Het Boek

Maleachi 2:1-17

De ontrouw van Gods volk

1-2Laat de priesters luisteren naar deze waarschuwing van de Here van de hemelse legers: ‘Als uw gedrag niet verandert en u Mij niet eert, zal Ik u treffen met een vreselijke straf. In plaats van u te zegenen, zal Ik u bedelven onder vervloekingen. Ja, Ik heb mijn zegen al in vervloeking veranderd, omdat de dingen die voor Mij erg belangrijk zijn, niet serieus worden genomen. 3Neem er nota van dat Ik uw kinderen zal afstraffen en u de uitwerpselen van die offerdieren in het gezicht zal werpen en uzelf zal weggooien als mest. 4Dan zult u zien dat Ik het was die u deze waarschuwing stuurde. Want Ik wilde dat u weer de geboden die Ik Levi heb gegeven, zou gehoorzamen,’ zegt de Here van de hemelse legers. 5‘Ik gaf hem deze wetten om hem leven en vrede te geven. Hij kon daardoor zijn eerbied en respect voor Mij tonen. 6Hij onderwees de mensen de waarheid die hij van Mij had ontvangen. Hij loog niet en bedroog niemand. Hij leidde een goed en rechtvaardig leven en velen die waren afgedwaald, bracht hij weer op de rechte weg. 7De mond van de priester hoort over te vloeien van kennis van God, zodat de mensen leren leven volgens Gods wetten. Priesters zijn boodschappers van de Here van de hemelse legers en de mensen horen hen om onderricht te vragen. 8Maar zo bent u niet! U bent zelf van Gods weg afgeweken en u heeft velen laten struikelen door wat u hen onderwijst. Mijn verbond met Levi is door u misvormd en tot een bespotting gemaakt,’ zegt de Here van de hemelse legers. 9‘Daarom maak Ik u verachtelijk in de ogen van heel dit volk. Want u hebt Mij niet gehoorzaamd en liet sommige mensen de wet breken zonder hen te berispen.’

10Wij zijn kinderen van dezelfde vader en zijn geschapen door dezelfde God. Waarom zijn wij elkaar dan ontrouw en schenden wij het verbond van onze voorouders? 11In Juda, Israël en Jeruzalem heerst gebrek aan trouw, want de mannen van Juda hebben de heilige en geliefde tempel van de Here ontheiligd door te trouwen met heidense vrouwen die afgoden aanbidden. 12Laat de Here iedereen die dit gedaan heeft, zonder uitzondering uitroeien uit zijn volk, ook al brengt hij Hem offers. 13En dan is er nog iets: het altaar van de Here wordt overstelpt met tranen, omdat Hij niet langer aandacht schenkt aan uw offers en u geen zegen van Hem meer ontvangt. 14‘Waarom?’ vraagt men zich af. ‘Waarom heeft God ons verlaten?’ Omdat de Here er getuige van is geweest hoe u de vrouw met wie u als jongeman trouwde, ontrouw bent geworden. Zij was toch uw levensgezel en de vrouw voor wie u beloofde trouw te zorgen! 15U werd met uw vrouw verbonden door God. Volgens zijn wijze bedoeling werd u door het huwelijk één in zijn ogen. Hij wil dat u kinderen krijgt die God werkelijk trouw zijn. Beheers u daarom en blijf trouw aan uw eigen vrouw. 16‘Want Ik verafschuw het wanneer een man zijn vrouw wegstuurt, wie zoiets doet besmeurt zichzelf met onrecht. Beheers u daarom en blijf trouw aan uw eigen vrouw,’ zegt de Here, de God van Israël.

17U vermoeit de Here met uw woorden. ‘Waarmee doen wij dat dan?’ vraagt u. Door te zeggen dat wie kwaad doet, goed is in de ogen van de Here en dat de Here zo iemand waardeert. Of door te vragen: ‘Waar blijft God met zijn rechtvaardigheid?’

Japanese Contemporary Bible

マラキ書 2:1-17

2

祭司へのさらなる警告

1-2祭司たちよ、全能の主の警告を聞きなさい。

「あなたがたが生き方を変えず、

わたしの名をあがめないなら、

恐ろしい罰を下す。

わたしが与えたいと思っている祝福を与えず、

のろいを与える。

もうすでにのろっている。

わたしにとって何よりも大切なことを、

あなたがたが真剣に受け止めなかったからだ。

3よく聞くがよい。

わたしはあなたがたの子どもを責める。

わたしにささげた動物の糞を

あなたがたの顔にぶちまけ、

あなたがたを糞のように投げ捨てる。

4そのとき、やっとあなたがたは、

あなたがたの先祖レビに与えた律法に

立ち返れと警告したのが、

このわたしだったことを知る。」

全能の主は語ります。

5「その律法の目的は、これを守る人に

いのちと平安を与えること、

それを守る人が、それによって

わたしへの尊敬と恐れを示すことだ。

6レビは、わたしから学んだすべての真理を

人々に伝えた。

偽ったり、欺いたりしなかった。

わたしと共に歩み、誠実な正しい生活をして、

多くの人を罪から立ち返らせた。

7祭司のくちびるは、人々が律法を学べるように、

神の知識であふれているべきだ。

祭司は全能の主の使者であり、

人々は導きを求めて祭司のもとへ来るからだ。

8だがあなたがたは違う。

神の道から離れてしまった。

その「導き」によって、

多くの人が罪を犯すようになった。

あなたがたはレビとの契約をゆがめ、

似て非なる醜悪なものにしてしまった。」

全能の主は語ります。

9「それゆえ、わたしはあなたがたを、

すべての人の軽蔑の的にする。

わたしに従わず、

お気に入りの者たちが律法を破るままにし、

叱責することもしなかったからだ。」

離婚によって契約を破る

10私たちはアブラハムという共通の先祖を持ち、

同じ神によって創造された者です。

それなのに先祖の結んだ契約を破り、

互いに不信実なことをしています。

11ユダの中で、イスラエルの中で、エルサレムの中で、

裏切りが行われています。

ユダの人々が偶像を拝む外国の女と結婚して、

神が愛する聖所を汚したからです。

12主がこのようなことをする者を、

祭司であっても祭司以外の者であっても、

一人残らず契約から断ち切りますように。

13それでも、あなたがたは涙で祭壇をぬらしています。

もう主があなたがたのささげ物に目を向けず、

主の祝福が受けられなくなったからです。

14「なぜ神は私たちを見捨ててしまったのか」と、

あなたがたは泣き叫んでいます。

そのわけは、主があなたの裏切り行為を見たからです。

あなたは、長い間あなたに信実を尽くした妻を裏切り、

大切に養うことを約束した伴侶を離縁したのです。

15あなたは主によって妻と一体にされました。結婚した二人は、神から見れば一人なのです。それが神の深いご計画です。神は何を望んでいるのでしょうか。それは、あなたがたから生まれる、主に従順な子どもたちです。ですから情欲に気をつけなさい。若い時の妻に誠実でありなさい。 16イスラエルの神、主は離婚を憎み、心ない男をきらうと言っているからです。それゆえ、情欲を抑えなさい。妻を離縁してはなりません。

悪を行うことによって契約を破る

17あなたがたは、自分のことばで主を煩わしたのです。

「主を煩わしたですって? どのようにして?」

あなたがたはそう言って、わざと驚いてみせます。

あなたがたはこう言ったのです。

「悪を行うのはいいことだ。主は喜んでいる。」

また、こうも言いました。

「神は私たちを罰しない。気にも留めていない。」