Het Boek

Johannes 10:1-42

Jezus, de goede herder

1‘Onthoud goed wat Ik u zeg: wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar op een andere plaats binnendringt, is een dief of een rover. 2Want de schaapherder komt door de deur binnen. 3De wacht doet de deur voor hem open en de schapen spitsen hun oren als de stem van de herder klinkt. Hij roept zijn schapen bij hun naam en brengt ze naar buiten. 4Als alle schapen buiten zijn, loopt hij voor ze uit. Zij volgen hem omdat zij zijn stem kennen. 5Maar ze zullen zeker niet met een vreemde meegaan. Ze zullen voor een vreemde op de vlucht slaan, omdat ze zijn stem niet kennen.’

6Zij begrepen niet wat Jezus met deze beeldspraak bedoelde. Daarom legde Hij het hun uit. 7‘Wat Ik u zeg, is de waarheid. Ik ben de deur van de schaapskooi. 8Al die zogenaamde profeten en verlossers zijn dieven en rovers. Maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. 9Ik ben de deur en wie door Mij binnenkomt, zal gered worden. Hij zal in en uit kunnen gaan en voedsel vinden. 10De dief komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven.

11Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. 12Een ingehuurde knecht laat de schapen in de steek zodra hij een wolf ziet aankomen. Want hij is de herder niet. De schapen zijn niet van hem. De wolf pakt er een en jaagt de andere uiteen. 13Zoʼn herdersknecht denkt alleen aan zichzelf. Het interesseert hem niet wat er met de schapen gebeurt. 14Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en zij kennen Mij, 15zoals Ik de Vader ken en Hij Mij kent. Ik geef mijn leven voor mijn schapen. 16Ik heb nog meer schapen, die niet bij deze stal horen. Ik moet zorgen dat die er ook bijkomen. Zij zullen mijn stem horen en dan zal het één kudde zijn met één herder. 17De Vader houdt van Mij, omdat Ik mijn leven geef en het later zal terugnemen. 18Niemand berooft Mij van het leven, Ik geef het uit eigen vrije wil. Want Ik kan en mag mijn leven geven en het terugnemen. Ik doe dat omdat mijn Vader dat heeft gezegd.’

19Door deze woorden kregen de Joden weer verschil van mening. 20Velen van hen zeiden: ‘Hij is bezeten! Hij is gek! Waarom luisteren jullie nog naar Hem?’ 21Anderen waren het daar niet mee eens en zeiden: ‘Dit zijn geen woorden van iemand die in de macht van een boze geest is. Een boze geest kan niemand van blindheid genezen!’

22In Jeruzalem werd het jaarlijkse feest van de Tempelwijding gevierd. 23Het was winter, Jezus wandelde in de galerij van Salomo. 24De Joden kwamen om Hem heen staan en vroegen: ‘Hoelang houdt U ons nog in spanning? Als U de Christus bent, zeg het dan!’ 25‘Dat heb Ik al gezegd,’ antwoordde Jezus, ‘maar u gelooft Mij niet. De wonderen die Ik in de naam van mijn Vader doe, zijn het overtuigende bewijs dat Ik de Christus ben. 26U gelooft Mij niet, omdat u niet bij mijn kudde hoort. 27Mijn schapen luisteren naar mijn stem en Ik ken ze. Zij volgen Mij 28en Ik geef hun eeuwig leven. Zij zullen nooit verloren gaan. Niemand kan hen van Mij afnemen. 29Mijn Vader die hen aan Mij gegeven heeft, is groter dan wie ook. Niemand kan hen uit de hand van mijn Vader wegroven. 30De Vader en Ik zijn één.’

31Weer pakten zij stenen om Hem te stenigen. 32Jezus zei tegen hen: ‘U hebt met eigen ogen gezien wat Ik door de kracht van de Vader heb gedaan. Waarom wilt u Mij nu stenigen?’ 33‘Wij willen U niet straffen om al het goede wat U gedaan hebt,’ antwoordden zij, ‘maar omdat U God beledigt. U bent een mens als wij en U maakt Uzelf tot God!’ 34Jezus zei: ‘Staat er niet geschreven: “Ik heb gezegd: u bent goden”? 35En wat in de Boeken staat, blijft geldig. De mensen tegen wie God dit zei, werden dus goden genoemd. 36Hoe kunt u dan beweren dat Ik God beledig wanneer Ik zeg dat Ik zijn Zoon ben? Ik ben nog wel door de Vader uitgekozen en naar de wereld gestuurd. 37Als Ik niet dezelfde wonderen doe als mijn Vader, hoeft u Mij niet te geloven. 38Maar als Ik dat wél doe en u gelooft Mij nog niet, geloof dan in de dingen die Ik doe! Dan zult u weten en ook moeten erkennen dat de Vader in Mij is en dat Ik in de Vader ben.’ 39Zij stonden weer op het punt Hem gevangen te nemen, maar Hij ontkwam.

40Jezus ging terug naar de andere kant van de Jordaan, naar de plaats waar Johannes voor het eerst doopte. Daar bleef Hij een tijd. 41Velen kwamen naar Hem toe en zeiden tegen elkaar: ‘Johannes heeft geen wonderen gedaan. Maar alles wat hij over deze Jezus zei, is waar gebleken.’ 42En velen kwamen tot geloof in Jezus.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Иохан 10:1-42

Иса аль-Масих – хороший пастух10:1-21 Политических и духовных вождей Исраила иногда называли «пастухами», от них требовалось заботиться о своём «стаде», т. е. народе. Но когда они стали угнетать «стадо», Аллах обличил их (см. Езек. 34; Ис. 56:9-12) и обещал послать хорошего Пастуха, аль-Масиха (см. Езек. 34:23). Данную притчу нужно понимать в свете этого исторического контекста.

1– Говорю вам истину: тот, кто входит в овечий загон не через ворота, а проникает другим путём, тот вор и разбойник. 2Но кто входит через ворота, тот настоящий пастух этих овец. 3Сторож открывает ему ворота, и овцы слышат его голос. Он зовёт своих овец по именам10:3 По всей вероятности, во времена Исы пастухи в Палестине любили давать овцам клички. и выводит их. 4Когда он выведет всех своих, то идёт впереди них, и овцы идут за ним10:4 В Палестине пастухи и до сегодняшнего дня пасут своих овец, идя впереди стада., потому что знают его голос. 5Они никогда не пойдут за чужим, они убегут от него, потому что не знают его голоса.

6Иса использовал эту притчу, но они не поняли, о чём Он говорил.

7Тогда Иса сказал:

– Говорю вам истину: Я – дверь для овец. 8Все, кто приходили до Меня, – воры и разбойники, и овцы их не послушали. 9Я – дверь; кто входит через Меня, тот будет спасён. Он сможет входить и выходить, и найдёт пастбище. 10Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и разрушить, а Я пришёл, чтобы дать жизнь, и притом в избытке.

11Я – хороший пастух. Хороший пастух отдаёт жизнь свою за овец. 12Наёмному пастуху овцы не принадлежат, и, когда он видит, что пришёл волк, он бросает овец и убегает. Тогда волк хватает овец и разгоняет всё стадо. 13Наёмник убегает, потому что он нанят и не заботится об овцах.

14Я – хороший пастух. Я знаю Своих, и они знают Меня, 15подобно тому, как Отец знает Меня, и Я знаю Отца. Я отдаю жизнь Мою за овец. 16У Меня есть и другие овцы, не из этого загона10:16 Имеются в виду представители других народов, не иудеи, которые поверят в Ису аль-Масиха., их Я тоже должен привести. Они тоже будут послушны Моему голосу, и будет одно стадо и один пастух. 17Отец потому любит Меня, что Я отдаю Свою жизнь, чтобы потом опять взять её. 18Никто её у Меня не может отнять, Я отдаю её добровольно. У Меня есть власть отдать её и взять её опять. Так было Мне определено Моим Отцом.

19После этих слов мнения слушавших иудеев опять разделились. 20Многие говорили:

– Он одержимый и бредит, зачем Его слушать?

21Другие говорили:

– Одержимый так бы не говорил. Разве может демон открывать глаза слепым?

Религиозные вожди расспрашивают Ису Масиха в храме

22В Иерусалиме наступил праздник Очищения храма10:22 Праздник Очищения храма – этот праздник отмечался в память об освящении храма Маккавеями в 165 г. до н. э., после его осквернения Антиохом Епифаном.. Была зима. 23Иса ходил по храму, в колоннаде Сулеймана. 24Вокруг Него собрался народ.

– Сколько Ты ещё будешь держать нас в недоумении? – говорили они. – Если Ты обещанный Масих, то так и скажи нам.

25Иса ответил:

– Я уже говорил вам, но вы не поверили. Обо Мне свидетельствуют дела, которые Я совершаю от имени Моего Отца. 26Вы же не верите Мне потому, что вы не из Моих овец. 27Мои овцы слышат Мой голос, Я знаю их, и они идут за Мной. 28Я даю им жизнь вечную, и они никогда не погибнут10:28 То есть не попадут в ад., их у Меня никто не отнимет. 29Отец Мой, который дал их Мне, превыше всех10:29 Или: «То, что даровал мне Отец Мой, больше всего остального»., и никто не может забрать их из рук Моего Отца. 30Я и Отец – одно.

31Тогда люди опять схватили камни, чтобы побить Его, 32но Иса сказал им:

– Я показал вам много добрых дел от Отца. За какое из них вы хотите побить Меня камнями?

33Они ответили:

– Мы Тебя не за это хотим побить камнями, а за оскорбление Аллаха, потому что Ты, будучи обыкновенным человеком, выдаёшь Себя за Всевышнего.

34Иса ответил:

– Разве в Писании вашем не написано: «Я сказал: вы – боги»?10:34 Заб. 81:6. В этом отрывке из Забура словом «боги» (евр. элохим) названы не божественные существа, а судьи Исраила, как представители Самого Всевышнего, поставленные Им решать земные дела. Дело в том, что еврейское слово «элохим» имеет более широкое значение, чем в русском языке слово «бог». 35Если богами названы те, кому было доверено слово Аллаха (а Писание не может быть упразднено), 36то как же вы смеете говорить, что Я, Тот, Кого Сам Отец приготовил для святой цели и послал в мир, оскорбляю Аллаха, говоря: «Я – Сын Всевышнего»? 37Если Я не делаю то же, что делает Мой Отец, – не верьте Мне. 38Если же Я совершаю дела Моего Отца, то даже если вы не верите Моим словам, верьте делам, чтобы вы поняли и знали, что Отец во Мне и Я в Нём.

39Они опять попытались схватить Его, но Иса ускользнул из их рук.

40Затем Иса отправился на другую сторону Иордана, туда, где раньше Яхия совершал над народом обряд погружения в воду10:40 Или: «обряд омовения»., и там оставался. 41Туда к Нему приходило много людей.

– Хотя Яхия и не творил знамений, но всё, что Яхия говорил об Этом Человеке, верно, – говорили они.

42И многие там поверили в Ису.