Het Boek

Leviticus 14

Reiniging na melaatsheid

11,2 De Here gaf Mozes de volgende voorschriften voor iemand die van zijn melaatsheid genezen is verklaard: 3,4 ‘De priester zal het kamp verlaten om hem te onderzoeken. Als hij ziet dat de melaatsheid is verdwenen, zal hij vragen om twee levende, reine vogels, cederhout, scharlaken en hysop om die te gebruiken bij de reinigingsceremonie van degene die genezen is. De priester zal dan opdracht geven een van de vogels te slachten boven een aardewerken pot waarin zich fris bronwater bevindt. De andere vogel zal, samen met het cederhout, scharlaken en hysop in het bloed van de gedode vogel worden gedoopt. Vervolgens zal de priester zevenmaal bloed sprenkelen over de man die is genezen. Daarna zal hij hem rein verklaren. De levende vogel zal hij in het open veld laten vliegen. De genezene moet zijn kleren wassen, al zijn haar afscheren, een bad nemen en in het kamp terugkeren. Eenmaal in het kamp moet hij nog zeven dagen buiten zijn tent blijven. Op de zevende dag moet hij opnieuw al het haar van zijn hoofd, baard en wenkbrauwen afscheren, zijn kleren wassen en een bad nemen. Daarna zal hij volkomen genezen worden verklaard.

10 De volgende dag, de achtste, moet hij twee lammeren zonder gebreken, een eenjarige ooi zonder gebreken, zes zes tiende liter fijn meel, aangemaakt met olijfolie en eenderde liter olijfolie nemen. 11 De priester die hem genezen verklaart, zal de genezen man met zijn offer bij de ingang van de tabernakel voor de ogen van de Here brengen. 12 De priester zal een van de lammeren en de olijfolie aan de Here offeren als een schuldoffer, door deze staande voor het altaar omhoog te heffen. 13 Dan zal hij het lam slachten op de plaats waar ook de zondoffers en brandoffers worden geslacht in de tabernakel. Dit schuldoffer zal dan aan de priester worden gegeven als voedsel, zoals dat ook bij het zondoffer gebeurt. Het is een allerheiligst offer. 14 De priester zal het bloed van dit schuldoffer met zijn vinger aan de rechter oorlel, de rechter duim en de rechter grote teen strijken van degene die moet worden gereinigd.

15,16 Daarna zal de priester de olijfolie nemen, iets ervan in de palm van zijn linkerhand gieten, zijn rechter vinger erin dopen en het zevenmaal voor de Here uitsprenkelen. 17 Iets van de in zijn linkerhand overgebleven olijfolie zal de priester met zijn vinger aan de rechter oorlel, de rechter duim en de rechter grote teen van de man strijken, op het bloed van het schuldoffer. 18 De rest van de olie in zijn linkerhand zal de priester aanbrengen op het hoofd van de te reinigen man. Zo zal de priester verzoening voor hem doen bij de Here. 19 Daarna moet de priester het zondoffer offeren en opnieuw de reinigingsceremonie volbrengen voor de van melaatsheid genezen man. 20 Vervolgens zal de priester het brandoffer slachten en het tegelijk met het spijsoffer op het altaar offeren en zo verzoening doen over de man, die daarna volkomen rein zal worden verklaard.

21 Als hij zo arm is dat hij geen twee lammeren kan offeren, moet hij er één brengen voor het schuldoffer om aan de Here te worden aangeboden als een offer door het omhoog te heffen, staande voor het altaar en slechts 2,2 liter fijn meel, aangemaakt met olijfolie, als spijsoffer en eenderde liter olijfolie. 22 Hij zal tevens twee tortelduiven of jonge duiven brengen, afhankelijk van wat hij zich kan veroorloven. De ene duif zal worden gebruikt voor het zondoffer, de andere voor het brandoffer. 23 Hij zal deze op de achtste dag bij de priester aan de ingang van de tabernakel brengen om ze te gebruiken bij zijn reinigingsceremonie voor de Here. 24 De priester zal het lam van het schuldoffer en de olie aan de Here offeren door het omhoog te heffen. 25 Dan zal hij het lam voor het schuldoffer slachten en iets van het bloed strijken aan de rechter oorlel, de rechter duim en de rechter grote teen van de man die moet worden gereinigd. 26 De priester zal daarna de olijfolie in de palm van zijn linkerhand gieten. 27 Met zijn rechter vinger moet hij de olie zevenmaal voor de Here uitsprenkelen. 28 Dan moet hij iets van de olie strijken aan de rechter oorlel, de rechter duim en de rechter grote teen van de man op het bloed van het schuldoffer. 29 De rest van de olie moet op het hoofd van de man worden gedaan om verzoening voor hem te doen voor de Here. 30 Dan moet hij de twee tortelduiven of jonge duiven (afhankelijk van wat de man zich kan veroorloven) offeren. 31 Een van de twee is voor het zondoffer, de andere is voor het brandoffer en wordt samen met het spijsoffer geofferd. Zo zal de priester tegenover de Here verzoening doen voor de man.’

32 Dit zijn de voorschriften betreffende hen die van melaatsheid worden gereinigd, maar niet in staat zijn de offers te brengen, die gewoonlijk worden verlangd voor een reinigingsceremonie.

33-35 Toen zei de Here tegen Mozes en Aäron: ‘Wanneer u aankomt in het land Kanaän dat Ik u zal geven en Ik laat in een huis melaatsheid ontstaan, dan moet de eigenaar van het huis naar de priester gaan en zeggen: “Ik geloof dat er melaatsheid in mijn huis heerst!” 36 De priester zal eerst het huis laten ontruimen voordat hij een onderzoek komt instellen, om te voorkomen dat alles onrein wordt verklaard als hij inderdaad melaatsheid constateert. 37,38 Als hij in de wanden van het huis groenachtige of roodachtige kuiltjes vindt die dieper schijnen te zitten dan de buitenkant van de muur, zal hij het huis zeven dagen sluiten. 39 Op de zevende dag zal hij terugkomen voor een tweede onderzoek. 40 Als de plekken zich over de muur hebben verspreid, zal hij opdracht geven de aangetaste delen uit de muur te halen. Het materiaal moet op een onreine plaats buiten de stad worden gestort. 41 Daarna zal hij opdracht geven de muren van het huis helemaal af te schrapen. Ook dat materiaal moet op een onreine plaats buiten de stad worden gestort. 42 Voor de stenen die zijn verwijderd, moeten nieuwe worden aangebracht en die moeten worden ingemetseld met nieuwe specie. Het hele huis moet daarna opnieuw worden gepleisterd. 43,44 Als de plekken opnieuw verschijnen, zal de priester terugkomen om te kijken en als hij ziet dat de plekken zich hebben verspreid, is het melaatsheid en is het huis onrein. 45 Hij zal dan opdracht geven het huis af te breken. Alle stenen, houtwerk en leem van het huis moeten op een onreine plaats buiten de stad worden gestort. 46 Ieder die het huis binnengaat terwijl het is afgesloten, zal tot de avond onrein zijn. 47 Ieder die in het huis slaapt of eet, zal zijn kleren wassen. 48 Maar als de priester terugkomt en de plekken zijn niet opnieuw verschenen nadat het nieuwe pleisterwerk is aangebracht, zal hij het huis rein verklaren. De melaatsheid is dan verdwenen. 49 Hij zal dan ook een reinigingsceremonie uitvoeren met twee vogels, cederhout, scharlaken en hysop. 50-52 Hij zal de ene vogel slachten boven een aardewerken pot met fris bronwater en het cederhout, de hysop, het scharlaken én de levende vogel in het bloed van de gedode vogel dopen en het huis zevenmaal besprenkelen. Zo zal het huis worden gereinigd. 53 Daarna zal hij de levende vogel in het vrije veld buiten de stad loslaten. Op deze wijze wordt verzoening voor het huis gedaan en wordt het gereinigd.’

54-56 Dit zijn de voorschriften betreffende de talloze plaatsen waar melaatsheid kan verschijnen: in een kledingstuk of een huis, in een gezwel op de huid, in een litteken van een brandwond of op een lichte plek. 57 Op deze manier wordt bepaald of het melaatsheid is of niet. Daarom zijn deze wetten gegeven.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Левит 14

Очищение от заразных кожных болезней

1Вечный сказал Мусе:

– Вот правила о больном во время его очищения. Когда его приведут к священнослужителю, пусть священнослужитель выйдет за лагерь и осмотрит его. Если больной исцелился от заразной кожной болезни, то пусть священнослужитель велит взять для очищаемого двух живых чистых птиц и кедрового дерева, алой пряжи и иссопа[a]. Пусть священнослужитель велит убить одну из птиц над глиняным горшком со свежей водой. Пусть он возьмёт живую птицу и погрузит её вместе с кедровым деревом, алой пряжей и иссопом в кровь птицы, убитой над свежей водой. Пусть он семь раз окропит очищаемого от заразной болезни, объявит его чистым и выпустит живую птицу в открытое поле.

Пусть очищаемый выстирает одежду, сбреет все волосы, вымоется и будет чист. Теперь он может войти в лагерь, но должен семь дней жить вне шатра. На седьмой день пусть он сбреет все волосы: голову, бороду, брови и остальные волосы. Пусть он выстирает одежду и вымоется и будет чист.

10 На восьмой день он должен принести двух ягнят-самцов и одну годовалую самку – всех без изъяна – с двадцатью четырьмя чашками[b] лучшей муки, смешанной с маслом, для хлебного приношения, и одну треть литра[c] масла. 11 Пусть священнослужитель, совершающий очищение, поставит очищаемого с его приношениями у входа в шатёр встречи.

12 Пусть священнослужитель возьмёт одного из ягнят и принесёт его в жертву повинности вместе с одной третью литра масла. Он потрясёт их перед Вечным как приношение потрясания. 13 Пусть он заколет ягнёнка в святом месте, где закалывают жертву за грех и жертву всесожжения. Подобно жертве за грех, жертва повинности принадлежит священнослужителю – это великая святыня. 14 Пусть священнослужитель возьмёт кровь жертвы повинности и помажет ею мочку правого уха очищаемого, большой палец его правой руки и большой палец правой ноги. 15 Пусть священнослужитель возьмёт одну треть литра масла, нальёт в ладонь левой руки, 16 погрузит правый указательный палец в масло на ладони и с пальца окропит маслом перед Вечным семь раз. 17 Маслом, оставшимся в ладони, священнослужитель помажет мочку правого уха очищаемого, большой палец его правой руки и большой палец правой ноги поверх крови жертвы повинности. 18 Оставшееся в ладони масло священнослужитель выльет на голову очищаемого и очистит его перед Вечным.

19 Пусть священнослужитель принесёт жертву за грех и очистит очищаемого от нечистоты. После этого священнослужитель заколет жертву всесожжения, 20 принесёт её на жертвеннике вместе с хлебным приношением, очистит его, и он будет чист.

21 Но если он беден, и такое приношение ему не по средствам, то пусть он возьмёт одного ягнёнка в жертву повинности для потрясания, чтобы очистить себя, и полтора килограмма[d] лучшей муки, смешанной с маслом, для хлебного приношения, одну треть литра масла 22 и двух горлиц или двух молодых голубей, какие будут ему по средствам: одного – в жертву за грех, а другого – для всесожжения.

23 На восьмой день пусть он принесёт их, чтобы очиститься, к священнослужителю, ко входу в шатёр встречи. 24 Пусть священнослужитель возьмёт ягнёнка жертвы повинности вместе с одной третью литра масла и потрясёт их перед Вечным как приношение потрясания. 25 Пусть он заколет ягнёнка жертвы повинности, возьмёт его кровь и помажет ею мочку правого уха очищаемого, большой палец его правой руки и большой палец правой ноги. 26 Пусть священнослужитель нальёт масло в ладонь левой руки 27 и указательным пальцем правой руки окропит маслом из ладони перед Вечным семь раз. 28 Пусть он помажет маслом из ладони те же места, которые он помазал кровью жертвы повинности: мочку правого уха очищаемого, большой палец его правой руки и большой палец правой ноги. 29 Остальное масло из ладони пусть священнослужитель выльет на голову очищаемого, чтобы очистить его перед Вечным. 30 Пусть он принесёт в жертву горлиц или молодых голубей, какие жертвующему по средствам: 31 одного – в жертву за грех, а другого – во всесожжение вместе с хлебным приношением. Так священнослужитель очистит очищаемого перед Вечным.

32 Вот правила для любого, кто болел заразной кожной болезнью и кому не по средствам принести для своего очищения обычные приношения.

О плесени в домах

33 Вечный сказал Мусе и Харуну:

34 – Когда вы войдёте в землю Ханаана, которую Я отдаю вам во владение, и Я наведу растущую плесень на какой-нибудь дом в той земле, 35 то пусть хозяин дома пойдёт и скажет священнослужителю: «В моём доме я видел что-то похожее на плесень». 36 Пусть священнослужитель велит вынести всё из дома, прежде чем войдёт осмотреть плесень, иначе всё в доме будет объявлено нечистым. После этого пусть священнослужитель войдёт и осмотрит дом. 37 Пусть он осмотрит плесень на стенах: если на них будут зеленоватые или красноватые пятна, на вид углубляющиеся в поверхность стены, 38 то пусть священнослужитель выйдет наружу и запрёт его на семь дней. 39 На седьмой день священнослужитель вернётся снова обследовать дом. Если плесень распространилась по стенам, 40 то пусть он велит выворотить заражённые камни и бросить их на нечистое место за пределами города. 41 Изнутри пусть стены дома выскоблят, а отскоблённую обмазку высыпят на нечистое место за пределами города. 42 Пусть старые камни заменят новыми и обмажут дом новой обмазкой.

43 Если после того, как камни были выворочены, а дом выскоблили и обмазали, плесень появится в доме снова, 44 священнослужитель должен пойти и осмотреть его. Если плесень распространилась по дому – это растущая плесень; дом нечист. 45 Пусть дом разрушат, а его камни, строительное дерево и всю обмазку вынесут из города на нечистое место.

46 Любой, кто войдёт в дом, когда он заперт, будет нечист до вечера. 47 Любой, кто будет в этом доме спать или есть, должен выстирать одежду.

48 Но если священнослужитель, который придёт осмотреть его, увидит, что плесень не распространилась после того, как дом был обмазан, то он объявит дом чистым, так как плесень сошла. 49 Чтобы очистить дом, пусть он возьмёт двух птиц и кедровое дерево, алую пряжу и иссоп. 50 Пусть он заколет одну из птиц над свежей водой в глиняном горшке. 51 Пусть он возьмёт кедровое дерево, иссоп, алую пряжу и живую птицу, погрузит их в кровь убитой птицы и в свежую воду и окропит дом семь раз. 52 Так он очистит дом кровью птицы, свежей водой, живой птицей, кедровым деревом, иссопом и алой пряжей. 53 Пусть он выпустит живую птицу в открытое поле за пределами города. Так он очистит дом, и дом станет чист.

54 Таковы правила о любой заразной кожной болезни: о лишае, 55 о плесени на одежде и на доме, об опухоли, сыпи и воспалении, 56 чтобы определить чистоту чего-либо.

Таковы правила о заразных кожных болезнях и плесени.

Notas al pie

  1. 14:4 Иссоп   – по всей вероятности, это не собственно иссоп, а один из видов майорана, распространённый в Исраиле. Кедровое дерево, алая шерсть и иссоп были символами очищения от греха в иудейской культуре.
  2. 14:10 Букв.: «три десятых ефы».
  3. 14:10 Букв.: «один лог». Также в ст. 12, 15, 21, 24.
  4. 14:21 Букв.: «одну десятую ефы».