Het Boek

Job 15

Het antwoord van Elifaz

1Op deze uitspraken antwoordde Elifaz:

‘Je wordt beschouwd als een wijs man, maar je spreekt alleen maar nietszeggende woorden. Je bent gewoon een druktemaker!
Het is niet goed zo te spreken, zulke woorden hebben geen enkele waarde.
4,5 Je vertekent de ware toewijding aan God en hebt geen ontzag voor Hem. Jouw zonden vertellen je mond wat hij moet zeggen. Je spreekt met de tong van een listig man.
Daardoor veroordeel jij jezelf en niet ik, de woorden die je spreekt, getuigen tegen je.
7,8 Ben jij soms de eerste mens, werd jij geboren voordat de heuvels werden geschapen? Ken je de verborgen beslissingen van God? Heb jij soms de wijsheid in pacht?
Weet je meer dan wij? Begrijp je meer dan wij kunnen begrijpen?
10 Aan onze kant staan wijze bejaarde mannen die zelfs ouder zijn dan je vader.
11 Is Gods troost niet genoeg voor jou? Zijn zijn woorden niet vriendelijk tegen jou gesproken?
12 Waarom laat je je meeslepen door je zondige hart en vlammen je ogen zo?
13 Je keert je tegen God en beschuldigt Hem in het wilde weg!
14 Welk mens op aarde kan zo rein en rechtvaardig zijn als jij zegt?
15 Als God zelfs de engelen niet volledig vertrouwt en zelfs de hemelen in zijn ogen niet volkomen rein zijn,
16 waar blijft de mens dan met zijn verdorvenheid en zondigheid? De mens, die de zonde drinkt of het water is.
17-19 Luister, ik zal je verklaren wat ik heb gezien en wat bevestigd wordt door de ervaringen van wijze mannen, die dit kregen overgeleverd van hun vaders (onze voorouders, die als enigen het land kregen toegewezen):
20 een goddeloos mens heeft zijn hele leven met moeilijkheden te kampen. De geweldpleger heeft slechts enkele jaren de tijd.
21 Hij wordt geplaagd door angstaanjagende geruchten en wanneer hij eindelijk rust heeft gevonden, wordt hij aangevallen door rovers.
22 Hij gelooft niet dat hij nog ooit de duisternis kan ontvluchten en leeft voortdurend met de angst dat hij wordt vermoord.
23,24 Hij dwaalt rond, bedelend om voedsel. Zijn leven wordt beheerst door voortdurende angst, spanningen en vertwijfeling. Zijn vijanden overwinnen hem als een koning die klaarstaat voor de strijd.
25,26 Gewapend met zijn zwaarbeslagen schild balt hij zijn vuist tegen God. Hij daagt de Almachtige uit en valt Hem koppig aan.
27,28 Hoewel deze mens er vet en opgeblazen uitziet, zal hij in verwoeste steden moeten wonen, in verlaten huizen die tot puin zijn vervallen.
29 Hij zal niet rijk blijven en er niet in slagen zijn bezittingen uit te breiden.
30 Nee, hij zal voor altijd in duisternis leven en de adem van God zal hem vernietigen, de vlammen zullen alles wat hij heeft, verteren.
31 Laat hij niet langer vertrouwen op zinloze bezigheden en zichzelf niet meer voor de gek houden, want zinloosheid zal zijn enige beloning zijn.
32 Vroeger dan hij denkt, zal dit werkelijkheid worden. Spoedig zal de volle nutteloosheid ervan tot hem doordringen. Want alles waarop hij vertrouwde, zal vergaan.
33 Hij zal lijken op een onvruchtbare wijnstok en op een olijfboom zonder bloesem.
34 Want de plannen van de goddelozen zijn onvruchtbaar, Gods vuur verteert de huizen van de omkopers.
35 Het enige dat zij ter wereld brengen, is zonde en hun innerlijk brengt alleen bedrog voort.’

The Message

Job 15

Eliphaz Attacks Again

You Trivialize Religion

11-16 Eliphaz of Teman spoke a second time:

“If you were truly wise, would you sound so much like a
    windbag, belching hot air?
Would you talk nonsense in the middle of a serious argument,
    babbling baloney?
Look at you! You trivialize religion,
    turn spiritual conversation into empty gossip.
It’s your sin that taught you to talk this way.
    You chose an education in fraud.
Your own words have exposed your guilt.
    It’s nothing I’ve said—you’ve incriminated yourself!
Do you think you’re the first person to have to deal with
        these things?
    Have you been around as long as the hills?
Were you listening in when God planned all this?
    Do you think you’re the only one who knows anything?
What do you know that we don’t know?
    What insights do you have that we’ve missed?
Gray beards and white hair back us up—
    old folks who’ve been around a lot longer than you.
Are God’s promises not enough for you,
    spoken so gently and tenderly?
Why do you let your emotions take over,
    lashing out and spitting fire,
Pitting your whole being against God
    by letting words like this come out of your mouth?
Do you think it’s possible for any mere mortal to be sinless
        in God’s sight,
    for anyone born of a human mother to get it all together?
Why, God can’t even trust his holy angels.
    He sees the flaws in the very heavens themselves,
So how much less we humans, smelly and foul,
    who lap up evil like water?

Always at Odds with God

17-26 “I’ve a thing or two to tell you, so listen up!
    I’m letting you in on my views;
It’s what wise men and women have always taught,
    holding nothing back from what they were taught
By their parents, back in the days
    when they had this land all to themselves:
Those who live by their own rules, not God’s, can expect
        nothing but trouble,
    and the longer they live, the worse it gets.
Every little sound terrifies them.
    Just when they think they have it made, disaster strikes.
They despair of things ever getting better—
    they’re on the list of people for whom things always turn out
        for the worst.
They wander here and there,
    never knowing where the next meal is coming from—
    every day is doomsday!
They live in constant terror,
    always with their backs up against the wall
Because they insist on shaking their fists at God,
    defying God Almighty to his face,
Always and ever at odds with God,
    always on the defensive.

27-35 “Even if they’re the picture of health,
    trim and fit and youthful,
They’ll end up living in a ghost town
    sleeping in a hovel not fit for a dog,
    a ramshackle shack.
They’ll never get ahead,
    never amount to a hill of beans.
And then death—don’t think they’ll escape that!
    They’ll end up shriveled weeds,
    brought down by a puff of God’s breath.
There’s a lesson here: Whoever invests in lies,
    gets lies for interest,
Paid in full before the due date.
    Some investment!
They’ll be like fruit frost-killed before it ripens,
    like buds sheared off before they bloom.
The godless are fruitless—a barren crew;
    a life built on bribes goes up in smoke.
They have sex with sin and give birth to evil.
    Their lives are wombs for breeding deceit.”