Het Boek

Maleachi 2:1-17

De ontrouw van Gods volk

1-2Laat de priesters luisteren naar deze waarschuwing van de Here van de hemelse legers: ‘Als uw gedrag niet verandert en u Mij niet eert, zal Ik u treffen met een vreselijke straf. In plaats van u te zegenen, zal Ik u bedelven onder vervloekingen. Ja, Ik heb mijn zegen al in vervloeking veranderd, omdat de dingen die voor Mij erg belangrijk zijn, niet serieus worden genomen. 3Neem er nota van dat Ik uw kinderen zal afstraffen en u de uitwerpselen van die offerdieren in het gezicht zal werpen en uzelf zal weggooien als mest. 4Dan zult u zien dat Ik het was die u deze waarschuwing stuurde. Want Ik wilde dat u weer de geboden die Ik Levi heb gegeven, zou gehoorzamen,’ zegt de Here van de hemelse legers. 5‘Ik gaf hem deze wetten om hem leven en vrede te geven. Hij kon daardoor zijn eerbied en respect voor Mij tonen. 6Hij onderwees de mensen de waarheid die hij van Mij had ontvangen. Hij loog niet en bedroog niemand. Hij leidde een goed en rechtvaardig leven en velen die waren afgedwaald, bracht hij weer op de rechte weg. 7De mond van de priester hoort over te vloeien van kennis van God, zodat de mensen leren leven volgens Gods wetten. Priesters zijn boodschappers van de Here van de hemelse legers en de mensen horen hen om onderricht te vragen. 8Maar zo bent u niet! U bent zelf van Gods weg afgeweken en u heeft velen laten struikelen door wat u hen onderwijst. Mijn verbond met Levi is door u misvormd en tot een bespotting gemaakt,’ zegt de Here van de hemelse legers. 9‘Daarom maak Ik u verachtelijk in de ogen van heel dit volk. Want u hebt Mij niet gehoorzaamd en liet sommige mensen de wet breken zonder hen te berispen.’

10Wij zijn kinderen van dezelfde vader en zijn geschapen door dezelfde God. Waarom zijn wij elkaar dan ontrouw en schenden wij het verbond van onze voorouders? 11In Juda, Israël en Jeruzalem heerst gebrek aan trouw, want de mannen van Juda hebben de heilige en geliefde tempel van de Here ontheiligd door te trouwen met heidense vrouwen die afgoden aanbidden. 12Laat de Here iedereen die dit gedaan heeft, zonder uitzondering uitroeien uit zijn volk, ook al brengt hij Hem offers. 13En dan is er nog iets: het altaar van de Here wordt overstelpt met tranen, omdat Hij niet langer aandacht schenkt aan uw offers en u geen zegen van Hem meer ontvangt. 14‘Waarom?’ vraagt men zich af. ‘Waarom heeft God ons verlaten?’ Omdat de Here er getuige van is geweest hoe u de vrouw met wie u als jongeman trouwde, ontrouw bent geworden. Zij was toch uw levensgezel en de vrouw voor wie u beloofde trouw te zorgen! 15U werd met uw vrouw verbonden door God. Volgens zijn wijze bedoeling werd u door het huwelijk één in zijn ogen. Hij wil dat u kinderen krijgt die God werkelijk trouw zijn. Beheers u daarom en blijf trouw aan uw eigen vrouw. 16‘Want Ik verafschuw het wanneer een man zijn vrouw wegstuurt, wie zoiets doet besmeurt zichzelf met onrecht. Beheers u daarom en blijf trouw aan uw eigen vrouw,’ zegt de Here, de God van Israël.

17U vermoeit de Here met uw woorden. ‘Waarmee doen wij dat dan?’ vraagt u. Door te zeggen dat wie kwaad doet, goed is in de ogen van de Here en dat de Here zo iemand waardeert. Of door te vragen: ‘Waar blijft God met zijn rechtvaardigheid?’

Ang Pulong Sang Dios

Malakias 2:1-17

Ang Silot sa Indi Matinumanon nga mga Pari

1-2Nagpadayon sa pagsiling ang Ginoo nga Makagagahom sa mga pari, “Amo ini ang akon paandam sa inyo: Kon indi kamo magpamati sa akon, kag indi ninyo paghatagan sang importansya ang pagpadungog sa akon, pakamalauton ko kamo pati ang mga pagpakamaayo nga ginabaton ninyo bilang mga pari.2:1-2 pakamalauton… pari: ukon, pakamalauton ko kamo kag himuon ko nga pagpakamalaot ang bendisyon nga ginahatag ninyo sa mga tawo. Sa pagkamatuod, ginhimo ko na ini kay wala ninyo paghatagan sang importansya ang pagpadungog sa akon.

3“Pamati kamo! Tungod sa inyo pagasilutan ko ang inyo mga kaliwat. Kag laptahon ko sa inyo mga guya ang ipot sang mga sapat nga inyo ginhalad, kag ihaboy man kamo sa halabuyan sang ipot.2:3 ihaboy… ipot: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini. 4Dapat mahibaluan ninyo nga ginapaandaman ko kamo sini agod makapadayon ang akon kasugtanan sa inyo katigulangan nga si Levi. 5Sa akon kasugtanan kay Levi, ginpromisahan ko siya sang kabuhi2:5 kabuhi: siguro ang buot silingon, maayo ukon/kag malawig nga kabuhi. kag kalinong, basta tahuron niya ako. Kag gintahod niya gani ako. 6Gintudlo niya ang kamatuoran kag indi ang kabutigan. Maayo ang iya relasyon sa akon kag nagkabuhi siya nga matarong. Kag madamo nga mga tawo ang iya ginbuligan nga indi na magpakasala.

7“Sa pagkamatuod, katungdanan ninyo nga mga pari ang pagtudlo sa mga tawo nga mahibaluan nila ang parte sa akon. Kag dapat magpatudlo sila sa inyo kay kamo ang akon mga mensahero. 8Pero wala ninyo pagsunda ang akon pamaagi. Ang inyo pagpanudlo nagtulod sa madamo nga mga tawo sa pagpakasala. Ako, ang Ginoo nga Makagagahom, nagasiling nga ginlapas ninyo ang akon kasugtanan sa inyo katigulangan nga si Levi. 9Gani gintugutan ko nga tamayon kamo kag pakahuy-an sang tanan nga tawo tungod kay wala ninyo pagsunda ang akon mga pamaagi, kag may ginapaboran pa kamo sa inyo pagpanudlo.”

Indi Matutom ang mga Israelinhon

10Nagsiling si Malakias sa mga Israelinhon, “Indi bala nga tanan kita may isa lang ka amay?2:10 amay: Siguro ang buot silingon si Abraham. Posible man nga “Amay,” nga ang buot silingon, ang Dios. Kag indi bala nga isa lang ka Dios ang nagtuga sa aton? Ti ngaa nagaluib kita sa isa kag isa? Sa sinang ginahimo naton, ginabaliwala naton ang kasugtanan sang Dios sa aton mga katigulangan.

11“Nagluib ang mga taga-Juda; naghimo sila sang makangilil-ad nga butang sa Jerusalem kag sa bug-os nga nasyon sang Israel. Kay ginhigkuan nila ang templo2:11 templo: ukon, pinili nga katawhan. nga ginahigugma sang Ginoo paagi sa pagpangasawa sang mga babayi nga nagasimba sa iban nga mga dios. 12Kabay pa nga ang tawo nga nagahimo sini indi na pagkabigon nga sakop sang katawhan sang Israel, pati ang iya mga anak kag mga apo,2:12 mga anak kag mga apo: Amo ini sa Syriac kag sa Targum, pero sa Hebreo indi klaro. bisan maghalad pa siya sa Ginoo nga Makagagahom.

13“Amo pa gid ini ang inyo ginhimo: Nagasagi kamo hibi sing mabaskog sa halaran sang Ginoo kay wala na niya ginasapak ukon ginakalipay ang inyo mga halad. 14Nagapamangkot kamo kon ngaa wala na niya ginasapak ang inyo mga halad. Ina tungod kay saksi ang Ginoo nga nagluib kamo sa inyo asawa nga inyo ginpakaslan sang bataon pa kamo. Ginlapas ninyo ang inyo kasugtanan sa inyo asawa nga magmatutom kamo sa ila. 15Indi bala nga gin-isa na kamo sang Ginoo sa lawas kag sa espiritu agod mangin iya kamo?2:15 Indi bala… iya kamo?: ukon, Wala sing tawo nga magahimo sina kon ginatuytuyan siya sang Espiritu bisan gamay lang. Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini. Kag ngaa nga gin-isa niya kamo? Kay gusto niya nga makapamata kamo sang mga kabataan nga diosnon. Gani siguraduhon ninyo nga indi ninyo pagluiban ang inyo asawa nga inyo ginpakaslan sang bataon pa kamo. 16Kay nagasiling ang Ginoo, ang Dios sang Israel, ‘Indi ko gusto nga magbulagay ang mag-asawa. Kon bulagan sang bana ang iya asawa, ginapintasan niya siya.’

“Gani siguraduhon ninyo nga indi ninyo pagluiban ang inyo asawa.”

Ang Adlaw nga Magasilot ang Dios

17Nagsiling pa gid si Malakias sa mga Israelinhon, “Ginapatak-an ninyo ang Ginoo sa inyo mga ginahambal. Pero nagapamangkot pa kamo, ‘Ngaa, ano ang amon ginahambal nga natak-an siya?’ Nagahambal kamo nga ang tanan nga nagahimo sang malain maayo sa panulok sang Ginoo kag nalipay siya sa ila. Nagayaguta pa kamo nga nagasiling, ‘Diin na ang Dios sang katarungan?’ ”