Het Boek

Johannes 7:1-53

Jezus op het Loofhuttenfeest

1Hierna trok Jezus rond door Galilea. Hij wilde niet naar Judea, omdat de Joodse leiders eropuit waren om Hem te doden. 2Het liep tegen de tijd van het Loofhuttenfeest. 3Daarom zeiden zijn broers tegen Hem: ‘U moet hier niet blijven. Ga naar Judea, dan kunnen uw leerlingen daar ook zien wat voor geweldige dingen U doet. 4Wie bekend wil worden, kan niet achter de schermen blijven. Als U werkelijk zo groot bent, laat het dan aan de wereld zien.’ 5Want ook zijn broers geloofden niet dat Hij de Christus was. 6Jezus antwoordde hun: ‘Het is mijn tijd nog niet. Jullie kunnen gaan wanneer je wilt, 7want de wereld kan jullie niet haten. De wereld haat Mij omdat Ik haar beschuldig van slechte dingen. 8Gaan jullie maar naar het feest. Ik ga nog niet omdat mijn tijd nog niet is aangebroken.’ 9En Hij bleef in Galilea, zoals Hij had gezegd.

10Maar toen zijn broers naar het feest waren vertrokken, ging Hij toch, zo onopvallend mogelijk. 11De Joodse leiders zochten Hem tussen de feestgangers en vroegen overal of iemand Hem ook gezien had. 12Er was een onzekere stemming onder het volk en de meningen over Hem waren verdeeld. Sommigen zeiden: ‘Hij is een goed mens.’ Maar anderen zeiden: ‘O nee! Hij misleidt de massa!’ 13Niemand sprak openlijk over Hem. Zij waren allemaal bang dat de Joodse leiders het zouden horen.

14Halverwege de feestweek ging Jezus naar de tempel en sprak de mensen toe. 15De Joodse leiders waren verbaasd en zeiden: ‘Waar haalt Hij die kennis vandaan? Hij heeft niet eens gestudeerd!’ 16Jezus antwoordde: ‘Wat Ik u leer, heb Ik niet van Mijzelf, maar van God. Hij heeft Mij gestuurd. 17Als iemand ernaar verlangt Gods wil te doen, zal Hij kunnen onderscheiden of mijn woorden van God komen of van Mijzelf. 18Wie zijn eigen ideeën verkondigt, zoekt zijn eigen eer. Maar wie de eer zoekt van degene die hem gestuurd heeft, heeft geen verkeerde bedoelingen. Zo iemand is betrouwbaar. 19Mozes heeft u de wet gegeven, maar niemand van u houdt zich eraan. Waarom probeert u Mij dan te doden?’ 20‘Doden?’ riepen de mensen uit. ‘Wie probeert U te doden? U bent niet goed wijs!’ 21Jezus antwoordde: ‘Over één ding dat Ik doe, bent u al verbaasd. 22U snijdt de voorhuid van jongens weg als ze een week oud zijn, of het nu sabbat is of niet. Daarmee doet u wat Mozes heeft gezegd. Dit besnijden is trouwens al een heel oud gebruik van lang vóór Mozes. 23Het op tijd besnijden is dus belangrijker dan het houden van de sabbat. Waarom wordt u dan boos als Ik op de sabbat iemand gezond maak? 24Laat u niet leiden door uw vooroordelen, maar wees eerlijk en rechtvaardig.’

25Sommige mensen uit Jeruzalem zeiden: ‘Dat is toch die man die ze willen doden? 26Hij spreekt zomaar in het openbaar en niemand zegt er wat van. Misschien is de Hoge Raad erachter gekomen dat Hij toch de Christus is. 27Maar niemand weet waar de Christus vandaan komt. En van deze man weten wij het wel!’

28Terwijl Jezus in de tempel stond te spreken, riep Hij: ‘U kent Mij en weet waar Ik vandaan kom, maar Ik ben niet op eigen gezag gekomen. Iemand die betrouwbaar is, heeft Mij gezonden, en u kent Hem niet. 29Ik wel, want Ik kom bij Hem vandaan. Hij heeft Mij gestuurd.’ 30Om deze uitspraak wilden zij Hem grijpen, maar niemand deed het, want zijn tijd was nog niet aangebroken.

31Velen geloofden in Hem en zeiden: ‘Zou de Christus nog meer wonderen kunnen doen dan deze man?’ 32De Farizeeën hoorden wat er onder de mensen over Hem gefluisterd werd. Daarom stuurden zij, in overleg met de leidende priesters, enkele tempeldienaars om Hem gevangen te nemen. 33‘Ik blijf nog maar een korte tijd bij u,’ zei Jezus, ‘maar daarna ga Ik terug naar Hem die Mij gestuurd heeft. 34U zult Mij zoeken, maar niet vinden. Want waar Ik ben, kunt u niet komen.’ 35De Joden keken elkaar verwonderd aan. ‘Waar wil die man naartoe dat wij Hem niet zouden kunnen vinden? Is Hij misschien van plan naar de Joden in het buitenland te gaan en de andere volken zijn leer te brengen? 36Wat zou Hij bedoelen met: “U zult Mij zoeken, maar niet vinden,” en met “Waar Ik ben, kunt u niet komen”?’

37Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus op en sprak de mensen toe: ‘Als u dorst hebt, kom dan bij Mij om te drinken. 38Er staat geschreven dat stromen van levend water uit uw binnenste zullen komen als u in Mij gelooft.’ 39Hij sprak hier over de Geest die gegeven zou worden aan de mensen die in Hem geloofden. Want de Geest was nog niet gekomen, omdat Jezus nog niet naar zijn Vader was teruggegaan. 40Sommige toehoorders zeiden: ‘Inderdaad! Hij is de Profeet!’ 41‘Hij is de Christus!’ meenden anderen. Maar er waren er ook die zeiden: ‘De Christus komt toch niet uit Galilea? 42Er staat geschreven dat de Christus voortkomt uit het geslacht van David. Uit Bethlehem, Davids geboortestad.’ 43De meningen over Hem waren verdeeld. 44Sommigen wilden Hem grijpen, maar niemand deed het.

45Toen de tempeldienaars bij de leidende priesters en de Farizeeën terugkwamen, vroegen die: ‘Waarom hebben jullie Hem niet meegebracht?’ 46‘Het is zo bijzonder wat die man zegt,’ antwoordden de tempeldienaars. ‘Zoiets hebben wij nog nooit gehoord.’ 47‘Heeft Hij jullie ook al omgepraat?’ vroegen de Farizeeën. 48‘De leden van de Hoge Raad en de Farizeeën geloven toch ook niet dat Hij de Christus is? 49Maar al die mensen die niet eens weten wat er in de wet staat! Vervloekt zijn zij!’ 50Op dat moment nam een van hen het woord. Het was Nikodemus, die al eens bij Jezus was geweest om met Hem te praten. 51‘Volgens onze wet mogen wij niemand zomaar veroordelen,’ zei hij. ‘Wij moeten Hem eerst verhoren en nagaan wat Hij gedaan heeft.’

52‘Komt u soms ook uit Galilea?’ vroegen de anderen spottend. ‘Lees maar na wat er geschreven staat. U zult nergens vinden dat er een profeet uit Galilea komt.’ 53De discussie werd gesloten en iedereen ging naar huis.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Иохан 7:1-53

Братья Исы аль-Масиха не верят Ему

1После этого Иса ходил по Галилее. В Иудею Он не шёл, так как предводители иудеев хотели убить Его. 2Когда приближался иудейский праздник Шалашей7:2 Праздник Шалашей – иудейский праздник в память о попечении Аллаха во время скитаний в пустыне (см. Лев. 23:33-43; Чис. 29:12-39; Втор. 16:13-17)., 3братья Исы сказали Ему:

– Не оставайся здесь, иди в Иудею, чтобы и Твои ученики увидели чудеса, которые Ты совершаешь. 4Ведь никто, стремящийся к известности, не действует втайне. Если Ты делаешь такое, покажи Себя миру.

5Даже Его братья не верили Ему. 6Иса сказал им:

– Моё время ещё не подошло, для вас же подходит любое время. 7Вас мир7:7 Мир – здесь, и во многих местах этой книги, данный термин означает не мироздание, а мир людей, погрязший во зле и грехе, противящийся Аллаху, мир, которым правит Шайтан, князь демонов. не может ненавидеть, Меня же он ненавидит, потому что Я свидетельствую о том, что его дела злы. 8Идите на праздник, Я же пока не пойду, потому что Моё время ещё не подошло.

9И Иса остался в Галилее.

Иса аль-Масих учит в храме на празднике Шалашей

10Но когда Его братья пошли на праздник, Он тоже пошёл, только не открыто, а так, чтобы никто не знал. 11На празднике предводители иудеев искали Его и спрашивали:

– Где Этот Человек?

12В народе об Исе шло много разговоров. Некоторые говорили, что Он хороший человек, другие – что Он обманывает народ. 13Однако открыто никто о Нём ничего не говорил из страха перед предводителями иудеев.

14Первая половина праздника уже прошла, когда Иса пришёл в храм и стал учить. 15Предводители иудеев удивлялись и спрашивали:

– Откуда у Этого Человека такая учёность, ведь Он нигде не учился?

16Иса ответил:

– Учение Моё не от Меня, но от Того, Кто послал Меня. 17И кто действительно хочет исполнять волю Аллаха, тот узнает, от Аллаха Моё учение, или же Я говорю Сам от Себя. 18Тот, кто говорит от себя, ищет славы самому себе, Тот же, Кто ищет славы Пославшему Его, честен, и лжи нет в Нём. 19Разве Муса не дал вам Закон? Однако ни один из вас не соблюдает Закона. Зачем же вы тогда хотите убить Меня?

20– Да Ты не одержим ли? Кто хочет Тебя убить? – отвечал народ.

21Иса сказал:

– Я совершил лишь одно чудо7:21 См. 5:1-9., и вы так удивляетесь. 22Муса дал вам обряд обрезания (хотя, конечно, обрезание идёт не от Мусы, а от праотцев)7:22 Аллах установил обряд обрезания ещё до Мусы через пророка Ибрахима как знак священного соглашения (см. Нач. 17:10-14)., и вы обрезаете детей даже в субботу. 23Так если человек может быть обрезан в субботу ради того, чтобы не был нарушен Закон Мусы, то почему вы злы на Меня за то, что Я исцелил всего человека в субботу? 24Судите не по виду, а по справедливости.

Аль-Масих ли Иса?

25В это время некоторые жители Иерусалима стали спрашивать:

– Не Тот ли это, Которого хотят убить? 26Вот же Он открыто говорит перед народом, и Ему не запрещают. Может, начальники достоверно узнали, что Он обещанный Масих? 27Но мы знаем, откуда Он, а когда придёт аль-Масих, то никто не будет знать, откуда Он пришёл7:27 В те времена существовало несколько мнений о месте рождения аль-Масиха: одни думали, что аль-Масих должен родиться в Вифлееме, как об этом и было предсказано в Книге Пророков (см. Мих. 5:2; Ин. 7:42), другие – что Его происхождение будет неизвестно..

28Тогда Иса, который продолжал учить в храме, громко возгласил:

– Так вы Меня знаете?! И вы даже знаете, откуда Я?! Ведь Я не Сам от Себя пришёл. И верен Тот, Кто послал Меня, но вы Его не знаете. 29Я же знаю Его, потому что Я от Него пришёл и потому что Он послал Меня!

30Они хотели схватить Ису, но никто не поднял на Него руки, потому что Его время ещё не настало. 31Многие же из толпы поверили в Него. Они говорили:

– Неужели когда придёт аль-Масих, Он совершит больше знамений, чем Этот Человек?

Религиозные вожди пытаются арестовать Ису аль-Масиха

32Блюстители Закона услышали, что говорят об Исе в толпе, и поэтому они вместе с главными священнослужителями послали храмовую стражу, чтобы арестовать Его. 33Иса сказал:

– Ещё не долго Мне быть с вами, и потом Я возвращусь к Пославшему Меня. 34Вы будете искать Меня, но не найдёте, и туда, где Я буду, вы прийти не сможете.

35Иудеи, бывшие там, стали спрашивать друг друга:

– Куда это Он собирается идти, что мы не сможем прийти туда? Может, Он намерен пойти туда, где наш народ живёт рассеянным среди греков, чтобы учить там? 36Что Он имел в виду, когда говорил: «Вы будете искать Меня, но не найдёте» и «Туда, где Я буду, вы прийти не сможете»?

37В последний и самый торжественный день праздника Иса встал и громко возгласил:

– Кто хочет пить, пусть приходит ко Мне и пьёт7:37 Вода играла определённую роль на празднике Шалашей. На седьмой, самый важный день праздника священнослужитель в сопровождении торжествующей процессии верующих наполнял золотой кувшин водой из Силоамского пруда. Возвратясь в храм, он возливал эту воду на подножие жертвенника. Иудеи видели в этой церемонии напоминание о пророчестве в Ис. 12:3 и верили, что вода в кувшине была символом Святого Духа, Который во времена аль-Масиха изольётся на людей для их спасения.. 38Кто верит в Меня, как говорит Писание, у того из сердца потекут реки живой воды.

39Иса имел в виду Духа, Которого поверившие в Него должны были позже получить. Дух ещё не был дан верующим, так как Иса ещё не был прославлен.

40Некоторые люди в толпе, услышав слова Исы, сказали:

– Он действительно Тот Самый Пророк!

41Другие говорили:

– Он – обещанный Масих!

Третьи говорили:

– Ведь не может же аль-Масих прийти из Галилеи. 42Разве не сказано в Писании, что аль-Масих будет из рода царя Давуда7:42 См. 2 Цар. 7:12; Иер. 23:5; Заб. 131:11. и придёт из Вифлеема7:42 См. Мих. 5:2., того селения, откуда был Давуд?

43Народ разделился во мнениях об Исе. 44Некоторые хотели схватить Его, но никто не поднял на Ису и руки.

Неверие предводителей иудеев

45Когда стражники храма возвратились к главным священнослужителям и блюстителям Закона, те спросили их:

– Почему вы не привели Его?

46Стражники ответили:

– Никто ещё так не говорил, как Этот Человек.

47– Он что, и вас тоже обманул? – спросили блюстители Закона. – 48Разве хоть один из начальников или из блюстителей Закона Ему поверил? 49Нет! А что эта толпа понимает в Законе? Эти люди прокляты.

50Никодим, один из блюстителей Закона, который как-то раньше приходил к Исе, спросил:

51– Разве наш Закон даёт право судить человека, не выслушав его вначале и не узнав, что он сделал?

52Они ответили:

– Ты что, тоже из Галилеи? Посмотри в Писании, и ты увидишь, что обещанный Пророк не может быть из Галилеи7:52 Или: «что из Галилеи не приходит ни один пророк»..

53После этого все разошлись по домам.