Het Boek

Maleachi 4:1-6

De dag van het oordeel komt eraan

1‘Let op,’ kondigt de Here van de hemelse legers aan, ‘de dag van het oordeel komt eraan, brandend als een oven. Alle overmoedige en goddeloze mensen zullen die dag worden verbrand als stro. Als een boom zullen zij door het vuur worden verteerd, met wortel en al. 2Maar voor allen die eerbied voor Mij hebben, zal de zon van de gerechtigheid opgaan en daar zal genezing van uitgaan, zoals van de stralen van de zon. Dan zult u naar buiten gaan en springen van vreugde als kalveren die in de wei worden losgelaten. 3De goddelozen zullen worden vertrapt tot stof onder uw voeten op de dag die nadert,’ zegt de Here van de hemelse legers.

4‘Denk eraan de wetten van mijn dienaar Mozes te gehoorzamen die Ik hem op de berg Horeb voor Israël heb gegeven. 5En voordat die grote, ontzagwekkende dag van de Here aanbreekt, zal Ik u nog de profeet Elia sturen. 6Zijn prediking zal vaders en kinderen weer bij elkaar brengen, zij zullen zich met elkaar verzoenen, want als zij dat niet doen, dan zal Ik komen en hun land volkomen verwoesten.’

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

玛拉基书 4:1-6

耶和华的日子

1“万军之耶和华说,‘那日要来临了,就像烧红的火炉,所有狂妄自大、作恶多端的人都要像碎秸一样被火烧尽,连根带枝,荡然无存。 2但必有公义的太阳为你们这些敬畏我名的人升起,它的光芒有医治的能力。你们必像栏中出来的牛犊一样欢欣跳跃。 3到我所定的日子,你们必践踏恶人,他们必成为你们脚下的尘土。’这是万军之耶和华说的。

4“你们要记住我仆人摩西的律法,就是我在何烈山借着他传给以色列人的律例和典章。

5“看啊,在耶和华那伟大而可畏的日子来临以前,我必差遣以利亚先知到你们那里。 6他必使父亲的心转向儿女,儿女的心转向父亲,免得我来用咒诅毁灭这地方。”