Het Boek

Maleachi 2:1-17

De ontrouw van Gods volk

1-2Laat de priesters luisteren naar deze waarschuwing van de Here van de hemelse legers: ‘Als uw gedrag niet verandert en u Mij niet eert, zal Ik u treffen met een vreselijke straf. In plaats van u te zegenen, zal Ik u bedelven onder vervloekingen. Ja, Ik heb mijn zegen al in vervloeking veranderd, omdat de dingen die voor Mij erg belangrijk zijn, niet serieus worden genomen. 3Neem er nota van dat Ik uw kinderen zal afstraffen en u de uitwerpselen van die offerdieren in het gezicht zal werpen en uzelf zal weggooien als mest. 4Dan zult u zien dat Ik het was die u deze waarschuwing stuurde. Want Ik wilde dat u weer de geboden die Ik Levi heb gegeven, zou gehoorzamen,’ zegt de Here van de hemelse legers. 5‘Ik gaf hem deze wetten om hem leven en vrede te geven. Hij kon daardoor zijn eerbied en respect voor Mij tonen. 6Hij onderwees de mensen de waarheid die hij van Mij had ontvangen. Hij loog niet en bedroog niemand. Hij leidde een goed en rechtvaardig leven en velen die waren afgedwaald, bracht hij weer op de rechte weg. 7De mond van de priester hoort over te vloeien van kennis van God, zodat de mensen leren leven volgens Gods wetten. Priesters zijn boodschappers van de Here van de hemelse legers en de mensen horen hen om onderricht te vragen. 8Maar zo bent u niet! U bent zelf van Gods weg afgeweken en u heeft velen laten struikelen door wat u hen onderwijst. Mijn verbond met Levi is door u misvormd en tot een bespotting gemaakt,’ zegt de Here van de hemelse legers. 9‘Daarom maak Ik u verachtelijk in de ogen van heel dit volk. Want u hebt Mij niet gehoorzaamd en liet sommige mensen de wet breken zonder hen te berispen.’

10Wij zijn kinderen van dezelfde vader en zijn geschapen door dezelfde God. Waarom zijn wij elkaar dan ontrouw en schenden wij het verbond van onze voorouders? 11In Juda, Israël en Jeruzalem heerst gebrek aan trouw, want de mannen van Juda hebben de heilige en geliefde tempel van de Here ontheiligd door te trouwen met heidense vrouwen die afgoden aanbidden. 12Laat de Here iedereen die dit gedaan heeft, zonder uitzondering uitroeien uit zijn volk, ook al brengt hij Hem offers. 13En dan is er nog iets: het altaar van de Here wordt overstelpt met tranen, omdat Hij niet langer aandacht schenkt aan uw offers en u geen zegen van Hem meer ontvangt. 14‘Waarom?’ vraagt men zich af. ‘Waarom heeft God ons verlaten?’ Omdat de Here er getuige van is geweest hoe u de vrouw met wie u als jongeman trouwde, ontrouw bent geworden. Zij was toch uw levensgezel en de vrouw voor wie u beloofde trouw te zorgen! 15U werd met uw vrouw verbonden door God. Volgens zijn wijze bedoeling werd u door het huwelijk één in zijn ogen. Hij wil dat u kinderen krijgt die God werkelijk trouw zijn. Beheers u daarom en blijf trouw aan uw eigen vrouw. 16‘Want Ik verafschuw het wanneer een man zijn vrouw wegstuurt, wie zoiets doet besmeurt zichzelf met onrecht. Beheers u daarom en blijf trouw aan uw eigen vrouw,’ zegt de Here, de God van Israël.

17U vermoeit de Here met uw woorden. ‘Waarmee doen wij dat dan?’ vraagt u. Door te zeggen dat wie kwaad doet, goed is in de ogen van de Here en dat de Here zo iemand waardeert. Of door te vragen: ‘Waar blijft God met zijn rechtvaardigheid?’

Священное Писание

Малахия 2:1-17

Упрёк священнослужителям

1– Итак, священнослужители, вот повеление для вас: 2если вы не послушаетесь и не положите себе на сердце славить Моё имя, – говорит Вечный, Повелитель Сил, – Я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения; истинно, Я уже проклинаю их, потому что вы не положили этого себе на сердце.

3Из-за вас Я накажу ваших потомков. Я забросаю ваши лица навозом ваших праздничных жертв, и вас выбросят вместе с ним2:3 Или: «и прогоню вас от Себя».. 4Вы узнаете, что Я послал вам это повеление, чтобы Моё соглашение с Леви2:4 Род Леви был избран среди всех родов Исраила быть священнослужителями Всевышнего (см. Чис. 3:11-13). осталось в силе, – говорит Вечный, Повелитель Сил. – 5Моё соглашение с ним было соглашением, обещавшим жизнь и благоденствие, и Я даровал их ему. Он должен был чтить Меня, и он чтил Меня и благоговел перед именем Моим. 6Он преподавал истинное учение и никогда не говорил лжи. Он жил предо Мной в мире и правде и многих отвратил от греха.

7Священнослужители, ваша обязанность – учить людей знанию Всевышнего, и от вас люди должны получать наставление, ведь священнослужитель – посланец Вечного, Повелителя Сил. 8Но вы сами свернули с этого пути и своим учением сбили с него многих. Вы нарушили соглашение Леви, – говорит Вечный, Повелитель Сил, – 9и Я сделал вас презренными и унизил вас перед всем народом за то, что вы не хранили Моих путей и были пристрастны в делах Закона.

Осуждение за смешанные браки и развод

10Разве не один у всех нас Небесный Отец?2:10 Или: «…у всех нас отец». В этом случае здесь может говориться об Ибрахиме или Якубе. Разве не один Бог сотворил нас? Почему же мы вероломны по отношению друг к другу, нарушая соглашение наших предков?

11Иуда нарушил верность. Мерзость была совершена в Исраиле и в Иерусалиме: мужчины Иуды осквернили святилище Вечного, которое Он любит, женившись на женщинах, поклоняющихся чужим богам. 12Да исторгнет Вечный из шатров Якуба всякого поступающего так, кто бы он ни был2:12 Кто бы он ни был – букв.: «бодрствующего и отвечающего»., даже если он приносит жертвы Вечному, Повелителю Сил.

13Вот ещё что вы делаете: вы залили жертвенник Вечного слезами. Вы плачете и сетуете, потому что Он больше не смотрит на ваши дары и не принимает их из ваших рук с благосклонностью. 14Вы спрашиваете: «Почему?» Потому что Вечный – свидетель между тобой и твоей женой, на которой ты женился ещё в юности. Ты был ей неверен, хотя она твоя супруга, твоя законная жена.

15Не Всевышний ли сделал их одним целым?2:15 См. Нач. 2:24. И плотью, и духом они принадлежат Ему2:15 Или: «И остаток духа принадлежит Ему».. Почему же Он хочет, чтобы они были едины? Из-за потомства, которое угодно Ему. Смотрите же за собой, и пусть никто не нарушает верности своей жене, на которой женился в юности.

16– Если кто ненавидит свою жену и разводится с ней, – говорит Вечный, Бог Исраила, – тот оскверняет себя2:16 Букв.: «тот покрывает свою одежду скверною».2:16 Или: «Я ненавижу развод, – говорит Вечный, Бог Исраила, – и того, кто виновен в насилии»., – говорит Вечный, Повелитель Сил. – Поэтому наблюдайте за собой и не поступайте вероломно в отношении жены.

Вечный придёт для суда

17Вы утомили Вечного словами.

«Чем же мы Его утомили?» – спрашиваете вы. Тем, что говорите: «Все, кто творит зло, хороши в глазах Вечного. Он доволен ими» – и спрашиваете: «Где же Бог правосудия?»