Het Boek

Mattheüs 5

Jezus onderwijst zijn leerlingen

1Op een dag, toen Jezus zag dat er weer veel mensen gekomen waren, liep Hij de berg op en ging zitten. Zijn leerlingen kwamen bij Hem.

Hij onderwees hun:

‘Gelukkig zijn zij die nederig zijn, want het Koninkrijk van de hemelen is voor hen bestemd.

Gelukkig zijn zij die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden.

Gelukkig zijn de zachtmoedigen, want de aarde is voor hen.

Gelukkig zijn de mensen die ernaar hunkeren dat Gods wil wordt uitgevoerd, want zij zullen volkomen tevreden worden gesteld.

Gelukkig zijn de mensen met een liefdevol en helpend hart, want zij zullen zelf liefde ontmoeten en hulp ontvangen.

Gelukkig zijn de mensen met een zuiver hart, want zij zullen God zien.

Gelukkig zijn de mensen die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God worden genoemd.

10 Gelukkig zijn de mensen die vervolgd worden omdat zij Gods wil doen, want het Koninkrijk van de hemelen is voor hen.

11 Gelukkig bent u als u beledigingen, vervolgingen, leugens en laster te verdragen krijgt omdat u bij Mij hoort.

12 Juich van blijdschap, want in de hemel ligt een geweldige beloning voor u klaar. Vroeger zijn de profeten immers ook zo vervolgd.

13 U bent als zout voor de wereld. Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe moet je het dan smaak geven? Waar is het dan nog goed voor, behalve om weggegooid en door de mensen vertrapt te worden.

14 U bent het licht van de wereld, een stad op een berg kan iedereen zien. 15 Men steekt immers geen lamp aan om er vervolgens een emmer overheen te zetten? Die lamp moet toch op een standaard staan en licht geven voor iedereen in huis? 16 Laat daarom ook uw licht voor alle mensen schijnen. Als zij dan de goede dingen zien die u doet, zullen zij uw hemelse Vader eren.

17 Denk niet dat Ik ben gekomen om de wetten van Mozes en de woorden van de profeten af te schaffen. Ik ben juist gekomen om er de volle betekenis aan te geven. 18 Ik zeg u met nadruk: tot het moment waarop hemel en aarde vergaan, blijft iedere letter, ieder leesteken van de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. 19 Wie zelfs maar het kleinste gebod afschaft en anderen leert dat ook te doen, zal de kleinste zijn in het Koninkrijk van de hemelen. Maar wie zich aan Gods wetten houdt en anderen leert dat ook te doen, zal in dat Koninkrijk in hoog aanzien staan. 20 Want Ik waarschuw u. Als u zich niet méér houdt aan Gods wetten dan de bijbelgeleerden en de Farizeeën, komt u het Koninkrijk van de hemelen zeker niet binnen.

21 U hebt gehoord dat tegen onze voorouders gezegd is: “U mag niemand doodslaan” en “wie iemand doodslaat, zal veroordeeld worden.” 22 Maar Ik zeg zelfs: iedereen die kwaad is op een ander, zal veroordeeld worden. En wie een ander uitscheldt, moet zich voor de rechtbank verantwoorden, ja, die zal voor het hellevuur komen te staan. 23 Stel dat u in de tempel voor het altaar staat om God een offer te brengen. Als u zich daar dan herinnert dat iemand iets tegen u heeft, 24 moet u het offer naast het altaar laten liggen. Ga eerst naar die ander toe, maak het met hem in orde en breng daarna pas uw offer aan God. 25 Zorg ervoor dat u het op tijd eens wordt met uw tegenpartij. Want als hij u voor de rechter sleept, wordt u misschien wel in de gevangenis gegooid. 26 En daar komt u pas weer uit als u de laatste cent betaald hebt.

27 De wet van Mozes zegt: “U mag geen overspel plegen.” 28 Maar Ik zeg: wie met begerige ogen naar een vrouw kijkt, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. 29 Als uw oog u tot verkeerde dingen brengt, ruk het dan uit en gooi het weg. Want het is beter één lichaamsdeel kwijt te raken dan dat uw hele lichaam in de hel wordt gegooid. 30 En als uw hand u tot verkeerde dingen brengt, hak hem dan af en gooi hem weg. Want het is beter één lichaamsdeel kwijt te raken dan dat uw hele lichaam in de hel wordt gegooid.

31 De wet van Mozes zegt: “Als iemand van zijn vrouw wil scheiden, moet hij haar wel een brief meegeven waarin staat dat zij niet langer zijn vrouw is.” 32 Maar Ik zeg: als u zich van uw vrouw laat scheiden zonder dat zij met een andere man gemeenschap heeft gehad, drijft u haar tot overspel. En wie met een weggezonden vrouw trouwt, pleegt ook overspel.

33 In de wet van Mozes staat ook: “U moet zich aan uw eed houden. Wat u voor God hebt gezworen, moet u nakomen.” 34 Maar Ik zeg: zweer nooit! Zeg niet: “Ik zweer bij de hemel,” want de hemel is de troon van God. 35 Of: “Ik zweer bij de aarde,” want de aarde is Gods voetenbank. Of: “Ik zweer bij Jeruzalem,” want dat is de stad van de grote Koning. 36 Zeg ook niet: “Ik zweer bij mijn hoofd,” want u kunt niet één haar wit of zwart maken. 37 Houdt u aan uw woord. Ja is ja en nee is nee. Wat u meer zegt, komt van de duivel.

38 De wet van Mozes zegt: “Oog om oog en tand om tand.” 39 Maar Ik zeg u: verzet u niet tegen wie u kwaad doet. Als iemand u een klap op de ene wang geeft, keer hem dan ook uw andere wang toe. 40 Als iemand in een proces uw hemd opeist, geef hem dan ook uw jas. 41 Als iemand u dwingt om één kilometer met hem mee te lopen, ga dan twee kilometer met hem mee. 42 Als iemand u iets vraagt, geef het hem. En als iemand geld van u wil lenen, weiger het dan niet.

43 U hebt gehoord dat er gezegd is: “Heb uw naaste lief en haat uw vijanden.” 44 Maar Ik zeg: houd ook van uw vijanden! En bid voor wie u vervolgen! 45 Als u dat doet, bent u echt kinderen van uw hemelse Vader. Want Hij laat zijn zon opgaan voor goede en slechte mensen. Hij laat het regenen voor rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 46 Als u alleen maar houdt van mensen die ook van u houden, krijgt u geen beloning. Dat doen zelfs bedriegers. 47 Als u alleen maar vriendelijk bent voor uw vrienden, doet u niets bijzonders. Dat doet immers iedereen. 48 Wees volmaakt, zoals ook uw hemelse Vader volmaakt is.’

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Мат 5

Нагорная проповедь (5:1–7:29)

О благословениях

1Увидев множество народа, Исо поднялся на склон горы и сел там. К Нему подошли Его ученики, и Он начал их учить такими словами:

– Благословенны те, кто осознаёт свою нужду во Всевышнем,[a]
    потому что они подданные Царства Всевышнего[b].
Благословенны плачущие,
    потому что они будут утешены.
Благословенны кроткие,
    потому что они наследуют землю.[c]
Благословенны те, кто ощущает голод и жажду по праведности,
    потому что они насытятся.
Благословенны милосердные,
    потому что и к ним будет проявлено милосердие.
Благословенны чистые сердцем,
    потому что они увидят Всевышнего.
Благословенны миротворцы,
    потому что они будут названы сынами Всевышнего[d].
10 Благословенны те, кого преследуют за праведность,
    потому что они подданные Царства Всевышнего.

11 – Благословенны вы, когда из-за Меня люди оскорбляют и преследуют вас и говорят о вас всякую ложь. 12 Ликуйте и веселитесь, потому что вас ждёт великая награда на небесах! Ведь точно так же преследовали и пророков, бывших прежде вас.

О соли и свете

13 – Вы – соль земли. Если соль потеряет свой вкус, то что может опять сделать её солёной? Она уже ни к чему не пригодна, останется лишь выбросить её вон, под ноги людям. 14 Вы – свет мира. Город, стоящий на вершине холма, невозможно скрыть. 15 Зажжённый светильник не ставят под горшок, наоборот, его ставят на подставку, чтобы светил всем в доме. 16 Пусть так же свет ваш светит людям, чтобы они видели ваши добрые дела и славили вашего Небесного Отца.

О Священном Писании

17 – Не думайте, что Я пришёл отменить сказанное в Тавроте или в Книге Пророков; Я пришёл, чтобы исполнить, а не отменить.[e] 18 Говорю вам истину: пока небо и земля не исчезнут, ни одна малейшая буква, ни одна чёрточка не исчезнет из Священного Писания – всё сбудется. 19 Кто нарушит даже самое малое из этих повелений[f] и научит других нарушать его, тот в Царстве Всевышнего будет наименьшим, а кто исполнит повеления и научит этому людей – будет велик в Царстве Всевышнего. 20 Говорю вам, что если ваша праведность не превзойдёт праведности блюстителей Закона и учителей Таврота, вы не войдёте в Царство Всевышнего.

Об убийстве

21 – Вы знаете, что людям ещё в древности было сказано: «Не убивай»[g], и что каждый убийца должен быть судим.[h] 22 Я же говорю вам, что человек будет судим, даже если он просто затаил злобу на брата. Кто назовёт своего брата ничтожеством, тот будет отвечать перед Высшим Судом, а того, кто обзовёт своего брата глупцом, ждёт огонь ада. 23 Поэтому если ты приносишь в дар Всевышнему свою жертву и перед жертвенником вспомнишь, что твой брат обижен на тебя, 24 то оставь свой дар перед жертвенником и пойди вначале помирись с братом, а потом приходи и приноси жертву. 25 Поторопись помириться со своим обвинителем ещё по дороге, до того, как он приведёт тебя в суд. Иначе тебя передадут судье, тот отдаст тебя под стражу, и тебя заключат в темницу. 26 Говорю тебе истину, что ты не выйдешь оттуда, пока не выплатишь всё, до последнего гроша[i].

О супружеской верности

27 – Вы слышали, что было сказано: «Не нарушай супружескую верность»[j], – 28 Я же говорю вам, что тот, кто лишь смотрит на женщину с мыслью об измене, уже нарушил супружескую верность в своём сердце. 29 Если твой правый глаз влечёт тебя ко греху, вырви его и отбрось прочь. Лучше тебе потерять часть тела, чем всему телу быть брошенным в ад. 30 И если твоя правая рука влечёт тебя ко греху, то отсеки её и отбрось прочь. Лучше тебе потерять часть тела, чем всё твоё тело пойдёт в ад.

О разводе

31 – Вам было сказано: «Кто разводится с женой, тот должен выдать ей разводное письмо»[k]. 32 Я же говорю вам, что каждый, кто разводится со своей женой не по причине её измены, толкает её к нарушению супружеской верности,[l] и всякий, кто женится на разведённой женщине, также нарушает супружескую верность.

О клятвах

33 – Вы слышали, что ещё в древности людям было сказано: «Не нарушайте своей клятвы и выполняйте всё, в чём вы поклялись Вечному»[m]. 34 Я же говорю вам: не клянитесь вовсе. Не клянитесь ни небом, потому что оно – престол Всевышнего, 35 ни землёй, потому что она – подножие Его, ни Иерусалимом, потому что это город Всевышнего, Великого Царя.[n] 36 Не клянитесь своей головой, потому что сами вы даже одного волоска не можете сделать белым или чёрным. 37 Пусть ваше «да» будет действительно «да», а ваше «нет» – действительно «нет». Всё же, что вы к этому добавляете, – от дьявола[o].

О мести

38 – Вы слышали, что было сказано: «Глаз за глаз и зуб за зуб»[p]. 39 Я же говорю вам: не противься сделавшему тебе зло. Если кто оскорбит тебя, ударив по правой щеке, то поверни к нему и другую.[q] 40 Если кто захочет с тобой судиться, чтобы отнять у тебя рубаху, то отдай ему и верхнюю одежду. 41 Если же кто заставит тебя тащить его поклажу на какое-то расстояние, то ты тащи её вдвое дальше.[r] 42 Тому же, кто у тебя просит, – дай, и тому, кто хочет занять, – не отказывай.

О любви к врагам

43 – Вы слышали, что было сказано: «Люби ближнего твоего[s] и ненавидь врага твоего[t]». 44 Я же говорю вам: любите ваших врагов и молитесь о тех, кто преследует вас, 45 так вы уподобитесь вашему Небесному Отцу[u]. Ведь Он повелевает солнцу светить и злым, и добрым и посылает дождь как на праведных, так и на грешных. 46 Если вы любите тех, кто любит вас, то какая вам за это награда? Не делают ли то же самое даже сборщики налогов[v]? 47 Если вы приветствуете только ваших братьев, то что в этом особенного? Разве язычники не делают того же? 48 Поэтому будьте совершенны, как совершенен ваш Небесный Отец.

Notas al pie

 1. Мат 5:3 Букв.: «Благословенны бедные духом».
 2. Мат 5:3 Букв.: «Царство Небес». Иудеи, во избежание напрасного употребления имени Всевышнего (см. Исх. 20:7), часто заменяли его словом «Небеса» (см., напр., Лк. 15:18).
 3. Мат 5:5 См. Заб. 36:11. Под выражением «наследуют землю» многие понимают грядущее Тысячелетнее Царство Масеха (см. Мих. 4:1-7; Отк. 20:4-6) или даже рай (см. Отк. 21:1).
 4. Мат 5:9 То есть будучи миротворцами, они уподобятся Всевышнему, дающему мир (см. 2 Кор. 13:11), как сыновья уподобляются своим отцам.
 5. Мат 5:17 Исо не отменил прежде данных Писаний, но Он Сам исполнил их, потому что был Тем, на Кого они указывали (см. Ин. 5:39; Лк. 24:27, 44-47). Например, жертвенное пролитие Его крови сделало более ненужным приношение в жертву животных для прощения грехов (см. Евр. 10:10-14, 18). Таким образом законы относительно жертв, данные в Тавроте, не отменены, но исполнены.
 6. Мат 5:19 Здесь Исо говорит либо о повелениях Закона Мусо, либо о тех повелениях, которые Он собирался дать дальше в Своём учении об этом Законе (см. ст. 22, 28, 32 и др.).
 7. Мат 5:21 Исх. 20:13; Втор. 5:17.
 8. Мат 5:21 См. Нач. 9:6.
 9. Мат 5:26 Букв.: «кодранта». Кодрант – римская мелкая монета.
 10. Мат 5:27 Исх. 20:14; Втор. 5:18.
 11. Мат 5:31 Втор. 24:1.
 12. Мат 5:32 Или: «тот поступает с ней так, как будто она повинна в супружеской измене».
 13. Мат 5:33 См. Лев. 19:12; Втор. 23:21-23.
 14. Мат 5:35 См. Заб. 47:2; Ис. 66:1.
 15. Мат 5:37 Или: «от зла».
 16. Мат 5:38 Исх. 21:24; Лев. 24:20; Втор. 19:21.
 17. Мат 5:39 Существует два понимания этого учения: 1) Исо запрещает личную месть, когда тебя оскорбляют или поступают по отношению к тебе неправильно, но не запрещает самооборону в случае атаки или нападения на других; 2) Исо здесь запрещает любое сопротивление или самозащиту, даже в случае войны или покушения преступника.
 18. Мат 5:41 Букв.: «Если же кто заставит тебя идти с ним одну милю (1,5 км), то иди с ним две». В те времена римские солдаты могли, на правах завоевателей, заставить любого иудея нести их поклажу.
 19. Мат 5:43 Лев. 19:18.
 20. Мат 5:43 См. Втор. 23:3-6.
 21. Мат 5:45 Букв.: «так станете сынами вашего Небесного Отца».
 22. Мат 5:46 Сборщики налогов – были ненавистны иудеям по нескольким причинам: они обирали народ, работали на римских оккупантов и оскверняли себя общением с язычниками. И поэтому понятие «сборщик налогов» было почти равнозначно понятиям «грешник» и «предатель».