Johannes 20 – HTB & CARSA

Het Boek

Johannes 20:1-31

Jezus leeft weer!

1Op de ochtend van de eerste dag van de week (zondag, de dag na de sabbat), ging Maria van Magdala al heel vroeg naar het graf. Toen zij daar aankwam, zag zij dat de steen voor de ingang was weggerold. 2Zo vlug ze kon, holde zij naar Simon Petrus en de leerling die Jezusʼ beste vriend was. ‘De Here is uit het graf gehaald!’ zei ze. ‘Wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd.’

3Petrus en de andere leerling renden onmiddellijk naar het graf, 4maar de andere leerling liep vlugger dan Petrus en was er het eerst. 5Hij boog zich voorover, keek in het graf en zag alleen de linnen windsels liggen. Maar hij ging niet naar binnen. 6Petrus, die even na hem was gekomen, ging het graf wel binnen. Hij zag de windsels 7en ook de doek waarmee Jezusʼ hoofd bedekt was geweest. Die doek was opgerold en lag apart.

8De andere leerling ging toen ook naar binnen. Door wat hij zag, geloofde hij dat Jezus weer levend was geworden. 9Want zij hadden nog niet begrepen dat Hij volgens de Boeken uit de dood zou terugkomen. 10De twee leerlingen gingen terug naar huis.

Jezus verschijnt aan zijn leerlingen

11Maria van Magdala bleef echter bij het graf achter. Huilend boog zij zich voorover en keek in het graf. 12Op de plaats waar Jezus had gelegen, zag zij twee engelen in witte kleren zitten. Een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar Hij gelegen had. 13‘Waarom huilt u?’ vroegen zij haar. ‘Ze hebben mijn Heer weggenomen,’ antwoordde Maria, ‘en ik weet niet waar Hij is.’ 14Zij keek achterom. Daar stond Jezus, maar zij herkende Hem niet. Zij dacht dat het de tuinman was. 15‘Waarom huilt u?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoekt u?’ ‘Och, meneer, als u Hem ergens anders hebt neergelegd, zeg het alstublieft. Dan neem ik Hem mee,’ zei zij. 16‘Maria,’ zei Jezus. Zij draaide zich om en zei in het Aramees tegen Hem: ‘Rabboeni!’ Rabboeni betekent meester. 17‘Raak Mij niet aan,’ zei Jezus. ‘Want Ik ben nog niet teruggekeerd naar mijn Vader. Ga naar mijn broeders en vertel hun dat Ik terugga naar mijn Vader, die ook jullie Vader is. Naar mijn God, die ook jullie God is.’ 18Maria ging snel naar Jezusʼ leerlingen. ‘Ik heb de Here gezien!’ zei ze en vertelde hun wat Hij tegen haar gezegd had.

19ʼs Avonds zaten de leerlingen bij elkaar. Zij hadden de deur op slot gedaan, omdat zij bang waren voor de Joden. Ineens was Jezus bij hen. ‘Ik wens jullie vrede,’ zei Hij 20en Hij liet hun zijn handen en zijn zijde zien. De leerlingen waren blij dat ze de Here zagen. 21‘Ik wens jullie vrede,’ zei Jezus weer. ‘Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’ 22Toen blies Hij zijn adem over hen heen en zei: ‘Ontvang de Heilige Geest. 23Wie jullie zijn zonden vergeven, is ervan verlost. Maar wie jullie het aanrekenen, moet zijn zonden dragen.’

24Een van de twaalf, Thomas (dat betekent Tweeling) was er niet bij. 25Toen de andere leerlingen hem vertelden dat zij de Here hadden gezien, wilde hij het niet geloven. ‘Ik kan het pas geloven,’ zei hij, ‘als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn eigen hand voel dat Hij een wond in zijn zij heeft!’ 26Acht dagen later waren de leerlingen weer bij elkaar. Thomas was er nu ook bij. Zij hadden de deur op slot gedaan. Ineens was Jezus in hun midden. ‘Vrede,’ zei Hij. 27‘Thomas, zie je mijn handen en mijn zij? Voel maar en twijfel niet meer. Geloof dat Ik leef!’ 28‘Mijn Here en mijn God,’ zei Thomas. 29‘Geloof je het nu, omdat je Mij ziet?’ zei Jezus. ‘Gelukkig zijn de mensen die in Mij geloven zonder Mij gezien te hebben.’

30Veel van de wonderen die Jezus voor de ogen van zijn leerlingen heeft gedaan, staan niet in dit boek vermeld. 31Ik heb hier enkele opgeschreven opdat u zult geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Als u in Hem gelooft, leeft u in zijn naam.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Иохан 20:1-31

Воскресение Исы аль-Масиха

(Мат. 28:1-8; Мк. 16:1-8; Лк. 24:1-12)

1Рано утром в первый день недели20:1 У иудеев неделя начиналась с воскресенья., когда было ещё темно, Марьям из Магдалы пошла к могиле и увидела, что камень, закрывавший вход в могилу, убран. 2Она побежала к Шимону Петиру и к ученику, которого Иса любил, и сказала:

– Они забрали Повелителя из могильной пещеры, и мы не знаем, куда они Его положили!

3Петир и другой ученик сразу же побежали к могиле. 4Они оба бежали, но второй ученик обогнал Петира и прибежал к могиле первым. 5Он заглянул внутрь и увидел льняные полотна, но внутрь не зашёл. 6Затем и Шимон Петир, который был позади него, подбежал и вошёл в пещеру. Он увидел лежащие льняные полотна 7и погребальный платок, которым была обвязана голова Исы. Платок лежал сложенным отдельно от льняных полотен. 8Тогда и другой ученик, прибежавший к могильной пещере первым, тоже вошёл внутрь. Он увидел и поверил. 9(Тогда они ещё не понимали, что согласно Писанию Иса должен был воскреснуть из мёртвых20:9 См. Заб. 15:10 (ср. Деян. 2:24-32); Ис. 53:10-12..)

Явление Исы аль-Масиха Марьям из Магдалы

(Мат. 28:9-10; Мк. 16:9-11)

10Ученики возвратились домой.

11Марьям же стояла у могилы и плакала. Плача, она заглянула в могильную пещеру 12и увидела двух ангелов в белом. Они сидели там, где раньше лежало тело Исы, один в изголовье и один в ногах.

13Ангелы спросили Марьям:

– Женщина, почему ты плачешь?

– Унесли моего Повелителя, – ответила Марьям, – и я не знаю, куда Его положили.

14Сказав это, она обернулась и увидела, что там стоит Иса, хотя она не узнала Его.

15– Женщина, – сказал Иса, – почему ты плачешь? Кого ты ищешь?

Она подумала, что это садовник, и сказала:

– Господин, если это Ты унёс Его, то скажи, куда Ты Его положил, и я пойду и возьму Его.

16– Марьям, – сказал ей Иса.

Она повернулась к Нему и воскликнула на арамейском языке:

– Раббуни (что значит: «Учитель»)!

17Иса сказал:

– Не удерживай Меня, потому что Я ещё не поднимался к Отцу. Пойди лучше к Моим братьям (ученикам) и скажи им: Я поднимаюсь к Моему Отцу и к вашему Отцу, к Моему Богу и к вашему Богу.

18Марьям из Магдалы пошла к ученикам и сказала:

– Я видела Повелителя!

И она пересказала им всё, что Он ей говорил.

Явление Исы аль-Масиха ученикам

(Мат. 28:16-20; Мк. 16:14-18; Лк. 24:36-49)

19Вечером в первый день недели, когда ученики собрались вместе и двери дома, где они находились, были заперты из боязни перед предводителями иудеев, пришёл Иса. Он стал посреди них и сказал:

– Мир вам!20:19 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум» (см. также 20:21, 26).

20Сказав это, Он показал им Свои руки и бок. Увидев Повелителя, ученики обрадовались. 21Иса опять сказал им:

– Мир вам! Как Отец послал Меня, так и Я посылаю вас.

22С этими словами Он дунул на них и сказал:

– Примите Святого Духа. 23Кому вы простите грехи, тем они будут прощены, а на ком оставите грехи, на тех они останутся20:23 Основываясь на многих стихах Священного Писания (напр., Заб. 50:4; Лк. 5:21), нужно понять, что всякий грех направлен против Аллаха, и только Он может его простить. И этот стих, по-видимому, следует понимать так, что верующие, водимые Святым Духом, могут объявлять покаявшемуся о прощении его грехов Аллахом (или непрощении, в случае его упорства)..

Явление Исы аль-Масиха Фоме

24Фомы, которого ещё называли Близнец, одного из двенадцати учеников, не было с другими учениками, когда приходил Иса. 25И когда другие ученики сказали:

– Мы видели Повелителя! – Фома ответил:

– Пока я не увижу следов от гвоздей на Его руках, не коснусь их пальцем и не потрогаю рану в Его боку, я не поверю.

26Неделю спустя ученики опять собрались в доме, и на этот раз Фома был с ними. Двери были заперты, но Иса пришёл, стал посреди них и сказал:

– Мир вам!

27Затем Он сказал Фоме:

– Вложи сюда свой палец и взгляни на Мои руки. Протяни руку и потрогай Мой бок; не сомневайся, но верь.

28– Повелитель мой и Бог мой! – сказал в ответ Фома.

29Иса ответил:

– Ты поверил, потому что увидел Меня. Благословенны те, кто поверил, не видя Меня.

30Иса совершил в присутствии Своих учеников и много других знамений, о которых в этой книге не написано. 31А то, что здесь написано, написано для того, чтобы вы поверили, что Иса – обещанный Масих, Сын Всевышнего, и, веруя, имели бы жизнь во имя Его.