Klaagliederen 2 – HTB & LCB

Het Boek

Klaagliederen 2:1-22

Jeremia pleit voor het volk

1Met een wolk van toorn heeft de Here Jeruzalem overschaduwd. De prachtigste stad van Israël ligt in het stof van de aarde en is op zijn bevel uit de hemelse hoogten neergeworpen. Op de dag van zijn vreselijke toorn kende Hij zelfs geen genade voor zijn tempel.

2Zonder enig medelijden heeft de Here elk huis in Israël verwoest. In zijn toorn heeft Hij alle versterkte muren van Jeruzalem omvergeworpen. Hij heeft het koninkrijk in het stof vernederd, samen met al zijn heersers.

3Alle kracht van Israël verdwijnt als sneeuw voor de zon onder zijn toorn. Toen de vijand aanviel, trok Hij zijn beschermende hand terug. Als een storm van vuur raasde God door het land Israël.

4Hij spande zijn boog tegen zijn volk alsof het zijn vijand was. Allen die er jong en aantrekkelijk uitzagen, doodde Hij. Zijn vreselijke toorn is als vuur over hen uitgegoten.

5Ja, de Here heeft Israël verslagen als een vijand. Haar forten en paleizen heeft Hij verwoest. Hij bezorgt Jeruzalem kwellende zorgen en tranen.

6De Here heeft zijn tempel omvergegooid alsof het een hut van bladeren en takken was! Het volk kan daardoor de heilige feesten en sabbatten niet meer vieren. Koningen en priesters zijn het slachtoffer van zijn toorn.

7De Here heeft zijn eigen altaar afgewezen, omdat Hij een afkeer heeft van de valse verering door zijn volk. Hij heeft hun paleizen aan hun vijanden gegeven, die nu in de tempel hun overwinningskreet laten horen. Vroeger kon men daar de geluiden horen van het volk Israël tijdens de heilige feesten.

8De Here besloot Jeruzalem te verwoesten. Hij trok een lijn voor de vernietiging, waaraan niet meer was te ontkomen. Zo vielen de stadsmuren en wallen voor Hem neer.

9Jeruzalems poorten zijn ingestort. Hun sloten en grendels zijn vernield door de Here. Haar koningen en prinsen zijn nu slaven in verre landen, zonder een tempel en zonder de heilige wet die over hen regeert. En er zijn ook geen profeten meer die hun leiding kunnen geven.

10De leiders van Jeruzalem dragen rouwkleding en zitten zwijgend op de grond. Zij gooien stof op hun hoofd, vertwijfeld en bedroefd als zij zijn. De jonge vrouwen van Jeruzalem laten beschaamd hun hoofd hangen.

11Ik heb gehuild tot er geen tranen meer waren, mijn hart is gebroken en mijn geest uitgeput als ik zie wat er met mijn volk is gebeurd. Babyʼs en kleine kinderen vallen neer in de straten en sterven.

12‘Wij willen eten,’ roepen ze en liggend in de armen van hun moeder vloeit het leven langzaam uit hen weg.

13Is er ooit op de wereld zo geleden? Och Jeruzalem, waarmee kan ik uw vertwijfeling vergelijken? Hoe kan ik u troosten? Want uw wond is zo diep als de zee. Wie kan u genezen?

14Uw profeten hebben zoveel onwaarheden verkondigd, zoveel onzin. Zij hebben niet geprobeerd u van de slavernij te redden door u op uw zonden te wijzen. Zij logen en zeiden dat alles in orde was.

15Ieder die voorbijkomt, schudt spottend het hoofd en zegt: ‘Is dit de stad die voor de mooiste stad ter wereld moet doorgaan, die “Vreugde van de hele aarde” wordt genoemd?’

16Uw vijanden lachen u honend uit. Zij fluiten en knarsen met hun tanden en zeggen: ‘Uiteindelijk hebben we haar dan toch eronder gekregen! Op dit moment hebben we lang gewacht en nu is het dan zover! Met onze eigen ogen hebben wij haar nederlaag gezien.’

17Maar de Here heeft dit gedaan. Precies zoals Hij ons waarschuwend had voorzegd. De vervloekingen die Hij ons lang geleden in het vooruitzicht stelde, heeft Hij nú uitgevoerd. Hij heeft Jeruzalem meedogenloos verwoest, zodat haar vijanden nu feestvieren en brallen over hun grote kracht.

18Vanuit het diepst van hun hart roepen de mensen de Here om hulp. Och muren van Jeruzalem, laat uw tranen stromen als een rivier, gun uzelf geen rust en huil dag en nacht.

19Sta ʼs nachts op en roep naar uw God. Stort uw hart als water uit voor de Here, hef uw handen naar Hem op en pleit voor uw kinderen, die in de straten neervallen van de honger.

20Och Here, denk toch aan ons! Dit zijn uw eigen mensen wie U zulke dingen aandoet. Moeten moeders soms hun eigen kleine kinderen opeten die zij eens op schoot hielden? Is het nodig dat priesters en profeten sterven in de tempel van de Here?

21Kijk hen eens liggen in de straten: oud en jong, jongens en meisjes, gedood door het zwaard van de vijand. U hebt hen in uw toorn gedood, Here, U hebt hen meedogenloos afgemaakt.

22U hebt deze verwoesting opzettelijk laten plaatsvinden, op de dag van uw toorn was er niemand die ontsnapte of achterbleef. Mijn kinderen, voor wie ik altijd goed heb gezorgd, worden nu onder de voeten van de vijand vertrapt.

Luganda Contemporary Bible

Okukungubaga 2:1-22

12:1 a Kgb 3:44 b Zab 99:5; 132:7Obusungu bwa Mukama nga bubuubuukidde ku Muwala wa Sayuuni

ne bumussa wansi w’ekire!

Ekitiibwa kya Isirayiri, Mukama akissizza wansi

okuva mu ggulu okutuuka ku nsi;

ne yeerabira entebe ey’ebigere bye

ku lunaku lwe yasunguwalirako.

22:2 a Kgb 3:43 b Zab 21:9 c Zab 89:39-40; Mi 5:11 d Is 25:12Mukama azikirizza

abatuula mu Yakobo bonna awatali kubasaasira;

mu busungu bwe amenye

ebigo eby’amaanyi eby’omuwala wa Yuda;

assizza wansi obwakabaka bwe n’abakungu be

n’abamalamu ekitiibwa.

32:3 a Zab 75:5, 10 b Zab 74:11 c Is 42:25; Yer 21:4-5, 14Mu busungu obungi

amaanyi gonna aga Isirayiri agakendeezezza;

bw’alabye omulabe ng’asembera,

n’aggyawo omukono gwe ogwa ddyo;

anyiigidde Yakobo okufaanana ng’omuliro

bwe gubumbujja ne gwokya buli ekiguliraanye.

42:4 a Yob 16:13; Kgb 3:12-13 b Ez 24:16, 25 c Is 42:25; Yer 7:20Anaanudde omutego gwe okufaanana nga ogw’omulabe,

era omukono gwe ogwa ddyo mweteefuteefu.

Azikirizza ebyo byonna ebisanyusa amaaso

mu weema ey’omuwala wa Sayuuni,

okufaanana ng’omulabe bwe yandikoze;

obusungu bwe bubuubuuka ng’omuliro.

52:5 a Yer 30:14 b nny 2 c Yer 9:17-20Mukama afuuse ng’omulabe;

azikirizza Isirayiri,

n’azikiriza embiri ze,

n’azikiriza n’ebifo bye eby’amaanyi.

Aleetedde muwala wa Yuda

okweyongera okukaaba n’okukungubaga.

62:6 a Yer 52:13 b Kgb 1:4; Zef 3:18 c Kgb 4:16Asaanyizzaawo eweema ye n’efaanana ng’ennimiro,

era azikirizza n’ekifo kye eky’Okukuŋŋaanirangamu.

Mukama yeerabizza Sayuuni

embaga ze entukuvu ne ssabbiiti,

era mu busungu bwe obungi

anyoomye kabaka ne kabona.

72:7 Zab 74:7-8; Is 64:11; Yer 33:4-5Mukama atamiddwa ekyoto kye,

n’alekulira n’ekifo kye ekitukuvu.

Awaddeyo bbugwe w’embiri ze eri omulabe;

era baleekaanidde mu nnyumba ya Mukama,

ne baleetamu oluyoogaano

nga ku lunaku olw’embaga entukuvu.

82:8 a 2Bk 21:13; Is 34:11 b Is 3:26Mukama yamalirira okumenya

bbugwe eyeetoolodde muwala wa Sayuuni,

n’agolola omuguwa ogupima,

Omukono gwe ne guteewala kuzikiriza.

Yaleetera enkomera ne bbugwe okukungubaga,

byonna ne biggweerera.

92:9 a Nek 1:3 b Ma 28:36; 2Bk 24:15 c 2By 15:3 d Yer 14:14Emiryango gye gisse mu ttaka,

n’emitayimbwa gyagyo agimenye n’agyonoona.

Kabaka we n’abakungu be baawaŋŋangusizibwa,

eteri mateeka gaabwe agabafuga,

era ne bannabbi be tebakyafuna

kwolesebwa kuva eri Mukama.

102:10 a Yob 2:12 b Is 15:3 c Yob 2:13; Is 3:26Abakadde b’Omuwala wa Sayuuni

batuula wansi ku ttaka nga basiriikiridde;

bayiye enfuufu ku mitwe gyabwe

era beesibye ebibukutu;

n’abawala ba Yerusaalemi

bakotese emitwe gyabwe.

112:11 a Kgb 1:16; 3:48-51 b Kgb 1:20 c nny 19; Zab 22:14 d Kgb 4:4Amaaso gange gakooye olw’okukaaba

n’emmeeme yange enyiikadde

n’omutima gwange gulumwa

olw’okuzikirizibwa kw’abantu bange,

n’olw’abaana abato n’abaana abawere okuzirikira

wakati mu nguudo ez’omu kibuga.

122:12 Kgb 4:4Bakaabirira bannyaabwe nga bwe boogera nti,

“Omugaati n’envinnyo biri ludda wa?”

nga bwe bazirika okufaanana ng’abaliko ebiwundu

mu nguudo ez’ekibuga,

nga bwe bakaabira

mu bifuba bya bannyaabwe.

132:13 a Is 37:22 b Yer 14:17; Kgb 1:12Nnyinza kugamba ki,

era kiki kye nnyinza okukugeraageranyaako

ggwe Omuwala wa Yerusaalemi?

Kiki kye nnyinza okukufaananya,

okukusanyusa ggwe

Omuwala Embeerera owa Sayuuni?

Ekiwundu kyo kinene nnyo,

kale ani ayinza okukiwonya?

142:14 a Is 58:1 b Yer 2:8; 23:25-32, 33-40; 29:9; Ez 13:3; 22:28Okwolesebwa bannabbi bo kwe baafuna,

kwali kwa bulimba era kwa butaliimu;

tebaakutegeeza obutali butuukirivu bwo

okukuwonya obusibe.

Engero ze baabanyumizanga

zaali za bulimba era eziwabya.

152:15 a Ez 25:6 b Yer 19:8 c Zab 50:2 d Zab 48:2Bonna abayitawo

babakubira mu ngalo

ne bafuuwa empa ne banyeenyeza

omuwala wa Yerusaalemi emitwe gyabwe nga boogera nti,

“Kino kye kibuga ekyayitibwanga

ekituukiridde,

era essanyu ly’ensi zonna?”

162:16 a Zab 56:2; Kgb 3:46 b Yob 16:9 c Zab 35:25Abalabe bo bonna

baasaamiridde nga beewuunya;

nga bafuuwa empa, era baluma amannyo

nga boogera nti, “Tumuzikirizza.

Luno lwe lunaku lwe twalindirira,

kaakano lutuukiridde, era tululabye.”

172:17 a Ma 28:15-45 b nny 2; Ez 5:11 c Zab 89:42Mukama akoze kye yateekateeka,

era atuukirizza ekigambo kye

kye yalagira mu nnaku ez’edda.

Akuzikirizza awatali kukusaasira,

aleetedde omulabe wo okukusekerera,

n’amaanyi g’abalabe bo agagulumizza.

182:18 a Zab 119:145 b Kgb 1:16 c Yer 9:1 d Kgb 3:49Kaabirira Mukama

n’eddoboozi ery’omwanguka

ggwe Omuwala wa Sayuuni.

Leka amaziga go gakulukute ng’omugga

emisana n’ekiro.

Teweewummuza so toganya

maaso go kuwummula.

192:19 a 1Sa 1:15; Zab 62:8 b Is 26:9 c Is 51:20Golokoka, okaabe ekiro

obudde nga bwa kaziba;

Fuka emmeeme yo ng’amazzi

mu maaso ga Mukama.

Yimusa emikono gyo gy’ali,

olw’obulamu bw’abaana bo abato

abazirise olw’enjala

mu buli luguudo.

202:20 a Ma 28:53; Yer 19:9 b Kgb 4:10 c Zab 78:64; Yer 14:15“Tunula, Ayi Mukama Katonda osaasire!

Ani gwe wali obonerezza bw’otyo?

Ddala, abakyala balye ebibala by’embuto zaabwe,

abaana be bakuzizza?

Ddala, bakabona ne bannabbi battibwe

mu watukuvu wa Mukama?

212:21 a 2By 36:17; Zab 78:62-63; Yer 6:11 b Yer 13:14; Kgb 3:43; Zek 11:6“Abato n’abakulu bonna bafiiridde wamu

mu nfuufu ey’enguudo;

abavubuka bange ne bawala bange

battiddwa n’ekitala;

obattidde ku lunaku olw’obusungu bwo,

era obasse awatali kusaasira.

222:22 a Zab 31:13; Yer 6:25 b Kos 9:13“Nga bw’oyita abantu ku lunaku olw’embaga,

bw’otyo bw’ompitidde ebikemo ku njuyi zonna;

era ku lunaku olw’obusungu bwa Mukama,

tewali n’omu eyasimattuka newaakubadde eyasigalawo;

abo be nalabirira ne nkuza,

omulabe wange be yazikiriza.”