Het Boek

Mattheüs 19

Jezus over echtscheiding

1Hierna vertrok Jezus uit Galilea. Hij stak de Jordaan over en kwam in Judea. Talloze mensen volgden Hem en velen werden door Hem genezen. Er kwamen enkele Farizeeën naar Hem toe. Zij wilden proberen Hem op zijn woorden te vangen. ‘Mag een man zomaar van zijn vrouw scheiden?’ vroegen zij. ‘Leest u de boeken van Mozes dan niet?’ antwoordde Hij. ‘Daar staat toch in dat God de mens heeft gemaakt als man en vrouw. Een man zal zijn vader en moeder verlaten, zich bij zijn vrouw voegen en werkelijk één met haar worden. Zij zijn niet langer twee, maar één. En geen mens mag scheiden wat God heeft samengebracht.’ Zij vroegen daarop: ‘Maar waarom heeft Mozes dan gezegd dat een man van zijn vrouw mag scheiden? Als hij haar maar een brief geeft waarin staat dat zij niet langer zijn vrouw is.’ ‘Omdat uw hart van steen is,’ antwoordde Jezus. ‘Daarom heeft Mozes dat toegestaan. Maar het is niet Gods oorspronkelijke plan. Luister goed, Ik zeg u: iemand die zijn vrouw verlaat en daarna opnieuw trouwt, pleegt overspel. Tenzij zijn eerste vrouw gemeenschap met een andere man heeft gehad.’ 10 Jezusʼ leerlingen zeiden: ‘Als de verhoudingen tussen man en vrouw zo liggen, kun je beter niet trouwen.’ 11 ‘Niet iedereen zal begrijpen wat Ik nu ga zeggen,’ zei Jezus. ‘Het is alleen voor de mensen die God het inzicht geeft. 12 Sommige mensen kunnen niet trouwen, omdat zij nu eenmaal zo geboren zijn. Anderen kunnen niet trouwen, omdat zij door mensen ongeschikt voor het huwelijk zijn gemaakt. Weer anderen trouwen niet, omdat zij daar ter wille van het Koninkrijk van de hemelen van afzien. Laat ieder die het begrijpt, dit aannemen.’

Jezus zegent de kinderen

13 De mensen brachten hun kinderen bij Jezus. Zij wilden graag dat Hij zijn handen op hen zou leggen en voor hen zou bidden. Maar de leerlingen zeiden dat zij Hem niet mochten lastig vallen. 14 ‘Laat die kinderen toch bij Mij komen,’ zei Jezus. ‘Houd ze niet tegen. Want het Koninkrijk van de hemelen is bestemd voor wie is zoals zij.’ 15 Hij legde zijn handen op hun hoofd en zegende hen voordat Hij verder ging.

De rijke jongeman

16 Er kwam een jongeman bij Hem met de vraag: ‘Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen?’ 17 ‘Waarom komt u met een vraag over het goede bij Mij?’ vroeg Jezus. ‘Alleen God is goed, en als u het eeuwige leven wilt binnengaan, moet u zich houden aan zijn geboden.’ 18 ‘Welke geboden?’ vroeg hij. Jezus antwoordde: ‘U mag niemand doodslaan. U mag geen overspel plegen. U mag niet stelen. U mag anderen niet vals beschuldigen. 19 Heb eerbied voor uw vader en moeder. Heb uw naaste net zo lief als uzelf.’ 20 ‘Maar daar heb ik mij altijd aan gehouden. Wat moet ik dan nog meer doen?’ vroeg de jonge man. 21 ‘Als u volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis en verkoop alles wat u hebt. Geef uw geld aan de armen en u zult rijk zijn in de hemel. Kom dan terug om Mij te volgen.’ 22 Toen de jongeman dit hoorde, werd hij heel verdrietig en ging weg, want hij was erg rijk. 23 Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Voor een rijke is het bijna onmogelijk om in het Koninkrijk van de hemelen te komen. 24 Je kunt zeggen dat het voor een kameel gemakkelijker is om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het Koninkrijk van God binnen te gaan!’ 25 Door die opmerking raakten de leerlingen erg in de war. ‘Wie kan dan gered worden?’ vroegen zij.

26 Jezus keek hen ernstig aan en zei: ‘Menselijk gesproken, niemand. Maar bij God is alles mogelijk.’ 27 Petrus merkte op: ‘Wij hebben alles verlaten om U te volgen. Hoe staat het dan met ons?’ 28 Jezus antwoordde: ‘Luister, wanneer Ik, de Mensenzoon, eenmaal op mijn schitterende troon zal zitten, zullen ook jullie op twaalf tronen zitten om recht te spreken over de twaalf stammen van Israël. 29 Ieder die zijn huis, broers, zusters, vader, moeder, kinderen of bezittingen opgeeft om Mij te volgen, zal honderdmaal zoveel terugkrijgen. En bovendien krijgt hij het eeuwige leven. 30 Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten.’

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Мат 19

О браке и разводе

1Закончив говорить это, Исо покинул Галилею и отправился по восточному берегу Иордана в Иудею[a]. За Ним последовало множество людей, и Он исцелил их там.

К Нему подошли блюстители Закона и, желая поймать Его на слове, спросили:

– По любой ли причине мужчине разрешается разводиться со своей женой?

– Разве вы не читали, – ответил Исо, – что в начале Создатель сотворил их мужчиной и женщиной[b] и сказал: «Поэтому оставит человек отца и мать и соединится со своей женой, и двое станут одной плотью»[c]? Так что их уже не двое, они – одна плоть. Итак, что Всевышний соединил, то человек не должен разделять.

Они сказали Ему:

– Почему же тогда Мусо велел давать жене разводное письмо и отпускать её?[d]

– Мусо разрешил вам разводиться с жёнами из-за жестокости ваших сердец, – ответил им Исо. – Но вначале так не было. Говорю вам, что каждый, кто разводится со своей женой, кроме как по причине её измены, и женится на другой, тот нарушает супружескую верность.[e]

10 Ученики сказали Исо:

– Если обязательства мужа к жене так строги, то лучше вообще не жениться.

11 Исо ответил:

– Не все могут отказаться от супружества[f], а лишь те, кому это дано. 12 Есть люди, которые от рождения физически неспособны к супружеской жизни, других такими сделали люди, а третьи сами отказались от супружеской жизни ради Царства Всевышнего.[g] Пусть те, кому это дано, поступают так.

Благословение детей

13 Тогда некоторые принесли к Исо своих детей, чтобы Он возложил на них руки и помолился. Ученики же не подпускали к Нему этих людей. 14 Но Исо сказал:

– Пусть дети приходят ко Мне, не запрещайте им, потому что подобные им – подданные Царства Всевышнего.

15 И, возложив на детей руки, Исо ушёл оттуда.

Разговор с богатым человеком

16 Однажды к Исо подошёл человек и спросил:

– Учитель, что я должен сделать благого, чтобы получить вечную жизнь?

17 – Зачем ты спрашиваешь Меня о благом? – сказал Исо. – Благ только один Всевышний. Но если ты хочешь войти в вечную жизнь, то соблюдай повеления Всевышнего.

18 – Какие? – спросил тот.

Исо ответил:

– «Не убивай», «не нарушай супружескую верность», «не кради», «не лжесвидетельствуй», 19 «почитай отца и мать»[h] и «люби ближнего твоего, как самого себя»[i].

20 – Всё это я соблюдаю, – ответил молодой человек, – чего ещё мне недостаёт?

21 Исо сказал:

– Если хочешь быть совершенным, то пойди, продай то, что у тебя есть, и раздай деньги бедным, и тогда у тебя будет сокровище на небесах. Потом приходи и следуй за Мной.

22 Когда молодой человек это услышал, то отошёл опечаленный, потому что он владел большим имуществом.

23 Тогда Исо сказал Своим ученикам:

– Говорю вам истину: трудно будет богатому войти в Царство Всевышнего. 24 Также говорю вам: легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство Всевышнего.

25 Когда ученики это услышали, они сильно удивились:

– Кто же тогда вообще может быть спасён[j]?

26 Исо посмотрел на них и сказал:

– Человеку это невозможно, но Всевышнему всё возможно.

27 Петрус сказал Ему:

– Вот, мы всё оставили и пошли за Тобой. Что же нам будет?

28 На это Исо ответил им:

– Говорю вам истину: когда весь мир обновится и Ниспосланный как Человек сядет на престоле Своей славы, тогда и вы, последовавшие за Мной, тоже сядете на двенадцати престолах править[k] двенадцатью родами Исроила. 29 И всякий, кто оставил дома, или братьев, или сестёр, или отца, или мать, или детей, или земли ради Меня, получит во сто крат больше и станет наследником вечной жизни. 30 Однако многие из тех, кто в этом мире был возвышен, будут унижены, а многие униженные будут возвышены.

Notas al pie

 1. Мат 19:1 Или: «отправился в ту часть Иудеи, что на восточной стороне Иордана».
 2. Мат 19:4 См. Нач. 1:27; 5:2.
 3. Мат 19:5 Нач. 2:24.
 4. Мат 19:7 См. Втор. 24:1, 3.
 5. Мат 19:9 В некоторых рукописях присутствуют слова: «И так же тот, кто женится на разведённой женщине, нарушает супружескую верность».
 6. Мат 19:11 Букв.: «Не все вмещают сказанное».
 7. Мат 19:12 См. 1 Кор. 7:7, 32-34.
 8. Мат 19:19 Исх. 20:12-16; Втор. 5:16-20.
 9. Мат 19:19 Лев. 19:18.
 10. Мат 19:25 Спасён – от пламени ада (см. Иуда 1:23), от гнева Всевышнего и Его судов (см. Рим. 5:9), от суетной жизни (см. 1 Пет. 1:18), от греха (см. 1:21) и от дьявола (см. 2 Тим. 2:26).
 11. Мат 19:28 Или: «судить». Зачастую в древнем мире правителям приходилось также разбирать судебные тяжбы своих подданных.