Het Boek

Mattheüs 11

Jezus over Johannes de Doper

1Nadat Jezus zijn twaalf leerlingen had gezegd wat zij moesten doen, ging Hij weg om in verschillende steden het goede nieuws te brengen.

Johannes de Doper, die nu in de gevangenis zat, hoorde wat de Christus allemaal deed. Daarom stuurde hij zijn leerlingen naar Hem toe met de vraag: ‘Jezus, bent U het op wie wij hebben gewacht? Of moeten wij uitkijken naar iemand anders?’ Jezus antwoordde: ‘Ga terug naar Johannes en vertel hem wat jullie horen en zien: blinden zijn gaan zien en verlamden lopen weer, melaatsen zijn genezen en doven kunnen nu horen, doden zijn weer levend gemaakt en arme mensen horen het goede nieuws. Gelukkig is degene die in Mij blijft geloven.’

Toen de leerlingen van Johannes weggingen, zei Jezus tegen de mensen die om Hem heen stonden: ‘U bent in de woestijn geweest om Johannes te zien. Wat dacht u eigenlijk van hem? Dat hij een riet was dat wuift in de wind? Of dacht u iemand met dure kleren te zullen zien, zoals aan het hof van een koning? Of bent u erheen gegaan om een profeet te zien? Ja, een profeet! En méér dan een profeet! 10 Want hij is de man over wie in het boek van Maleachi geschreven staat: “Ik stuur mijn boodschapper voor u uit om voor u een weg te banen.” 11 Onthoud dit: van alle mensen die ooit geboren zijn, is niemand groter dan Johannes de Doper. Toch is de kleinste in het Koninkrijk van de hemelen groter dan hij! 12 Sinds de tijd van Johannes de Doper tot nu toe wordt het Koninkrijk van de hemelen tegengewerkt en proberen sommigen er met geweld binnen te dringen. 13 Want zowel Mozes als de profeten hebben gezegd dat het zou komen. 14 En ten slotte verscheen Johannes. Of u het nu wilt geloven of niet, hij is de Elia die volgens de profeet Maleachi verwacht moest worden. 15 Wie oren heeft, moet ook goed luisteren!

16 Wat kan Ik over u zeggen? U bent net kinderen die buiten spelen en tegen elkaar zeggen: 17 “We hebben fluit gespeeld en jullie wilden niet dansen. Toen hebben we klaagliederen gezongen en jullie wilden niet treuren.” 18 Want Johannes de Doper drinkt geen wijn en eet vaak niet, en u zegt: “Hij is bezeten.” 19 Ik, de Mensenzoon, eet en drink wel, en u moppert: “Hij is een veelvraat en een drinker, een vriend van tolontvangers en slechte mensen!” De praktijk zal wel duidelijk maken wat wijsheid is!’

20 Hij begon verwijten te maken aan de steden waar Hij de meeste wonderen had gedaan. Hij verweet ze dat zij zich niet tot God hadden bekeerd. 21 ‘Chorazin! Betsaïda! Wat ziet het er voor u slecht uit! Als in de zondige steden Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die Ik in uw straten heb gedaan, zouden zij zich allang vol schaamte en berouw tot God hebben bekeerd. 22 Voor Tyrus en Sidon zal het op de dag van het grote oordeel minder erg zijn dan voor u. 23 En Kafarnaüm? Zal het worden verheerlijkt tot in de hemel? Nee, het zal verzinken in het dodenrijk. Want als de geweldige wonderen die Ik in Kafarnaüm heb gedaan, in de zondige stad Sodom waren gebeurd, zou ze er nu nog zijn. 24 De dag van het grote oordeel zal voor Sodom zeker niet zo erg zijn als voor Kafarnaüm.’

25 En Jezus bad dit gebed: ‘Vader, Heer van hemel en aarde, dank U wel dat U aan kleine kinderen hebt bekendgemaakt wat u voor wijzen en geleerden verborgen hebt gehouden. 26 Ja, Vader, want zo hebt U het gewild.’

27 Hij sprak weer tot de mensen. ‘Mijn Vader heeft Mij alles toevertrouwd. Hij is de enige die de Zoon echt kent. En Ik ben de enige die de Vader echt kent. En ook de mensen die Ik heb laten zien wie Hij is, kennen Hem. 28 Als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven. 29 Voeg u naar Mij en wees mijn leerling, want Ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij Mij zult u diepe innerlijke rust vinden. 30 Wat Ik van u vraag is nooit te zwaar en de last die u voor Mij moet dragen, is licht.’

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Мат 11

Вопрос пророка Яхии и ответ Исы Масиха

1Закончив давать наставления Своим двенадцати ученикам, Иса пошёл учить и проповедовать в городах Галилеи. Когда Яхия, находясь в темнице, услышал о том, что делает Масих, он послал своих учеников спросить Его:

– Ты ли Тот, Кто должен прийти,[a] или нам ожидать кого-то другого?

Иса им ответил:

– Пойдите и расскажите Яхии о том, что вы слышите и видите: слепые прозревают, хромые ходят, прокажённые очищаются, глухие слышат, мёртвые воскресают, и бедным возвещается Радостная Весть.[b] Благословен тот, кто не усомнится во Мне.

Свидетельство Исы Масиха о пророке Яхии

Когда ученики Яхии ушли, Иса начал говорить народу об Яхии:

– Что вы ходили смотреть в пустыню? Тростник, колеблемый ветром?[c] Тогда что же вы ходили смотреть? Человека, одетого в роскошные одежды? Нет, те, кто одевается в роскошные одежды, находятся в царских дворцах. Тогда что же вы ходили смотреть? Пророка? Да, и говорю вам, что больше, чем пророка. 10 Он тот, о ком написано:

«Вот, впереди Тебя (Масиха) посылаю Я вестника Моего,
    который приготовит Твой путь перед Тобою».[d]

11 Говорю вам истину: среди всех, кто когда-либо был рождён на земле, ещё не было человека более великого, чем пророк Яхия, но наименьший в Царстве Аллаха – больше его.[e] 12 Со времени появления пророка Яхии и доныне Царство Аллаха стремительно продвигается вперёд, и прилагающие усилие имеют доступ в него.[f] 13 Ведь ещё до Яхии в Книге Пророков и в Таурате были записаны пророчества о Царстве, 14 и если вы готовы это принять, то он – Ильяс[g], который должен прийти[h]. 15 У кого есть уши, пусть слышит!

16 Но с кем Мне сравнить это поколение? Оно подобно капризным детям, которые сидят на площади и кричат друг другу:

17 «Мы играли вам на свирели,
    а вы не плясали;
мы пели вам погребальные песни,
    а вы не печалились».

18 Смотрите, вот пришёл Яхия, не ест и не пьёт, и они говорят: «В нём демон». 19 Пришёл Ниспосланный как Человек, ест и пьёт, и они говорят: «Вот обжора и пьяница, друг сборщиков налогов и грешников». Но мудрость Аллаха видна в её делах.[i]

Горе нераскаявшимся городам

20 Затем Иса начал укорять города, в которых Он совершил больше всего чудес, но которые так и не раскаялись.

21 – Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ведь если бы в Тире и Сидоне были совершены те же чудеса, что в вас, то они бы давно раскаялись, одевшись в рубище и посыпав себя пеплом. 22 Но, говорю вам: в Судный день Тиру и Сидону будет легче, чем вам. 23 И ты, Капернаум, думаешь, что будешь вознесён до небес? Нет, ты будешь сброшен в ад[j],[k] потому что если бы в Содоме были совершены такие чудеса, какие были совершены в тебе, то он существовал бы и до сего дня. 24 Но говорю вам, что в Судный день Содому будет легче, чем тебе.

Покой обременённым

25 Иса продолжал:

– Я славлю Тебя, Отец, Владыка неба и земли, за то, что Ты, утаив от мудрецов и учёных, открыл это младенцам. 26 Да, Отец, это было угодно Тебе!

27 Отец вверил Мне всё. Никто не знает Сына, кроме Отца, и никто не знает Отца, кроме Сына и того, кого Сын избирает, чтобы открыть ему Отца.

28 Придите ко Мне, все уставшие и обременённые, и Я успокою вас. 29 Возьмите ярмо Моих повелений на себя и научитесь у Меня, потому что Я кроток и мягок сердцем, и вы найдёте покой вашим душам.[l] 30 Ведь Моё ярмо не тяжело, и Моя ноша легка.

Notas al pie

 1. 11:3 То есть долгожданный Масих.
 2. 11:5 См. Ис. 29:18; 35:5-6; 61:1.
 3. 11:7 Этот риторический вопрос можно понять либо буквально («Любоваться тростником»), либо в переносном смысле («Смотреть на безвольного человека»).
 4. 11:10 Мал. 3:1.
 5. 11:11 Яхии выпала великая роль возвещать приход Масиха, но даже самый малый последователь Исы имеет огромное преимущество перед всеми людьми, жившими до пришествия Масиха, даже самыми великими из них.
 6. 11:12 Это очень сложное место, на которое существует много толкований. Вот другие популярные понимания этого отрывка: 1) «Царство Аллаха подвергается атакам, и жестокие люди пытаются овладеть им»; 2) «Чтобы войти в Царство Аллаха, нужно приложить усилие, и прилагающие усилие имеют доступ в него»; 3) «Царство Аллаха стремительно продвигается вперёд, а жестокие люди пытаются овладеть им»; 4) «Царство Аллаха вырывается на свободу, и его подданные являют его мощь» (см. Мих. 2:12-13).
 7. 11:14 Ильяс   – пророк, призывавший исраильский народ оставить грешный путь и вновь обратиться к признанию Аллаха (см. 3 Цар. 17–4 Цар. 2).
 8. 11:14 См. Мал. 4:5.
 9. 11:19 Букв.: «И мудрость оправдана её делами». Существует ещё несколько вариантов перевода этого места, например: «Но истинная мудрость не противоречит сама себе». Кроме того, некоторые толкователи полагают, что мудростью здесь назван Сам Иса (см. Мудр. 8:22-23; 1 Кор. 1:24).
 10. 11:23 Букв.: «в мир мёртвых» (см. пояснительный словарь).
 11. 11:23 См. Ис. 14:13-15.
 12. 11:29 См. Иер. 6:16.