Het Boek

Markus 16

Jezus leeft weer!

1De volgende avond, toen de sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala, Salomé en Maria, de moeder van Jakobus, kruiden om het lichaam van Jezus te balsemen. Op zondagmorgen, bij het opgaan van de zon, gingen zij naar het graf. Onderweg vroegen zij zich af hoe zij ooit die zware steen voor de opening konden wegrollen. Maar toen zij bij het graf kwamen, ontdekten zij dat de steen al weg was. Zij stapten het graf binnen en zagen rechts een jongeman zitten, met witte kleren aan. Ze stonden als aan de grond genageld. ‘U hoeft niet te schrikken,’ zei hij tegen hen. ‘U zoekt Jezus van Nazareth, die gekruisigd is. Hij is hier niet meer, want Hij leeft weer! Kijk, daar heeft Hij gelegen. Vertel zijn leerlingen en Petrus dat Jezus naar Galilea gaat. Daar zullen zij Hem ontmoeten, zoals Hij hun voor zijn sterven al heeft gezegd.’ Bevend van schrik en helemaal overstuur gingen zij het graf uit en zetten het op een lopen. Zij waren zo bang dat zij er met niemand over spraken.

Jezus was op zondagmorgen vroeg weer levend geworden. De eerste die Hem daarna zag, was Maria van Magdala, uit wie Hij zeven boze geesten had weggejaagd. 10 Zij ging meteen naar zijn leerlingen, die nog steeds verdrietig en in tranen bij elkaar zaten. 11 Zij vertelde hun dat Jezus weer leefde en dat zij Hem met eigen ogen had gezien. Maar de mannen geloofden het niet.

12 Later liepen twee van hen buiten de stad. Onderweg verscheen Jezus aan hen, in een andere gedaante. 13 Ze gingen terug om het aan de anderen te vertellen. Maar die geloofden het ook nu nog niet.

14 Op een zeker moment zaten alle elf leerlingen samen te eten. Ineens was Jezus bij hen. Hij verweet hun dat zij zo ongelovig waren geweest en dat zij de mensen die Hem weer levend hadden gezien, niet hadden geloofd. 15 ‘Trek de wereld in,’ zei Hij tegen hen, ‘en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over Mij. 16 Wie het geloven en gedoopt worden, zullen gered worden. Maar wie het niet geloven, zullen worden gestraft. 17 De mensen die het geloven, zullen hieraan te herkennen zijn: zij zullen in mijn naam boze geesten verjagen, zij zullen in nieuwe talen spreken, 18 zij zullen slangen kunnen vastpakken, en als zij iets giftigs drinken, zal hun dat geen kwaad doen, zij zullen zieke mensen de handen opleggen en genezen.’ 19 Nadat Hij met hen gesproken had, werd Jezus opgenomen in de hemel en ging Hij aan de rechterhand van God zitten. 20 De leerlingen trokken erop uit om overal het geweldige nieuws te vertellen. En de Here werkte met hen mee. Hij zette hun woorden kracht bij door er wonderen op te laten volgen.

New Living Translation

Mark 16

The Resurrection

1Saturday evening, when the Sabbath ended, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome went out and purchased burial spices so they could anoint Jesus’ body. Very early on Sunday morning,[a] just at sunrise, they went to the tomb. On the way they were asking each other, “Who will roll away the stone for us from the entrance to the tomb?” But as they arrived, they looked up and saw that the stone, which was very large, had already been rolled aside.

When they entered the tomb, they saw a young man clothed in a white robe sitting on the right side. The women were shocked, but the angel said, “Don’t be alarmed. You are looking for Jesus of Nazareth,[b] who was crucified. He isn’t here! He is risen from the dead! Look, this is where they laid his body. Now go and tell his disciples, including Peter, that Jesus is going ahead of you to Galilee. You will see him there, just as he told you before he died.”

The women fled from the tomb, trembling and bewildered, and they said nothing to anyone because they were too frightened.[c]


[The most ancient manuscripts of Mark conclude with verse 16:8. Later manuscripts add one or both of the following endings.]

[Shorter Ending of Mark]

Then they briefly reported all this to Peter and his companions. Afterward Jesus himself sent them out from east to west with the sacred and unfailing message of salvation that gives eternal life. Amen.

[Longer Ending of Mark]

After Jesus rose from the dead early on Sunday morning, the first person who saw him was Mary Magdalene, the woman from whom he had cast out seven demons. 10 She went to the disciples, who were grieving and weeping, and told them what had happened. 11 But when she told them that Jesus was alive and she had seen him, they didn’t believe her.

12 Afterward he appeared in a different form to two of his followers who were walking from Jerusalem into the country. 13 They rushed back to tell the others, but no one believed them.

14 Still later he appeared to the eleven disciples as they were eating together. He rebuked them for their stubborn unbelief because they refused to believe those who had seen him after he had been raised from the dead.[d]

15 And then he told them, “Go into all the world and preach the Good News to everyone. 16 Anyone who believes and is baptized will be saved. But anyone who refuses to believe will be condemned. 17 These miraculous signs will accompany those who believe: They will cast out demons in my name, and they will speak in new languages.[e] 18 They will be able to handle snakes with safety, and if they drink anything poisonous, it won’t hurt them. They will be able to place their hands on the sick, and they will be healed.”

19 When the Lord Jesus had finished talking with them, he was taken up into heaven and sat down in the place of honor at God’s right hand. 20 And the disciples went everywhere and preached, and the Lord worked through them, confirming what they said by many miraculous signs.

Notas al pie

  1. 16:2 Greek on the first day of the week; also in 16:9.
  2. 16:6 Or Jesus the Nazarene.
  3. 16:8 The most reliable early manuscripts of the Gospel of Mark end at verse 8. Other manuscripts include various endings to the Gospel. A few include both the “shorter ending” and the “longer ending.” The majority of manuscripts include the “longer ending” immediately after verse 8.
  4. 16:14 Some early manuscripts add: And they excused themselves, saying, “This age of lawlessness and unbelief is under Satan, who does not permit God’s truth and power to conquer the evil [unclean] spirits. Therefore, reveal your justice now.” This is what they said to Christ. And Christ replied to them, “The period of years of Satan’s power has been fulfilled, but other dreadful things will happen soon. And I was handed over to death for those who have sinned, so that they may return to the truth and sin no more, and so they may inherit the spiritual, incorruptible, and righteous glory in heaven.”
  5. 16:17 Or new tongues; some manuscripts do not include new.