Het Boek

Johannes 9:1-41

De genezing van een blinde man

1Jezus liep verder en zag een man die al sedert zijn geboorte blind was. 2Zijn leerlingen vroegen: ‘Meester, heeft deze man zelf gezondigd of is hij blind geboren doordat zijn ouders gezondigd hebben?’ 3‘Nee,’ antwoordde Jezus. ‘Het heeft niets te maken met zijn zonden of die van zijn ouders. Maar door hem van zijn blindheid te genezen, toont God zijn macht. 4Zolang het dag is, moeten wij doen wat God ons opdraagt. Als de nacht komt, kan niemand meer iets doen. 5Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht van de wereld.’ 6Daarna spuugde Hij op de grond en maakte met zijn speeksel wat modder. Dat deed Hij op de ogen van de blinde man en zei: 7‘Ga u wassen in de vijver van Siloam.’ Siloam betekent ‘Gezondene’. De man ging erheen en waste zich. Toen hij terugkwam, kon hij zien. 8Zijn buren en de mensen die hem vroeger als bedelaar hadden gekend, waren verbaasd. ‘Dat is toch de blinde man die altijd zat te bedelen?’ vroegen zij. 9‘Inderdaad!’ zeiden sommigen. ‘Nee,’ zeiden anderen, ‘het is iemand die op hem lijkt.’ ‘Ik ben het echt!’ riep de man uit. 10‘Hoe kan het dan dat u nu kunt zien?’ vroegen zij. 11Hij antwoordde: ‘Iemand die Jezus heet, maakte wat modder, smeerde dat op mijn ogen en zei dat ik naar Siloam moest gaan om mij te wassen. Toen ik dat gedaan had, kon ik zien.’ 12‘Waar is die man dan nu?’ vroegen zij. ‘Dat weet ik niet,’ zei hij.

13Zij brachten hem naar de Farizeeën, 14want het was sabbat toen Jezus de ogen van de man genas. 15De Farizeeën vroegen de man ook hoe het kwam dat hij kon zien. Hij antwoordde: ‘Hij deed wat modder op mijn ogen. Daarna heb ik mij gewassen en nu kan ik zien.’ 16Enkele Farizeeën zeiden: ‘Die Jezus is niet door God gestuurd. Anders zou Hij niet op de sabbat werken.’ ‘Maar,’ brachten anderen er tegen in, ‘een slecht mens zou zulke goede dingen toch niet doen?’ De meningen waren verdeeld. 17Zij vroegen de man die blind was geweest: ‘En u? Wat zegt u van Hem? Per slot van rekening waren het uw ogen die Hij genas.’ ‘Hij is een profeet,’ antwoordde de man.

18De Joodse leiders wilden niet geloven dat hij vroeger blind was geweest. Daarom lieten zij zijn ouders roepen. 19‘Is dit uw zoon?’ vroegen zij. ‘Is het waar dat hij blind geboren is? Hoe kan hij nu dan zien?’ 20Zijn ouders antwoordden: ‘Dit is onze zoon en hij is blind geboren. 21Maar wij weten niet hoe het komt dat hij nu kan zien. Wij weten ook niet wie zijn ogen genezen heeft. Vraag het hem zelf. Wie weet het beter dan hij? Hij is oud en wijs genoeg.’ 22Zij zeiden dit omdat zij bang waren voor de Joodse leiders. Want die hadden besloten dat ieder die erkende dat Jezus de Christus was, niet meer in de synagoge mocht komen. 23Daarom zeiden zij: ‘Hij is oud en wijs genoeg. Vraag het hem zelf.’

24Daarop riepen de Joodse leiders de man nog eens bij zich en zeiden: ‘Geef alle eer aan God. Wij weten dat die Jezus een zondaar is.’ 25De man antwoordde: ‘Of Hij een zondaar is, weet ik niet. Ik weet maar één ding: ik was blind en kan nu zien.’ 26Zij vroegen weer: ‘Wat heeft Hij eigenlijk gedaan? Hoe heeft Hij uw ogen genezen?’ 27De man zei: ‘Dat heb ik toch al verteld? U luistert gewoon niet. Waarom wilt u het anders nog een keer horen? Of wilt u soms ook leerlingen van Hem worden?’ 28Zij scholden hem uit en zeiden: ‘U bent een aanhanger van Hem, maar wij zijn leerlingen van Mozes. 29Wij weten dat God met Mozes heeft gesproken, maar van die Jezus weten wij niet eens waar Hij vandaan komt!’ 30De man zei: ‘Ik vind het maar vreemd dat u niet weet waar Hij vandaan komt. Hij heeft nog wel mijn ogen genezen! 31Wij weten allemaal dat God niet naar zondaars luistert. Maar als iemand eerbied voor Hem heeft en doet wat Hij wil, luistert God wel. 32Nog nooit heeft iemand de ogen van een blindgeborene genezen. 33Als die man niet van God kwam, had Hij zoiets nooit kunnen doen.’ 34De leiders werden kwaad en zeiden: ‘U bent zelf een zondaar! U moet niet denken dat u ons de les kunt lezen!’ En zij joegen hem weg.

35Jezus hoorde wat er met de man gebeurd was. Hij zocht hem op en vroeg: ‘Gelooft u in de Mensenzoon?’ 36De man antwoordde: ‘Ik weet niet wie dat is, Here. Anders zou ik in Hem geloven.’ 37‘Ik ben het,’ antwoordde Jezus. 38‘Ja, Here,’ zei de man, ‘ik geloof.’ En hij knielde voor Jezus neer. 39Jezus zei: ‘Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen: de blinden zullen zien en de zienden zullen blind worden.’

40Enkele Farizeeën die erbij stonden, vroegen: ‘Zijn wij soms ook blind?’ 41‘Als u blind was,’ antwoordde Jezus, ‘zou u geen schuld hebben. Maar nu u beweert te zien, blijft u schuldig.’

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Иохан 9:1-41

Исцеление слепого

1Однажды, проходя мимо, Иса увидел человека, слепого от рождения. 2Его ученики спросили у Него:

– Учитель, почему этот человек родился слепым? Кто согрешил: он сам или его родители?

3– Нет, это не из-за его греха или греха его родителей, – ответил Иса, – это произошло для того, чтобы на нём были явлены дела Аллаха. 4Пока ещё день не кончился, мы должны совершать дела Того, Кто послал Меня. Наступает ночь, и тогда уже никто не сможет ничего делать. 5Пока Я в мире, Я – свет миру.

6Сказав это, Иса плюнул на землю, смешал слюну с землёй и помазал ею глаза слепому.

7– А теперь пойди и умойся в пруду Силоам, – сказал Он слепому (Силоам значит: «Посланный»).

Слепой пошёл, умылся и вернулся зрячим. 8Соседи его и те, кто раньше видели его просящим милостыню, спрашивали:

– Разве это не он сидел и просил милостыню?

9Одни говорили:

– Да, это он.

Другие говорили:

– Нет, он только похож на него.

Исцелённый же утверждал:

– Это я.

10– Как же ты прозрел? – спрашивали они.

11Он ответил:

– Человек, Которого зовут Иса, смешал грязь и помазал мои глаза, потом Он сказал мне пойти в Силоам и умыться. Я пошёл, умылся и стал видеть.

12– Где Этот Человек? – спрашивали они его.

– Я не знаю, – отвечал исцелённый.

Религиозные вожди допрашивают исцелённого

13Человека, который раньше был слепым, привели к блюстителям Закона, 14потому что Иса смешал грязь и открыл ему глаза в субботу. 15Блюстители Закона тоже спросили его, как он обрёл зрение.

– Он помазал мои глаза грязью, – ответил исцелённый, – я умылся и теперь вижу.

16Некоторые блюстители Закона стали говорить:

– Человек Этот не от Аллаха, потому что Он делает то, что запрещается делать в субботу.

Другие же спрашивали:

– Как грешник может творить такие знамения?

Мнения разделились. 17Тогда они опять стали расспрашивать слепого:

– Что ты сам можешь сказать о Нём? Это ведь твои глаза Он открыл.

Человек ответил:

– Он пророк.

18Предводители иудеев всё ещё не верили, что он был слеп и что обрёл зрение, и поэтому позвали его родителей.

19– Это ваш сын? – спросили они. – Это о нём вы говорите, что он родился слепым? Как же он может сейчас видеть?

20– Мы знаем, что это наш сын, – ответили родители, – и мы знаем, что он родился слепым. 21А как он сейчас может видеть и кто открыл его глаза, мы не знаем. Спросите его сами. Он уже совершеннолетний и может сам ответить за себя.

22Родители так ответили из боязни перед предводителями иудеев, так как те уже вынесли решение о том, что кто признает Ису аль-Масихом, тот будет отлучён от общества. 23Поэтому родители и сказали: «Он уже совершеннолетний, спросите его самого».

24Они во второй раз вызвали человека, который был слепым.

– Воздай славу Аллаху9:24 Эти слова были формулой судебной клятвы, обязывавшей говорить правду (см. Иеш. 7:19)., – сказали они, – мы знаем, что Этот Человек грешник.

25Исцелённый ответил:

– Грешник Он или нет, я не знаю. Я знаю одно, что я был слеп, а сейчас вижу!

26Они спросили:

– Что Он с тобой сделал? Как Он открыл твои глаза?

27Он ответил:

– Я уже говорил вам, а вы не слушали. Зачем вы хотите ещё раз это услышать? Вы тоже хотите стать Его учениками?

28Они стали оскорблять его и сказали:

– Сам ты Его ученик! Мы ученики пророка Мусы! 29Мы знаем, что с Мусой говорил Аллах, а об Этом Человеке мы даже не знаем, откуда Он.

30Исцелённый ответил:

– Вот это-то и странно! Вы не знаете, откуда Он, а Он открыл мне глаза. 31Мы знаем, что Аллах грешников не слушает. Он слушает только тех, кто чтит Его и поступает по Его воле. 32Ведь испокон веков никто не слышал, чтобы у рождённого слепым открылись глаза9:32 Прозрение слепых часто рассматривалось пророками, особенно Исаией, как знак времён аль-Масиха (см. Ис. 29:18; 35:5; 42:7, 18).. 33И если бы Этот Человек не был от Аллаха, то Он не смог бы сделать ничего такого.

34Они на это ответили:

– Ты был рождён в грехах, как ты смеешь нас учить!

И они выгнали его вон9:34 Или: «отлучили его (от общества иудеев)», также в ст. 35..

О духовной слепоте

35Иса, услышав о том, что блюстители Закона выгнали его вон, нашёл его и спросил:

– Ты веришь в Ниспосланного как Человек?

36– А кто Он, Господин? – спросил исцелённый. – Скажи мне, чтобы я в Него поверил.

37Иса сказал:

– Ты сейчас Его видишь, Он говорит с тобой.

38Тогда человек ответил:

– Повелитель, я верю, – и поклонился Исе.

39Иса сказал:

– Я пришёл в этот мир для суда, чтобы слепые видели, а те, кто видят, стали слепыми.

40Блюстители Закона, которые были с Ним, слышали это и спросили:

– Что? Мы, значит, тоже слепы?

41Иса сказал:

– Если бы вы были слепы, то греха не было бы на вас, но так как вы заявляете, что видите, то грех ваш на вас остаётся.