Het Boek

Micha 1:1-16

De visioenen van Micha

1Micha, die in de stad Moreset woonde, kreeg van de Here in visioenen te horen wat er met Samaria en Jeruzalem zou gaan gebeuren. Het was in de tijd van de koningen Jotam, Achaz en Hizkia, die regeerden over Juda.

2Opgelet! Laten alle volken ter wereld luisteren. De Oppermachtige Here zal vanuit zijn heilige tempel zijn beschuldigingen tegen u inbrengen. 3Kijk! De Here komt eraan! Hij verlaat zijn woning en daalt af naar de aarde. Hij loopt over de bergtoppen. 4Onder zijn voeten smelten de bergen en splijten de dalen. Ze smelten als bijenwas voor vuur en splijten als water dat langs de bergwand naar beneden gutst. 5Waarom gebeurt dit alles? Omdat Israël en Juda hebben gezondigd. Welke zonde hebben zij begaan? Ze hebben afgoderij binnengelaten in de hoofdsteden Samaria en Jeruzalem! 6Daarom zal de Here van Samaria niets dan een puinhoop overlaten. De stad zal veranderen in een open veld, in een plaats die geschikt is om wijngaarden te planten. Hij zal alle gebouwen slopen, hun fundamenten blootleggen en het puin in het dal storten. 7Al haar gesneden afgodsbeelden zullen aan stukken worden geslagen. Al haar sierlijke afgodstempels zullen worden verbrand, ze werden gebouwd van de opbrengsten van tempelprostitutie en daartoe zullen ze weer dienen.

8Ik zal treuren en jammeren, huilen als een jakhals, droevig roepen als een struisvogel in de woestijn. Ik zal naakt en op blote voeten lopen, 9want de wonden van mijn volk zijn ongeneeslijk. Het oordeel staat voor de poorten van Jeruzalem, klaar om haar te treffen. 10Laat het niet in Gat bekend worden, houd uw verdriet vóór u. Wentel u wanhopig in het stof in Afra. 11Daar gaat de bevolking van Safir, als slaaf wordt zij weggeleid, naakt en vol schaamte. De bevolking van Saänan waagt zich niet buiten de stadsmuren. Met kreten van wanhoop moeten de verdedigers van Bet-Haësel hun woonplaats opgeven. 12De burgers van Marot hopen tevergeefs op betere dagen, maar hun staat alleen bitterheid te wachten, want de Here staat met onheil klaar voor de poorten van Jeruzalem. 13Vlug, bevolking van Lachis! Span uw paarden in en vlucht. Want u was de eerste stad in Juda die Israëls slechte voorbeeld volgde door ook afgoden te aanbidden. En in navolging van u begonnen de andere steden in het zuiden ook zo te zondigen.

14Geef een afscheidsgeschenk aan Moreset-Gat en zeg haar voorgoed vaarwel. De stad Achzib heeft Israëls koningen misleid, want zij beloofde hulp die zij niet kon geven. 15Bevolking van Maresa, u zult nog eens ten prooi vallen aan uw vijanden. Israëls leiders zullen naar Adullam vluchten. 16Ga in diepe rouw over uw troetelkinderen, want zij worden van u weggehaald en als slaven naar verre landen gestuurd. Scheer uw hoofd kaal als teken van verdriet, maak een kale plek zo groot als die van een gier.

Amplified Bible

Micah 1

Destruction in Israel and Judah

1The word of the Lord that came to Micah of Moresheth in the days of Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah, which he saw [through divine revelation] concerning Samaria and Jerusalem.


Hear, O peoples, all of you;
Listen closely, O earth and all that is in it,
And let the Lord God be witness [giving a testimony of the judgment] against you,
The Lord from His holy temple [in the heavens].

For behold, the Lord is coming down from His place
He shall come down and tread [in judgment] on the high places of the earth.

The mountains shall melt under Him
And the valleys shall be split
Like wax before the fire,
Like waters poured down a steep place.

All this is because of the rebellion and apostasy of [a]Jacob
And for the sins of the house of Israel (the Northern Kingdom).
What is the rebellion and apostasy of Jacob?
Is it not [the abandonment of God in order to worship the idols of] Samaria?
What are the high places [of idolatry] in Judah (the Southern Kingdom)?
Are they not Jerusalem [the capital and center of corruption]?

Therefore I [the Lord] shall make Samaria a [b]heap of ruins [and of stones and arable land] in the open country,
A place for planting vineyards;
And I will pour her stones down into the ravine
And lay bare her foundations.

All her idols shall be broken in pieces,
All her earnings [from her idolatry] shall be burned with fire,
And all her images I shall make desolate;
For from the earnings of a prostitute she collected them,
And to the earnings of a prostitute they shall return.


Because of this I [Micah] must lament (mourn over with expressions of grief) and wail,
I must go barefoot and naked [without outer garments as if robbed];
I must wail like the jackals
And lament [with a loud, mournful cry] like the ostriches.

For Samaria’s wound is incurable,
For it has come to Judah;
The enemy has reached the gate of my people,
Even to Jerusalem.
10 
[c]Announce it not in Gath [in Philistia],
Weep not at all [and in this way betray your grief to Gentiles];
In Beth-le-aphrah (House of Dust) roll in the dust [among your own people].
11 
Go on your way [into exile—stripped of beauty, disarmed], inhabitants of Shaphir (Beautiful), in shameful nakedness.
The inhabitant of Zaanan (Go Out) does not go out [of the house];
The wailing of Beth-ezel (House of Removal) will take away from you its support.
12 
For the inhabitant of Maroth (Bitterness)
Writhes in pain [at its losses] and waits anxiously for good,
Because a catastrophe has come down from the Lord
To the gate of Jerusalem.
13 
Harness the chariot to the team of horses [to escape the invasion],
O inhabitant of Lachish—
She was the beginning of sin
To the Daughter of Zion (Jerusalem)—
Because in you were found
The rebellious acts of Israel.
14 
Therefore you will give parting gifts
On behalf of Moresheth-gath (Micah’s home);
The houses of Achzib (Place of Deceit) will become a deception
To the kings of Israel.
15 
Moreover, I will bring on you
The one who takes possession,
O inhabitant of Mareshah (Prominent Place).
The glory (nobility) of Israel will enter Adullam [seeking refuge].
16 
Make yourself bald [in mourning]—shave off your hair
For the children of your delight;
Remain as bald as the eagle,
For your children will be taken from you into exile.

Notas al pie

  1. Micah 1:5 I.e. an alternate name for Israel. The capital city was Samaria.
  2. Micah 1:6 Omri king of Israel (the Northern Kingdom—the ten tribes) purchased the hill on which he built Samaria, his capital city, for two talents of silver. It served both as a center for the worship of idols and as the capital of Israel until it was captured by Sargon king of Assyria in 721 b.c. This victory marked the end of the kingdom of the ten tribes.
  3. Micah 1:10 Micah uses a play on words as he denounces the cities in vv 10-15.