Het Boek

Mattheüs 23

Jezus over de bijbelgeleerden en de Farizeeën

1Jezus zei tegen de mensen en zijn leerlingen: ‘De bijbelgeleerden en de Farizeeën moeten de wet van Mozes handhaven. U moet precies doen wat zij zeggen. Maar hun voorbeeld mag u beslist niet volgen. Ze doen zelf niet wat zij zeggen. Ze leggen de mensen enorme lasten op, maar steken zelf geen vinger uit om die te verlichten. Alles wat zij doen, is om op te vallen. Ze binden hun gebedsriemen, met wetteksten erin, op hun linkerarm en hun voorhoofd. Om heilig te lijken, maken ze die extra breed. En de kwasten aan hun kleren, die aan Gods geboden herinneren, maken ze extra lang. Zij vinden het heerlijk om bij de maaltijden aan het hoofd van de tafel te zitten. Zij genieten ervan als zij in de synagoge de voornaamste plaatsen krijgen en voelen zich gevleid als ze op straat eerbiedig worden gegroet, als men hen met rabbi of meester aanspreekt. Maar Ik waarschuw u: laat u nooit zo noemen. Want u hebt maar één Meester en u bent allemaal broers en zusters van elkaar. Noem nooit een mens vader. Want u hebt maar één Vader, God in de hemel. 10 Laat u ook nooit leraar noemen, want u hebt maar één Leraar en dat ben Ik, de Christus. 11 De belangrijkste onder u moet de anderen dienen. 12 Wie zichzelf verheft, zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert, zal verheven worden.

13 Maar pas op, bijbelgeleerden en Farizeeën! Huichelaars! Want u belet mensen het Koninkrijk van de hemelen in te gaan. En zelf gaat u er ook niet in! De mensen die er in willen gaan, worden door u tegengehouden. 14 U maakt de weduwen zelfs hun huis afhandig. En voor de vrome schijn zegt u lange gebeden op. De straf die u krijgt, zal daarom zwaarder zijn. 15 U bent stuk voor stuk huichelaars! Want u trekt stad en land door om één mens tot uw geloof te bekeren en dan wordt die wel twee keer zo slecht als u bent: klaar voor de hel! 16 Jullie zijn blinde leiders! U zegt dat het niets betekent als iemand bij de tempel zweert. Dan mag hij zijn eed breken. Maar zweert hij bij het goud van de tempel, dan moet hij zijn eed houden. 17 Wat een domme redenering! U bent stekeblind. Wat is belangrijker? Het goud of de tempel waardoor het goud heilig wordt? 18 Nog zoiets: u zegt dat het niets betekent als iemand bij het altaar zweert. Maar zweert iemand bij het offer op het altaar, dan mag hij zijn eed niet breken. 19 Jullie zijn werkelijk stekeblind! Wat is belangrijker? Het offer of het altaar dat het offer heilig maakt? 20 Wie zweert bij het altaar, zweert niet alleen bij het altaar, maar ook bij alles wat erop ligt. 21 En wie zweert bij de tempel, zweert niet alleen bij de tempel, maar ook bij Hem die erin woont. 22 En wie zweert bij de hemel, zweert bij de troon van God en bij God Zelf die op de troon zit.

23 Bijbelgeleerden en Farizeeën! Het ziet er voor u slecht uit! Huichelaars, u geeft tien procent van wat u heeft aan munt en andere kruiden aan de tempel, maar waar het op aankomt, goedheid, medelijden en trouw, daar houdt u zich niet mee bezig. U moet het ene doen en het andere niet nalaten. 24 Jullie zijn blinde leiders en zeven de wijn om er een mug uit te halen. Maar een kameel slikt u door.

25 Bijbelgeleerden en Farizeeën! Het ziet er voor u slecht uit! Huichelaars, u maakt de bekers en schotels van buiten schoon, maar ziet niet dat ze van binnen vol roof en hebzucht zitten.

26 Blinde Farizeeën! Maak eerst de binnenkant van de beker schoon. Dan zal ook de buitenkant schoon worden.

27 Bijbelgeleerden en Farizeeën! Het ziet er voor u slecht uit! Huichelaars, jullie lijken op witgekalkte graven, die er van buiten mooi uitzien, maar van binnen vol doodsbeenderen en bederf zitten. 28 U doet u heel vroom en oprecht voor, maar in uw hart bent u huichelachtig en slecht.

29 Bijbelgeleerden en Farizeeën, het ziet er voor u slecht uit! Huichelaars! U bouwt monumenten voor de profeten die door uw voorouders om het leven zijn gebracht. U legt bloemen op de graven van goede, onschuldige mensen en zegt: 30 “Als wij toen hadden geleefd, zouden wij de profeten nooit hebben vermoord.” 31 U erkent dus dat u zonen bent van hen die de profeten hebben vermoord. 32 Maak de maat maar vol. 33 Stelletje sluwe slangen! Hoe zult u aan het vreselijke oordeel van de hel ontkomen? 34 Ik zal profeten, wijze mannen en bijbelgeleerden naar u toesturen. U zult sommigen van hen vermoorden door hen aan een kruis te spijkeren. Anderen zult u in de synagogen afranselen en van stad tot stad vervolgen. 35 Daardoor maakt u zich schuldig aan de dood van al de onschuldige en gelovige mensen die werden vermoord, van de onschuldige Abel tot Zacharia, de zoon van Berechja, die werd vermoord tussen het tempelhuis en het altaar. 36 Ja, Ik verzeker u: het oordeel over al het kwaad van vroeger zal op het hoofd van deze generatie neerkomen.

37 Jeruzalem, Jeruzalem! Stad die de profeten vermoordt en de mannen die naar haar zijn toegestuurd, dood gooit met stenen! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bij elkaar willen brengen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels bijeenbrengt. Maar u hebt het niet gewild! 38 Let op: uw huis wordt aan zijn lot overgelaten. 39 Want u zult Mij van nu af aan niet meer zien, tot de dag dat u zult zeggen: “Gelukkig is Hij die namens de Here komt.” ’

Священное Писание (Восточный Перевод)

Матай 23

Предостережение от лицемерия

1Тогда Иса сказал народу и Своим ученикам:

– Место Мусы заняли учители Таурата и блюстители Закона. Поэтому вы должны делать всё, что они говорят, но их собственным делам подражать не следует, потому что они проповедуют одно, а делают другое. Они взваливают на плечи людей непомерно тяжёлые ноши, а сами и пальцем не пошевельнут, чтобы хоть чуть-чуть сдвинуть этот груз.

Они всё делают напоказ: их коробочки с текстами из Таурата становятся всё шире, и кисточки на краях одежды – всё длиннее.[a] Им нравится занимать почётные места на пирах и в молитвенных домах. Они любят, когда их приветствуют в людных местах и когда люди обращаются к ним: «Учитель».

Вас же пусть не называют учителями, потому что у вас только один Учитель, а вы все – братья. И ни к кому на земле не обращайтесь «отец»,[b] потому что у вас только один Отец, Который на небе. 10 Пусть вас не называют наставниками, потому что у вас один только Наставник – Масих. 11 Самый великий из вас пусть будет вам слугой, 12 потому что, кто возвышает себя, будет унижен, а кто принижает себя, будет возвышен.

Иса Масих обличает религиозных вождей

13-14 – Горе вам, учители Таурата и блюстители Закона! Лицемеры! Вы закрываете перед людьми вход в Царство Всевышнего, сами не входите в него и не даёте войти тем, кто хочет.[c]

15 – Горе вам, учители Таурата и блюстители Закона! Лицемеры! Вы проходите море и сушу, чтобы найти себе учеников, а когда вы находите хотя бы одного, то делаете его вдвое больше достойным ада, чем вы сами.

16 – Горе вам, слепые поводыри! Вы говорите: «Если кто поклянётся храмом, это ещё ничего не значит, но если кто поклянётся золотом храма, то он связан своей клятвой». 17 Вы – слепые безумцы! Что важнее: золото или храм, освятивший золото? 18 Вы говорите: «Если кто поклянётся жертвенником, то это ещё ничего не значит, но если кто поклянётся даром, принесённым на жертвенник, тот связан своей клятвой». 19 Слепцы! Что важнее: дар или жертвенник, который освящает дар? 20 Тот, кто поклялся жертвенником, поклялся и всем, что на жертвеннике, 21 и кто клянётся храмом, клянётся и Тем, Кто обитает в храме. 22 Кто клянётся небом, тот клянётся престолом Всевышнего и Тем, Кто сидит на нём.

23 – Горе вам, учители Таурата и блюстители Закона! Лицемеры! Вы даёте десятую часть с мяты, укропа и тмина,[d] а самым важным в Законе – справедливостью, милостью и верностью – вы пренебрегаете. И то нужно делать, и другого не оставлять. 24 Слепые поводыри! Вы отцеживаете комара из вашего питья, а верблюда проглатываете.[e]

25 – Горе вам, учители Таурата и блюстители Закона! Лицемеры! Вы заботитесь о внешнем, в то время как внутри вы полны алчности и распущенности – это всё равно, как если бы вы очищали чаши и блюда только снаружи. 26 Слепой блюститель Закона! Очисти сначала чашу и блюдо внутри, тогда и снаружи они станут чисты.

27 – Горе вам, учители Таурата и блюстители Закона! Лицемеры! Вы – как побелённые гробницы,[f] которые снаружи выглядят красиво, а внутри полны костей мертвецов и всякой нечистоты. 28 Так и вы снаружи можете показаться людям праведными, но внутри вы полны лицемерия и беззакония.

29 – Горе вам, учители Таурата и блюстители Закона! Лицемеры! Вы строите гробницы пророкам, украшаете надгробные памятники праведникам 30 и говорите: «Если бы мы жили во времена наших предков, то мы бы не проливали вместе с ними крови пророков». 31 Тем самым вы свидетельствуете о себе, что вы потомки тех, кто убил пророков. 32 Ну что же, продолжайте пополнять чашу злодейств ваших отцов! 33 Змеи, отродье змеиное! Вы ещё надеетесь избежать осуждения и не попасть в ад?! 34 Вот, Я посылаю к вам пророков, мудрых людей, учителей Таурата, а вы некоторых из них убьёте и распнёте, других будете бичевать в ваших молитвенных домах и гнать из города в город. 35 И потому падёт на вас вина за кровь всех праведников, пролитую на земле, от крови Авеля и до крови Закарии, сына Берехии, которого вы убили во дворе храма, возле жертвенника.[g] 36 Говорю вам истину: наказание за все эти преступления падёт на нынешнее поколение.

Иса Масих оплакивает Иерусалим

37 – О, Иерусалим, Иерусалим, убивающий пророков и побивающий камнями посланных к тебе! Сколько раз Я хотел собрать твоих детей, как птица собирает своих птенцов под крылья, но вы не захотели! 38 А теперь ваш дом оставляется вам пустым.[h] 39 Говорю вам, что вы уже не увидите Меня до тех пор, пока не скажете: «Благословен Тот, Кто приходит во имя Вечного!»[i]

Notas al pie

  1. 23:5 Основываясь на словах Священного Писания (см. Исх. 13:9, 16; Втор. 6:8; 11:18), иудеи во время молитвы привязывали ко лбу и на левую руку кожаные коробочки (филактерии) с текстами из Таурата. Кроме того, они нашивали кисти на края своей верхней одежды (см. Чис. 15:37-41; Втор. 22:12). Такие кисти, по всей вероятности, носил и Сам Иса Масих (см. 9:20; 14:36). Но блюстители Закона, желая показать всем свою особую набожность, чрезмерно увеличивали размеры своих филактерий и длину кистей на одежде.
  2. 23:9 Здесь нужно понять, что речь не идёт о родных отцах, но о том, что мы никого не должны превозносить в своей среде, используя высокие религиозные титулы, саны и т. п.
  3. 23:14 В некоторых рукописях присутствуют слова: «Горе вам, учители Таурата и блюстители Закона! Вы разоряете дома вдов и напоказ долго молитесь. За это вас ждёт очень суровое наказание».
  4. 23:23 См. Лев. 27:30-33; Чис. 18:21; Втор. 14:22-27.
  5. 23:24 Блюстители Закона процеживали свои напитки, очищая их от комаров, попавших туда, чтобы случайно не съесть их и не оскверниться (см. Лев. 11:20-23). Иса здесь говорит им о том, что они придают значение второстепенному и при этом «проглатывают верблюда», самое большое ритуально нечистое животное в Иудее (см. Лев. 11:4; Втор. 14:7).
  6. 23:27 В Иудее гробницы обычно белили, чтобы их можно было заметить издалека, поскольку прикосновение к гробнице приводило к ритуальному осквернению (см. Чис. 19:16).
  7. 23:35 У иудеев был другой порядок книг Священного Писания. И согласно ему, убийство Закарии последнее из упоминаемых там (см. 2 Лет. 24:20-22). Смерть же Авеля была первым убийством на земле (см. Нач. 4:1-10).
  8. 23:38 См. Иер. 22:5.
  9. 23:39 Заб. 117:26.