Het Boek

Micha 1:1-16

De visioenen van Micha

1Micha, die in de stad Moreseth woonde, kreeg van de Here in visioenen te horen wat er met Samaria en Jeruzalem zou gaan gebeuren. Het was in de tijd van de koningen Jotham, Achaz en Jehizkia, die regeerden over Juda.

2Opgelet! Laten alle volken ter wereld luisteren. De Oppermachtige Here zal vanuit zijn heilige tempel zijn beschuldigingen tegen u inbrengen. 3Kijk! De Here komt eraan! Hij verlaat zijn woning en daalt af naar de aarde. Hij loopt over de bergtoppen. 4Onder zijn voeten smelten de bergen en splijten de dalen. Ze smelten als bijenwas voor vuur en splijten als water dat langs de bergwand naar beneden gutst. 5Waarom gebeurt dit alles? Omdat Israël en Juda hebben gezondigd. Welke zonde hebben zij begaan? Ze hebben afgoderij binnengelaten in de hoofdsteden Samaria en Jeruzalem! 6Daarom zal de Here van Samaria niets dan een puinhoop overlaten. De stad zal veranderen in een open veld, in een plaats die geschikt is om wijngaarden te planten. Hij zal alle gebouwen slopen, hun fundamenten blootleggen en het puin in het dal storten. 7Al haar gesneden afgodsbeelden zullen aan stukken worden geslagen. Al haar sierlijke afgodstempels zullen worden verbrand, ze werden gebouwd van de opbrengsten van tempelprostitutie en daartoe zullen ze weer dienen.

8Ik zal treuren en jammeren, huilen als een jakhals, droevig roepen als een struisvogel in de woestijn. Ik zal naakt en op blote voeten lopen, 9want de wonden van mijn volk zijn ongeneeslijk. Het oordeel staat voor de poorten van Jeruzalem, klaar om haar te treffen. 10Laat het niet in Gath bekend worden, houd uw verdriet vóór u. Wentel u wanhopig in het stof in Afra. 11Daar gaat de bevolking van Safir, als slaaf wordt zij weggeleid, naakt en vol schaamte. De bevolking van Saänan waagt zich niet buiten de stadsmuren. Met kreten van wanhoop moeten de verdedigers van Bet-Haëzel hun woonplaats opgeven. 12De burgers van Maroth hopen tevergeefs op betere dagen, maar hun staat alleen bitterheid te wachten, want de Here staat met onheil klaar voor de poorten van Jeruzalem. 13Vlug, bevolking van Lachis! Span uw paarden in en vlucht. Want u was de eerste stad in Juda die Israëls slechte voorbeeld volgde door ook afgoden te aanbidden. En in navolging van u begonnen de andere steden in het zuiden ook zo te zondigen.

14Geef een afscheidsgeschenk aan Moreseth-Gath en zeg haar voorgoed vaarwel. De stad Achzib heeft Israëls koningen misleid, want zij beloofde hulp die zij niet kon geven. 15Bevolking van Marésa, u zult nog eens ten prooi vallen aan uw vijanden. Israëls leiders zullen naar Adullam vluchten. 16Ga in diepe rouw over uw troetelkinderen, want zij worden van u weggehaald en als slaven naar verre landen gestuurd. Scheer uw hoofd kaal als teken van verdriet, maak een kale plek zo groot als die van een gier.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Михей 1:1-16

Пролог

1Слово Вечного1:1 Вечный – на языке оригинала: «Яхве». Под этим именем Всевышний открылся Мусе и народу Исраила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь., которое было к Михею из Морешета в дни правления Иотама, Ахаза и Езекии, царей Иудеи1:1 Иотам, Ахаз и Езекия правили Иудеей в период с 752 по 686 гг. до н. э. Об их правлении см. 4 Цар. 15:32–20:21; 2 Лет. 27–32., – видение, которое было ему о Самарии и Иерусалиме.

2Слушайте, все народы,

внимай, земля, и всё, что на ней!

Пусть Владыка Вечный будет свидетелем против вас,

Владыка – из святого храма Своего.

Суд над Самарией и Иерусалимом

3Смотрите, Вечный выходит из Своего жилища;

Он нисходит и ступает по высотам земли.

4Плавятся горы под Ним,

как воск от огня,

раскалываются долины,

как вода, что льётся со склона.

5Всё это – за отступничество Якуба,

за грехи Исраила.

Кто ввёл Якуба в грех?

Разве не сама столица Самария?

Кто склонил Иудею к идолопоклонству?

Разве не сама столица Иерусалим?

6– За это Я сделаю Самарию грудой развалин,

среди которых разобьют виноградники.

Я низвергну её камни в долину

и обнажу её основания.

7Все её истуканы будут расколоты,

сожжены все храмовые дары;

Я уничтожу всех её идолов.

В уплату за блуд получала она эти дары,

и платой блудницам опять они станут.

Плач и горе

8Об этом я буду плакать и горевать,

буду скитаться босым и нагим.

Как шакал, буду выть,

и причитать – как сова,

9потому что рана Самарии неисцелима;

она дошла до Иудеи,

до ворот моего народа –

до самого Иерусалима.

10Не объявляйте об этом нашим врагам в Гате1:10 В стихах с 10 по 15 пророк прибегает к тонкой игре слов. Гат – на языке оригинала созвучно с глаголом «объявлять».,

не плачьте вовсе1:10 Или: «Не плачьте в Акко». На языке оригинала слова «в Акко» и «плакать» созвучны..

В Бет-Офре1:10 Бет-Офра – переводится как «дом пыли».

в знак скорби валяйтесь в пыли.

11Вы уйдёте в изгнание, горожане Шафира1:11 Шафир – переводится как «приятный».,

нагими и опозоренными.

Не смогут выйти из города

жители Цаанана1:11 Цаанан – на языке оригинала созвучно с глаголом «выйти»..

Плачет Бет-Ецель1:11 Бет-Ецель – переводится как «ближайший дом».

не дождётесь от него помощи.

12Ждут тревожно добрых вестей

горожане Марота1:12 Марот – переводится как «горечь».,

ведь Вечный ниспослал бедствия

к воротам Иерусалима.

13Запрягайте скакунов в колесницы,

обитатели Лахиша1:13 Лахиш – можно перевести как «упряжка (лошадей)»..

Вы были началом греха

для дочери Сиона1:13 Дочь Сиона – олицетворение Иерусалима; также в 4:8, 10 и 13.,

потому что с вас начались

преступления Исраила.

14Теперь пошлите прощальные подарки

Морешет-Гату.

Жители Ахзива1:14 Ахзив – переводится как «обман». окажутся обманом

для царей Исраила.

15Я опять приведу владельца к вам,

обитатели Мареши1:15 Мареша – на языке оригинала созвучно со словом «владелец»..

Вожди1:15 Букв.: «Слава». Исраила будут прятаться

в пещерах Адуллама.

16Обрейте головы в знак печали

о ваших милых сыновьях;

станьте лысыми, подобно грифу,

потому что в плен уводят их от вас.