Het Boek

Job 22

De reactie van Elifaz

1Elifaz sprak voor de derde maal tegen Job:

‘Kan een gewone sterveling God van dienst zijn? Zelfs de meest wijze mens kan dat niet.
Doet het de Almachtige ook maar enig plezier als jij rechtvaardig bent? Maakt het Hem iets uit of jij zonder zonden bent?
Straft Hij je soms omdat je zo gelovig bent?
Natuurlijk niet! Hij doet dat omdat je zo slecht bent! Je zonden zijn onmetelijk!
Je moet bijvoorbeeld ten onrechte een onderpand hebben geëist van noodlijdende vrienden, ja, je moet mensen letterlijk en figuurlijk hebben uitgekleed.
Je moet de dorstigen water en de hongerigen brood hebben geweigerd,
terwijl je een vooraanstaand man was, een geëerd landeigenaar!
Je stuurde weduwen weg zonder hen te helpen en hebt wezen van hun rechten beroofd.
10,11 Daarom ben je nu omringd door valstrikken en word je geplaagd door onverwachte gevaren, duisternis en aanstormende rampen.
12 God is zo machtig, Hij woont hoger dan de hemelen, hoger dan de sterren.
13 Maar dan zeg jij: “Daarom kan Hij niet zien wat ik doe. Hoe kan Hij door de dikke duisternis heen iets beoordelen?
14 Want Hij is omringd door zware wolken, zodat Hij ons niet kan zien. Hij is ver boven ons verheven en wandelt door de hemelse zalen.”
15,16 Besef je niet dat degenen die de oude paden van de zonde bewandelen, in hun jeugd worden weggerukt en dat het fundament van hun leven wordt weggespoeld?
17 Want zij zeiden tegen God: “Laat ons met rust, God! Wat kunt U nu voor ons doen?”
18 Maar tegelijkertijd vergaten zij dat Hij hun woningen met allerlei goede dingen had gevuld. Daarom moet ik niets hebben van de houding van de goddelozen.
19 De rechtvaardigen zullen er getuige van zijn dat zij worden vernietigd, de onschuldigen zullen de goddelozen uitlachen en zeggen:
20 “Kijk, onze vijanden en hun welvaart worden vernietigd door het vuur!” Houd op met God tegen te spreken! Word het met Hem eens, dan zul je uiteindelijk rust krijgen!
21 Zijn welwillendheid zal je omringen, als je maar wilt toegeven dat je het bij het verkeerde eind had.
22 Luister naar zijn woorden en berg die op in je hart.
23 Als je terugkeert naar God en het verkeerde uit je leven wegdoet, zul je in ere worden hersteld.
24 Als je je geldzucht opzijzet en je goud weggooit,
25 zal de Almachtige Zelf je goudschat worden, Hij zal je zuiverste zilver zijn!
26 Dan zul je je weer verheugen in de Here en opzien naar God.
27 Je zult tot Hem bidden en Hij zal naar jou luisteren. Al je beloften aan Hem zul je nakomen.
28 Wat je ook maar wenst, zal gebeuren! En hemels licht zal schijnen op de weg die voor je ligt.
29 Wanneer mensen worden vernederd en jij zegt: “Help hen overeind,” dan zal Hij de vernederden redden
30 en zelfs jou zal Hij verlossen wegens je reine handen.’

Nouă Traducere În Limba Română

Iov 22

Al treilea discurs al lui Elifaz din Teman

1Atunci Elifaz din Teman i-a zis:

„Poate un om să-i fie de folos lui Dumnezeu?
    Chiar cel mai înţelept Îi poate sluji la ceva?
Ce bucurie are Cel Atotputernic dacă trăieşti drept?
    Ce câştigă El dacă sunt curate căile tale?
Pentru evlavia ta te mustră El
    şi intră la judecată cu tine?
Nu e mare răutatea ta?
    Nu sunt fără sfârşit nedreptăţile tale?
N-ai luat tu garanţii de la fraţii tăi fără temei?
    Ai despuiat oameni de îmbrăcămintea lor.
N-ai dat apă celui însetat
    şi n-ai vrut să dai pâine celui flămând,
deşi erai un om puternic şi ţara era a ta,
    erai un om onorat; trăiai în ea.
Tu ai trimis pe văduve cu mâinile goale
    şi ai zdrobit puterea celor orfani.
10 De aceea eşti înconjurat de curse
    şi eşti cuprins brusc de spaimă.
11 De aceea e atât de întuneric, că nu poţi vedea
    şi te acoperă un şuvoi de ape.

12 Nu este Dumnezeu în înălţimile cerului?
    Priveşte cât de măreţe sunt cele mai înalte stele!
13 Totuşi tu zici: «Ce ştie Dumnezeu?
    Poate El judeca prin întunericul adânc?
14 Nori groşi Îl înfăşoară şi astfel nu ne vede,
    atunci când El umblă pe bolta cerului.»
15 Te vei ţine de calea veche
    pe care au urmat-o cei răi?
16 Ei au fost smulşi înainte de vreme;
    temelia le-a fost spălată de un şuvoi de apă.
17 Ei I-au zis lui Dumnezeu: «Pleacă de la noi!
    Ce ne poate face Cel Atotputernic?»
18 Totuşi El le-a umplut casele de bunătăţi.
    Dar departe de mine sfatul celor răi!
19 Cei drepţi văd căderea lor şi se bucură
    şi cel nevinovat râde de ei, zicând:
20 «Duşmanii noştri sunt nimiciţi,
    focul le mistuie bogăţia!»

21 Supune-te Lui şi fă pace cu El
    şi aşa vei avea parte de bine.
22 Primeşte învăţătura din gura Sa,
    aşterne-ţi în inimă cuvintele Lui.
23 Dacă te întorci la Cel Atotputernic, vei fi repus în drepturi;
    dacă izgoneşti răutatea departe de cortul tău,
24 dacă vei arunca aurul în ţărână
    şi aurul de Ofir în albia pâraielor,
25 dacă Cel Atotputernic va fi aurul tău
    şi argintul tău cel mai preţios,
26 atunci te vei bucura în Cel Atotputernic
    şi-ţi vei ridica faţa spre Dumnezeu.
27 Te vei ruga Lui şi El te va auzi
    şi tu îţi vei ţine jurămintele.
28 Ce vei hotărî se va împlini,
    lumina va străluci pe căile tale.
29 Când oamenii sunt smeriţi Tu spui: «Să fie ridicaţi!»
    El va izbăvi pe cel cu privirea plecată.
30 El va elibera chiar şi pe cei vinovaţi;
    ei vor scăpa datorită curăţiei mâinilor tale.“