Het Boek

Micha 1

De visioenen van Micha

1Micha, die in de stad Moreseth woonde, kreeg van de Here in visioenen te horen wat er met Samaria en Jeruzalem zou gaan gebeuren. Het was in de tijd van de koningen Jotham, Achaz en Jehizkia, die regeerden over Juda.

Opgelet! Laten alle volken ter wereld luisteren. De Oppermachtige Here zal vanuit zijn heilige tempel zijn beschuldigingen tegen u inbrengen. Kijk! De Here komt eraan! Hij verlaat zijn woning en daalt af naar de aarde. Hij loopt over de bergtoppen. Onder zijn voeten smelten de bergen en splijten de dalen. Ze smelten als bijenwas voor vuur en splijten als water dat langs de bergwand naar beneden gutst. Waarom gebeurt dit alles? Omdat Israël en Juda hebben gezondigd. Welke zonde hebben zij begaan? Ze hebben afgoderij binnengelaten in de hoofdsteden Samaria en Jeruzalem! Daarom zal de Here van Samaria niets dan een puinhoop overlaten. De stad zal veranderen in een open veld, in een plaats die geschikt is om wijngaarden te planten. Hij zal alle gebouwen slopen, hun fundamenten blootleggen en het puin in het dal storten. Al haar gesneden afgodsbeelden zullen aan stukken worden geslagen. Al haar sierlijke afgodstempels zullen worden verbrand, ze werden gebouwd van de opbrengsten van tempelprostitutie en daartoe zullen ze weer dienen.

Ik zal treuren en jammeren, huilen als een jakhals, droevig roepen als een struisvogel in de woestijn. Ik zal naakt en op blote voeten lopen, want de wonden van mijn volk zijn ongeneeslijk. Het oordeel staat voor de poorten van Jeruzalem, klaar om haar te treffen. 10 Laat het niet in Gath bekend worden, houd uw verdriet vóór u. Wentel u wanhopig in het stof in Afra. 11 Daar gaat de bevolking van Safir, als slaaf wordt zij weggeleid, naakt en vol schaamte. De bevolking van Saänan waagt zich niet buiten de stadsmuren. Met kreten van wanhoop moeten de verdedigers van Bet-Haëzel hun woonplaats opgeven. 12 De burgers van Maroth hopen tevergeefs op betere dagen, maar hun staat alleen bitterheid te wachten, want de Here staat met onheil klaar voor de poorten van Jeruzalem. 13 Vlug, bevolking van Lachis! Span uw paarden in en vlucht. Want u was de eerste stad in Juda die Israëls slechte voorbeeld volgde door ook afgoden te aanbidden. En in navolging van u begonnen de andere steden in het zuiden ook zo te zondigen.

14 Geef een afscheidsgeschenk aan Moreseth-Gath en zeg haar voorgoed vaarwel. De stad Achzib heeft Israëls koningen misleid, want zij beloofde hulp die zij niet kon geven. 15 Bevolking van Marésa, u zult nog eens ten prooi vallen aan uw vijanden. Israëls leiders zullen naar Adullam vluchten. 16 Ga in diepe rouw over uw troetelkinderen, want zij worden van u weggehaald en als slaven naar verre landen gestuurd. Scheer uw hoofd kaal als teken van verdriet, maak een kale plek zo groot als die van een gier.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Мих 1

Пролог

1Слово Вечного[a], которое было к Михею из Морешета в дни правления Иотама, Ахаза и Езекии, царей Иудеи,[b] – видение, которое было ему о Сомарии и Иерусалиме.

Слушайте, все народы,
    внимай, земля, и всё, что на ней!
Пусть Владыка Вечный будет свидетелем против вас,
    Владыка – из святого храма Своего.

Суд над Сомарией и Иерусалимом

Смотрите, Вечный выходит из Своего жилища;
    Он нисходит и ступает по высотам земли.
Плавятся горы под Ним,
    как воск от огня,
раскалываются долины,
    как вода, что льётся со склона.
Всё это – за отступничество Якуба,
    за грехи Исроила.
Кто ввёл Якуба в грех?
    Разве не сама столица Сомария?
Кто склонил Иудею к идолопоклонству?
    Разве не сама столица Иерусалим?

– За это Я сделаю Сомарию грудой развалин,
    среди которых разобьют виноградники.
Я низвергну её камни в долину
    и обнажу её основания.
Все её истуканы будут расколоты,
    сожжены все храмовые дары;
    Я уничтожу всех её идолов.
В уплату за блуд получала она эти дары,
    и платой блудницам опять они станут.

Плач и горе

Об этом я буду плакать и горевать,
    буду скитаться босым и нагим.
Как шакал, буду выть,
    и причитать – как сова,
потому что рана Сомарии неисцелима;
    она дошла до Иудеи,
до ворот моего народа –
    до самого Иерусалима.
10 Не объявляйте об этом нашим врагам в Гате[c],
    не плачьте вовсе[d].
В Бет-Офре[e]
    в знак скорби валяйтесь в пыли.
11 Вы уйдёте в изгнание, горожане Шафира[f],
    нагими и опозоренными.
Не смогут выйти из города
    жители Цаанана[g].
Плачет Бет-Ецель[h]
    не дождётесь от него помощи.
12 Ждут тревожно добрых вестей
    горожане Марота[i],
ведь Вечный ниспослал бедствия
    к воротам Иерусалима.
13 Запрягайте скакунов в колесницы,
    обитатели Лахиша[j].
Вы были началом греха
    для дочери Сиона[k],
потому что с вас начались
    преступления Исроила.
14 Теперь пошлите прощальные подарки
    Морешет-Гату.
Жители Ахзива[l] окажутся обманом
    для царей Исроила.
15 Я опять приведу владельца к вам,
    обитатели Мареши[m].
Вожди[n] Исроила будут прятаться
    в пещерах Адуллама.
16 Обрейте головы в знак печали
    о ваших милых сыновьях;
станьте лысыми, подобно грифу,
    потому что в плен уводят их от вас.

Notas al pie

 1. Мих 1:1 Вечный – на языке оригинала: «Яхве». Под этим именем Всевышний открылся Мусо и народу Исроила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.
 2. Мих 1:1 Иотам, Ахаз и Езекия правили Иудеей в период с 752 по 686 гг. до н. э. Об их правлении см. 4 Цар. 15:32–20:21; 2 Лет. 27–32.
 3. Мих 1:10 В стихах с 10 по 15 пророк прибегает к тонкой игре слов. Гат – на языке оригинала созвучно с глаголом «объявлять».
 4. Мих 1:10 Или: «Не плачьте в Акко». На языке оригинала слова «в Акко» и «плакать» созвучны.
 5. Мих 1:10 Бет-Офра – переводится как «дом пыли».
 6. Мих 1:11 Шафир – переводится как «приятный».
 7. Мих 1:11 Цаанан – на языке оригинала созвучно с глаголом «выйти».
 8. Мих 1:11 Бет-Ецель – переводится как «ближайший дом».
 9. Мих 1:12 Марот – переводится как «горечь».
 10. Мих 1:13 Лахиш – можно перевести как «упряжка (лошадей)».
 11. Мих 1:13 Дочь Сиона – олицетворение Иерусалима; также в 4:8, 10 и 13.
 12. Мих 1:14 Ахзив – переводится как «обман».
 13. Мих 1:15 Мареша – на языке оригинала созвучно со словом «владелец».
 14. Мих 1:15 Букв.: «Слава».