Het Boek

Nahum 1

Profetie over Ninevé

1Dit is de profetie over Ninevé die God aan Nahum uit Elkos heeft gegeven.

God waakt met jaloezie over zijn eer. In zijn toorn neemt Hij wraak op alle mensen die tegen Hem in opstand komen. De Here vernietigt al zijn tegenstanders. De Here is erg geduldig, maar ook heel sterk en Hij laat niet ongestraft wie schuldig blijkt te zijn. Hij toont zijn kracht in wervelwinden en storm. De wolken zijn als stof onder zijn voeten. Op zijn bevel drogen de zee en de rivieren op. De malse weiden van Basan en Karmel verdorren, evenals de groene bossen van de Libanon. Bergen beven voor Hem, heuvels smelten weg. De aarde beeft en raakt uit haar evenwicht, haar bewoners worden vernietigd. Wie kan standhouden tegen deze wrekende God? Wie houdt zich staande bij zijn geweldige toorn, die is als vuur, rotsen springen erdoor aan stukken.

De Here is goed. Hij is een helper in de nood, een schuilplaats voor allen die op Hem vertrouwen. Maar zijn vijanden vaagt Hij weg met een reusachtige watervloed, hij jaagt hen de dood, de duisternis in. Wat voor plannen bent u tegen de Here aan het beramen? Hij zal er in één klap een eind aan maken, Hij zal geen tweede keer tegen u hoeven op te treden! 10 Hij gooit zijn vijanden, die zich gedragen als een stel dronkemannen, in het vuur als een verwarde bos dorens. Als een bos droog stro vatten zij vlam en worden verbrand. 11 Wat is die koning van u die een complot smeedde tegen de Here? Wat is dat voor een man die zulke boze plannen beraamt? 12 ‘Al bouwt hij een leger op van miljoenen soldaten,’ zegt de Here, ‘toch zal dat volledig worden vernietigd.’ Maar tegen zijn volk zegt Hij: ‘Ik heb u vernederd, maar zal u niet langer straffen. 13 Ik zal uw boeien aan stukken breken en het juk van slavernij dat deze Assyrische koning u heeft opgelegd, van u afnemen.’ 14 En tegen die koning zegt de Here: ‘Ik ga een eind maken aan het voortbestaan van uw vorstenhuis. Ik zal uw tempels met zijn gesneden en gegoten afgodsbeelden verwoesten. Ikzelf zal uw graf delven, want u bent het leven niet waard!’

15 Kijk, daar komen de boodschappers langs de berghellingen naar beneden rennen met goed nieuws: ‘Het is weer vrede!’ Juda, vier vandaag feest en aanbid alleen de Here zoals u hebt beloofd! Want uw vijand uit Ninevé zal nooit meer een voet in uw land zetten, hij is volkomen vernietigd.

Amplified Bible

Nahum 1

God Is Awesome

1The [a]oracle (a burdensome message—a pronouncement from God) concerning [b]Nineveh [the capital city of Assyria]. The book of the vision of Nahum of Elkosh [which he saw in spirit and prophesied].


The Lord is a jealous and avenging God [protecting and demanding what is rightfully and uniquely His];
The Lord avenges and He is full of wrath.
The Lord takes vengeance on His adversaries,
And He reserves wrath for His enemies.

The Lord is slow to anger and great in power
And He will by no means leave the guilty unpunished.
The Lord has His way in the whirlwind and in the storm,
And the clouds are the dust beneath His feet.

He rebukes the sea and dries it up;
He dries up all the rivers [illustrating His judgment].
Bashan [on the east] and [Mount] Carmel [on the west] wither,
And [in the north] the blossoms of Lebanon fade.

The mountains quake before Him
And the hills melt away;
Indeed the earth is shaken by His presence—
Yes, the world and all that dwell in it.

Who can stand before His indignation [His great wrath]?
And who can stand up and endure the fierceness of His anger?
His wrath is poured out like fire
And the rocks are destroyed by Him.

The Lord is good,
A strength and stronghold in the day of trouble;
He knows [He recognizes, cares for, and understands fully] those who take refuge and trust in Him.

But with an [c]overwhelming flood [of judgment through invading armies]
He will make a complete destruction of [d]its site
And will pursue His enemies into darkness.


Whatever [plot] you [Assyrians] devise against the Lord,
He will make a complete end of it;
Affliction [of God’s people by the hand of Assyria] will not occur twice.
10 
Like tangled thorn branches [gathered for fuel],
And like those drowned in drunkenness,
[e]The people of Nineveh are consumed [through fire]
Like stubble completely withered and dry [in the day of the Lord’s wrath].
11 
From you [O Nineveh],
One has gone forth who plotted evil against the Lord,
A malevolent [f]counselor [the king of Assyria].

12 This is what the Lord says,

“Though they are at full strength and many in number,
Even so, they will be cut off and pass away.
Though I have afflicted you and caused you grief [O Jerusalem],
I will afflict you no longer.
13 
“Now, I will break his yoke [of taxation] off you,
And I will tear off your shackles.”

14 
The Lord has given a command concerning you [O king of Nineveh]:
“Your name will no longer be perpetuated.
I will cut off the carved idols and cast images
From the temple of your gods;
I will prepare your grave,
For you are vile and unworthy.”

15 
Behold, on the mountains the feet of him who brings good news [telling of Assyria’s destruction],
Who announces peace and prosperity!
Celebrate your feasts, O Judah;
Perform your vows.
For the wicked one [the king of Assyria] will never again pass through you;
He is completely cut off.

Notas al pie

  1. Nahum 1:1 An urgent message the prophet is under compulsion to proclaim.
  2. Nahum 1:1 Under the preaching of Jonah, the king of Nineveh and all its people repented (Jon 3:5). But when Nahum came to Nineveh a hundred and fifty years later, everything had changed and the people had become hopelessly wicked. God’s wrath was not to be turned away this time.
  3. Nahum 1:8 The overwhelming flood may be understood as a metaphor describing a conquering army as well as a literal reference to a flood of water. Diodorus of Sicily refers to a legend that Nineveh could never be taken until the river became its enemy. Arbaces the Scythian had besieged the city in vain for two years, but in the third year the Khoser River washed away a considerable section of the very great wall and the invaders pushed through this opening. Nahum 2:6 refers to the devastating flood and 3:13, 15 probably to the destruction of Nineveh by fire. The vivid descriptions of ch 3 are historically accurate.
  4. Nahum 1:8 The city of Nineveh was the magnificent capital of the Assyrian Empire. The great palace of Sennacherib was without rival and contained at least seventy or more rooms. The city was home to more than 120,000 residents (at least twice the size of Babylon) and had no less than fifteen gates in the wall surrounding the city. During its glory days it was probably the largest city in the known world. Built near the juncture of the Tigris River and its tributary the Khoser, it was served by an elaborate water system of eighteen canals. Nineveh had many suburbs, three of which are mentioned along with Nineveh in Gen 10:11, 12. Nineveh’s extensive ruins are located near the modern city of Mosul, Iraq.
  5. Nahum 1:10 Lit They.
  6. Nahum 1:11 The reference here may be to Sennacherib, who reigned over Assyria from 705-681 b.c. He led an attack on Judah (the Southern Kingdom) in 701 b.c.