig worden vernietigd.’ Maar tegen zijn volk zegt Hij: ‘Ik heb u vernederd, maar zal u niet langer straffen. 13 Ik zal uw boeien aan stukken breken en het juk van slavernij dat deze Assyrische koning u heeft opgelegd, van u afnemen.’ 14 En tegen die koning zegt de Here: ‘Ik ga een eind maken aan het voortbestaan van uw vorstenhuis. Ik zal uw tempels met zijn gesneden en gegoten afgodsbeelden verwoesten. Ikzelf zal uw graf delven, want u bent het leven niet waard!’

15 Kijk, daar komen de boodschappers langs de berghellingen naar beneden rennen met goed nieuws: ‘Het is weer vrede!’ Juda, vier vandaag feest en aanbid alleen de Here zoals u hebt beloofd! Want uw vijand uit Ninevé zal nooit meer een voet in uw land zetten, hij is volkomen vernietigd.

The Message

Nahum 1

God Is Serious Business

1A report on the problem of Nineveh, the way God gave Nahum of Elkosh to see it:

2-6 God is serious business.
    He won’t be trifled with.
He avenges his foes.
    He stands up against his enemies, fierce and raging.
But God doesn’t lose his temper.
    He’s powerful, but it’s a patient power.
Still, no one gets by with anything.
    Sooner or later, everyone pays.
Tornadoes and hurricanes
    are the wake of his passage,
Storm clouds are the dust
    he shakes off his feet.
He yells at the sea: It dries up.
    All the rivers run dry.
The Bashan and Carmel mountains shrivel,
    the Lebanon orchards shrivel.
Mountains quake in their roots,
    hills dissolve into mud flats.
Earth shakes in fear of God.
    The whole world’s in a panic.
Who can face such towering anger?
    Who can stand up to this fierce rage?
His anger spills out like a river of lava,
    his fury shatters boulders.

7-10 God is good,
    a hiding place in tough times.
He recognizes and welcomes
    anyone looking for help,
No matter how desperate the trouble.
    But cozy islands of escape
He wipes right off the map.
    No one gets away from God.
Why waste time conniving against God?
    He’s putting an end to all such scheming.
For troublemakers, no second chances.
    Like a pile of dry brush,
Soaked in oil,
    they’ll go up in flames.

A Think Tank for Lies

11 Nineveh’s an anthill
    of evil plots against God,
A think tank for lies
    that seduce and betray.

12-13 And God has something to say about all this:
    “Even though you’re on top of the world,
With all the applause and all the votes,
    you’ll be mowed down flat.

“I’ve afflicted you, Judah, true,
    but I won’t afflict you again.
From now on I’m taking the yoke from your neck
    and splitting it up for kindling.
I’m cutting you free
    from the ropes of your bondage.”

14 God’s orders on Nineveh:

“You’re the end of the line.
    It’s all over with Nineveh.
I’m gutting your temple.
    Your gods and goddesses go in the trash.
I’m digging your grave. It’s an unmarked grave.
    You’re nothing—no, you’re less than nothing!”

15 Look! Striding across the mountains—
    a messenger bringing the latest good news: peace!
A holiday, Judah! Celebrate!
    Worship and recommit to God!
No more worries about this enemy.
    This one is history. Close the books.