Het Boek

Mattheüs 11

Jezus over Johannes de Doper

1Nadat Jezus zijn twaalf leerlingen had gezegd wat zij moesten doen, ging Hij weg om in verschillende steden het goede nieuws te brengen.

Johannes de Doper, die nu in de gevangenis zat, hoorde wat de Christus allemaal deed. Daarom stuurde hij zijn leerlingen naar Hem toe met de vraag: ‘Jezus, bent U het op wie wij hebben gewacht? Of moeten wij uitkijken naar iemand anders?’ Jezus antwoordde: ‘Ga terug naar Johannes en vertel hem wat jullie horen en zien: blinden zijn gaan zien en verlamden lopen weer, melaatsen zijn genezen en doven kunnen nu horen, doden zijn weer levend gemaakt en arme mensen horen het goede nieuws. Gelukkig is degene die in Mij blijft geloven.’

Toen de leerlingen van Johannes weggingen, zei Jezus tegen de mensen die om Hem heen stonden: ‘U bent in de woestijn geweest om Johannes te zien. Wat dacht u eigenlijk van hem? Dat hij een riet was dat wuift in de wind? Of dacht u iemand met dure kleren te zullen zien, zoals aan het hof van een koning? Of bent u erheen gegaan om een profeet te zien? Ja, een profeet! En méér dan een profeet! 10 Want hij is de man over wie in het boek van Maleachi geschreven staat: “Ik stuur mijn boodschapper voor u uit om voor u een weg te banen.” 11 Onthoud dit: van alle mensen die ooit geboren zijn, is niemand groter dan Johannes de Doper. Toch is de kleinste in het Koninkrijk van de hemelen groter dan hij! 12 Sinds de tijd van Johannes de Doper tot nu toe wordt het Koninkrijk van de hemelen tegengewerkt en proberen sommigen er met geweld binnen te dringen. 13 Want zowel Mozes als de profeten hebben gezegd dat het zou komen. 14 En ten slotte verscheen Johannes. Of u het nu wilt geloven of niet, hij is de Elia die volgens de profeet Maleachi verwacht moest worden. 15 Wie oren heeft, moet ook goed luisteren!

16 Wat kan Ik over u zeggen? U bent net kinderen die buiten spelen en tegen elkaar zeggen: 17 “We hebben fluit gespeeld en jullie wilden niet dansen. Toen hebben we klaagliederen gezongen en jullie wilden niet treuren.” 18 Want Johannes de Doper drinkt geen wijn en eet vaak niet, en u zegt: “Hij is bezeten.” 19 Ik, de Mensenzoon, eet en drink wel, en u moppert: “Hij is een veelvraat en een drinker, een vriend van tolontvangers en slechte mensen!” De praktijk zal wel duidelijk maken wat wijsheid is!’

20 Hij begon verwijten te maken aan de steden waar Hij de meeste wonderen had gedaan. Hij verweet ze dat zij zich niet tot God hadden bekeerd. 21 ‘Chorazin! Betsaïda! Wat ziet het er voor u slecht uit! Als in de zondige steden Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die Ik in uw straten heb gedaan, zouden zij zich allang vol schaamte en berouw tot God hebben bekeerd. 22 Voor Tyrus en Sidon zal het op de dag van het grote oordeel minder erg zijn dan voor u. 23 En Kafarnaüm? Zal het worden verheerlijkt tot in de hemel? Nee, het zal verzinken in het dodenrijk. Want als de geweldige wonderen die Ik in Kafarnaüm heb gedaan, in de zondige stad Sodom waren gebeurd, zou ze er nu nog zijn. 24 De dag van het grote oordeel zal voor Sodom zeker niet zo erg zijn als voor Kafarnaüm.’

25 En Jezus bad dit gebed: ‘Vader, Heer van hemel en aarde, dank U wel dat U aan kleine kinderen hebt bekendgemaakt wat u voor wijzen en geleerden verborgen hebt gehouden. 26 Ja, Vader, want zo hebt U het gewild.’

27 Hij sprak weer tot de mensen. ‘Mijn Vader heeft Mij alles toevertrouwd. Hij is de enige die de Zoon echt kent. En Ik ben de enige die de Vader echt kent. En ook de mensen die Ik heb laten zien wie Hij is, kennen Hem. 28 Als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven. 29 Voeg u naar Mij en wees mijn leerling, want Ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij Mij zult u diepe innerlijke rust vinden. 30 Wat Ik van u vraag is nooit te zwaar en de last die u voor Mij moet dragen, is licht.’

Amplified Bible

Matthew 11

John’s Questions

1When Jesus had finished giving instructions to His twelve disciples, He went on from there to teach and to preach in their [Galilean] cities.

Now when [a]John [the Baptist] in prison heard about the activities of Christ, he sent word by his disciples and asked Him, “Are You the Expected One (the Messiah), or should we look for someone else [who will be the promised One]?” Jesus answered, “Go and report to John what you hear and see: the blind receive [their] sight and the lame walk, the lepers are cleansed [by healing] and the deaf hear, the dead are raised, and the poor have the gospel preached to them. And blessed [joyful, favored by God] is he who does not take offense at Me [accepting Me as the Messiah and trusting confidently in My message of salvation].”

Jesus’ Tribute to John

As these men were going away, Jesus began to speak to the crowds about John: “What did you go out in the wilderness to see? A reed shaken by the wind [which is commonplace]? What did you go out to see? A man dressed in soft clothing [entirely unsuited for the harsh desert]? Those who wear soft clothing are in the palaces of kings! But what did you [really] go out to see? A prophet? Yes, I tell you, and one [more eminent, more remarkable, and] [b]far more than a prophet [who foretells the future]. 10 This is the one of whom it is written [by the prophet Malachi],

Behold, I send My messenger ahead of You,
Who will prepare Your way before You.’

11 I assure you and most solemnly say to you, among those born of women there has not risen anyone greater than John the Baptist; yet the one who is least in the kingdom of heaven is greater [in privilege] than he. 12 From the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffers violent assault, and violent men seize it by force [as a precious prize]. 13 For all the prophets and the Law prophesied up until John. 14 And if you are willing to accept it, John himself is [the fulfillment of] Elijah [as the messenger] who was to come [before the kingdom]. 15 He who has ears to hear, let him hear and heed My words.

16 “But to what shall I compare this generation? It is like little children sitting in the market places, who call to the others, 17 and say ‘We piped the flute for you [playing wedding], and you did not dance; we wailed sad dirges [playing funeral], and you did not mourn and cry aloud.’ 18 For John came neither eating nor drinking [with others], and they say, ‘He has a demon!’ 19 The Son of Man came eating and drinking [with others], and they say, ‘Look! A glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners [including non-observant Jews]!’ Yet wisdom is justified and vindicated by her deeds [in the lives of those who respond to Me].”

The Unrepenting Cities

20 Then He began to denounce [the people in] the cities in which most of His miracles were done, because they did not repent [and change their hearts and lives]. 21 “Woe (judgment is coming) to you, [c]Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the miracles done in you had been done in Tyre and Sidon [cities of the Gentiles], they would have repented long ago in sackcloth and ashes [their hearts would have been changed and they would have expressed sorrow for their sin and rebellion against God]. 22 Nevertheless I say to you, it will be more tolerable for [the pagan cities of] Tyre and Sidon on the day of judgment than for you. 23 And you, Capernaum, are you to be exalted to heaven [for your apathy and unresponsiveness]? You will descend to Hades (the realm of the dead); for if the miracles done in you had been done in Sodom, it would have remained until this day. 24 But I say to you, it will be more tolerable for the land of Sodom on the day of judgment, than for you.”

Come to Me

25 At that time Jesus said, “I praise You, Father, Lord of heaven and earth [I openly and joyfully acknowledge Your great wisdom], that You have hidden these things [these spiritual truths] from the wise and intelligent and revealed them to infants [to new believers, to those seeking God’s will and purpose]. 26 Yes, Father, for this way was well-pleasing in Your sight. 27 All things have been handed over to Me by My Father; and no one fully knows and accurately understands the Son except the Father; and no one fully knows and accurately understands the Father except the Son, and anyone to whom the Son [deliberately] wills to reveal Him.

28 “Come to Me, all who are weary and heavily burdened [by religious rituals that provide no peace], and I will give you rest [refreshing your souls with salvation]. 29 Take My yoke upon you and learn from Me [following Me as My disciple], for I am gentle and humble in heart, and you will find rest (renewal, blessed quiet) for your souls. 30 For My yoke is easy [to bear] and My burden is light.”

Notas al pie

  1. Matthew 11:2 John and Jesus were about the same age and were related through their mothers, Elizabeth and Mary (Luke 1:36).
  2. Matthew 11:9 John was unique among the prophets because he was sent to prepare the hearts of the people for the immediate disclosure of their Messiah.
  3. Matthew 11:21 A city near Capernaum, where Jesus later made His home. They would have heard His teachings many times.