Het Boek

Job 36

Elihu wijst op Gods almacht

1Elihu vervolgde:

‘Heb nog even geduld, dan zal ik verder gaan. Want ik ben nog niet klaar met God te verdedigen!
Ik zal u enkele wijsheden uit een ver verleden geven, die de rechtvaardigheid van mijn Schepper aantonen.
Ik vertel u de waarheid, want ik ben een man met feilloos inzicht.
God is almachtig en toch heeft Hij van niemand een afkeer! Zijn begrip en inzicht zijn volmaakt.
Hij houdt de goddelozen niet in leven, maar geeft aan de onderdrukten hun rechten.
De goede mensen negeert Hij niet, maar Hij verhoogt hen door hun een plaats te geven op eeuwige, koninklijke tronen.
Als zij in moeilijkheden komen, tot slaaf worden gemaakt en er ellendig aan toe zijn,
gebruikt Hij die moeilijkheden om hen erop te wijzen dat zij hebben gezondigd en zich te hoogmoedig hebben gedragen.
10 Hij maakt dat zij luisteren naar zijn woord en berouw hebben over hun zonden.
11 Als zij luisteren en Hem gehoorzamen, zullen zij worden gezegend met een gelukkig en voorspoedig leven.
12 Als zij niet naar Hem willen luisteren, zullen zij ten onder gaan en sterven door hun gebrek aan gezond verstand.
13 De goddelozen hebben haatgevoelens in hun hart. Zelfs als Hij hen vastbindt, roepen ze niet naar Hem om hulp.
14 Zij sterven jong, na een leven van ontucht en verdorvenheid.
15 Hij redt degenen die lijden en spreekt tot hen in hun ellende.
16 Zo wil Hij ook u uit de nood uitleiden naar een ruime plaats zonder beperkingen, naar een tafel vol heerlijke gerechten.
17 Maar nu wordt u beheerst door uw haatgevoelens over de goddelozen. U bent helemaal in de ban van rechtvaardigheid en oordeel.
18 Pas op dat niemand u door rijkdom of omkoping verleidt.
19 Zou uw rijkdom of uw machtige inspanning u voldoende steun kunnen geven en u uit de nood helpen?
20 Verlang niet naar de nacht die volken wegsleurt van hun plaats.
21 Laat het kwaad links liggen, want God bracht u deze ellende om ervoor te zorgen dat u niet in een slecht leven verviel.
22 Kijk, God is almachtig. Kent u een betere leermeester dan Hij?
23 Wie durft Hem wetten voor te schrijven of te zeggen dat wat Hij doet verkeerd is?
24 Nee, u kunt Hem beter prijzen om zijn machtige daden, waarvan mensen hebben gezongen!
25 Iedereen heeft deze machtige daden gezien en er van een afstand met verwondering naar gekeken.
26 God is zo groot dat wij ons van Hem geen voorstelling kunnen maken. Niemand kan een begrip als “eeuwigheid” bevatten.
27 Hij vangt de waterdruppels op en zeeft ze als regen uit de damp.
28 Zo valt de regen uit de wolken naar beneden op de mensheid.
29 Wie begrijpt iets van de wolkenformaties en van de donderslagen die er doorheen dreunen?
30 Kijk eens hoe Hij het licht om Zich heen verspreidt en hoe Hij een deken legt over de diepten van de oceanen.
31 Zo oordeelt Hij over de volken, zo geeft Hij de mensen voedsel in overvloed.
32 In zijn handen houdt Hij de bliksemschichten en op bevel stuurt Hij elk ervan naar een bepaald doel.
33 In de donder voelen wij zijn aanwezigheid naderen. Hij strijdt tegen het onrecht.’

Nouă Traducere În Limba Română

Iov 36

1Elihu a continuat:

„Mai rabdă-mă puţin şi-ţi voi arăta
    că mai sunt lucruri de spus în favoarea lui Dumnezeu.
Îmi voi aduce cunoştinţa de departe
    şi voi arăta dreptatea Făcătorului meu.
Fiţi siguri că vorbele mele nu sunt mincinoase;
    unul desăvârşit în cunoaştere este cu voi.

Dumnezeu este puternic, dar nu dispreţuieşte pe nimeni;
    este puternic, ferm în scopurile Sale.
Nu-l ţine în viaţă pe cel rău,
    dar îi face dreptate celui în suferinţă.
Nu-Şi ia ochii de la cei drepţi,
    ci îi aşază pe tron împreună cu împăraţii
        şi îi înalţă pentru totdeauna.
Dacă oamenii sunt legaţi în lanţuri
    şi ţinuţi în legăturile suferinţei,
El le spune ce-au făcut –
    că s-au mândrit şi au păcătuit.
10 El le deschide urechile spre a se îndrepta
    şi le porunceşte să se întoarcă de la nedreptate.
11 Dacă Îl ascultă şi-L slujesc,
    îşi vor sfârşi zilele în fericire
        şi anii lor în mulţumire sufletească.
12 Dar dacă ei nu ascultă, vor pieri de sabie[a]
    şi vor muri fără cunoştinţă.

13 Cei nelegiuiţi nutresc mânie;
    nu strigă după ajutor nici chiar atunci când El îi leagă.
14 Ei mor în tinereţe,
    sfârşesc printre cei ce se prostituează[b].
15 Dar pe cei suferinzi El îi scapă prin suferinţa lor
    şi le deschide urechea prin asuprire.
16 Tot aşa te-ar fi scos şi pe tine din necaz,
    la un loc larg, departe de strâmtorare
        şi ar fi pus pe masa ta bucate alese.

17 Dar tu te-ai umplut cu judecata celui rău;
    judecata şi dreptatea te cuprind.
18 Fii atent ca nimeni să nu te amăgească prin bogăţii[c]
    şi nu lăsa ca un dar bogat să te abată de pe cale!
19 Te-ar putea feri de necaz bogăţia
    sau toate eforturile pe care le faci?
20 Nu tânji după noapte,
    ca să smulgi popoarele din locul lor[d].[e]
21 Ai grijă! Nu te întoarce spre nedreptate;
    căci se pare că ai ales-o mai degrabă pe aceasta decât suferinţa.
22 Iată, Dumnezeu este înălţat în puterea Sa;
    care învăţător este ca El?
23 Cine I-a rânduit căile
    sau cine-I poate spune: «Ai greşit!»

24 Nu uita să-I preamăreşti lucrarea
    pe care oamenii au lăudat-o în cântare.
25 Toţi oamenii au văzut-o;
    fiecare priveşte la ea de departe.
26 Ce mare este Dumnezeu, dincolo de înţelegerea noastră!
    Numărul anilor Lui nu poate fi pătruns.
27 El ia picăturile din apă
    şi preface ceaţa în ploaie,[f]
28 pe care norii o lasă să cadă
    şi care picură din plin peste oameni.
29 Cine poate înţelege ruperea norilor,
    tunetele cortului său?
30 El Îşi răspândeşte fulgerul în jurul Lui
    şi acoperă adâncurile mării.
31 În acest fel judecă[g] El popoarele;
    El le dă hrană din belşug.
32 Îşi umple mâinile cu un fulger
    şi-i porunceşte unde să lovească.
33 Tunetul său Îi vesteşte sosirea,
    iar furtuna anunţă mânia Sa aprinsă.[h]

Notas al pie

  1. Iov 36:12 Sau: vor trece râul (vezi nota de la 33:18)
  2. Iov 36:14 Termenul se referă la bărbaţii care practicau prostituţia sacră în temple
  3. Iov 36:18 Sensul termenului în ebraică este nesigur; sau: să nu te instige la batjocură
  4. Iov 36:20 Sau: căci atunci sunt smulse popoarele din locul lor
  5. Iov 36:20 Sensul în ebraică al acestor versete este nesigur
  6. Iov 36:27 Sau: El ia vaporii din apă / şi îi transformă în ploaie
  7. Iov 36:31 Sau: hrăneşte
  8. Iov 36:33 Sensul versetului în ebraică este nesigur; sau: Tunetul Său vesteşte apropierea furtunii; / până şi turmele îi simt apropierea