Het Boek

Jesaja 8

Jesaja voorspelt de aanval van Assur

1De Here gaf mij opnieuw een boodschap: ‘Maak een groot schrijfbord en schrijf daarop in duidelijk leesbaar schrift: Snelle Roof, Vlugge Buit.’ Ik vroeg de priester Uria en Zacharia, de zoon van Jeberechja, die beiden bekend stonden als eerlijke mannen, toe te kijken terwijl ik het opschreef, zodat zij konden getuigen dat ik het had opgeschreven.

Toen had ik gemeenschap met mijn vrouw. Zij werd zwanger en kreeg een zoon en de Here zei: ‘Noem hem: Snelle Roof, Vlugge Buit. Deze naam voorzegt dat binnen enkele jaren, nog voordat dit kind “vader” of “moeder” kan zeggen, de koning van Assur Damascus en Samaria zal verslaan en hun rijkdommen zal bemachtigen.’

Toen sprak de Here opnieuw tegen mij en zei: ‘Omdat de Israëlieten het rustig kabbelende water uit de Siloachvijver weigeren en het beter vinden het leger van Assur tegen koning Rezin en koning Pekah te hulp te roepen, 7,8 zal Ik mijn volk overweldigen met de machtige vloedgolf van de Eufraat, de koning van Assur en al zijn machtige legers zullen tegen hen optrekken. Deze vloedgolf zal buiten alle oevers treden en het land Juda binnengolven, o Immanuël, en het tot in de verste hoeken onder water zetten.’ 9,10 Zet alles op alles, Syrië en Israël, onze vijanden, maar u zult niet slagen, u zult het onderspit delven. Luister naar mij, vijanden van ons: maak u klaar om tegen ons te vechten en word verslagen! Ja! Word verslagen! Maak aanvalsplannen, geef bevelen en zie dat er niets van terechtkomt! Want God staat aan onze kant.

11 De Here heeft mij nadrukkelijk gezegd: ‘U mag onder geen beding akkoord gaan met de plannen van Juda om zich aan Syrië en Israël over te geven. 12 Laat niemand u een verrader noemen, omdat u God trouw blijft. Raak niet in paniek als u ziet wat de mensen om u heen doen, als zij eraan denken dat Syrië en Israël u gaan aanvallen. 13 U hoeft voor niemand bang te zijn, alleen voor de Here van de hemelse legers! Als u voor Hem ontzag hebt, hoeft u voor niemand anders bang te zijn. 14 Hij zal uw toevlucht zijn, maar ook de steen waaraan Israël en Juda zich stoten, waarover ze struikelen door zijn zorg te weigeren. 15 Velen zullen struikelen en verpletterd worden. 16 Schrijf alles op wat Ik ga doen,’ zegt de Here, ‘en verzegel het voor de toekomst. Vertrouw het toe aan een godvrezende man die het weer kan doorgeven aan godvrezende mensen die hem opvolgen.’

17 Ik zal op God vertrouwen, ik wacht op het moment dat de Here ons te hulp komt, ook al verbergt Hij Zich nu. 18 Ik en de kinderen die God mij gegeven heeft, hebben symbolische namen die de plannen van de Here van de hemelse legers met zijn volk onthullen: Jesaja betekent ‘De Here zal zijn volk redden’, Schear-Jaschub betekent ‘Een restant zal terugkeren’ en Maher-Schalal Chaz-Baz betekent ‘Uw vijanden zullen spoedig zijn vernietigd.’ 19 Dus waarom probeert u de toekomst te leren kennen door spiritisme en waarzeggerij? Luister niet naar dat geklets en gemompel. Kunnen de levenden van de doden iets over de toekomst leren? Waarom vraagt u het uw God niet? 20 ‘Vergelijk de woorden van deze waarzeggers met het woord van God!’ zegt Hij. ‘Als hun boodschappen van de mijne verschillen, komt dat doordat Ik hen niet heb gestuurd, want er is geen licht of waarheid in hun binnenste. 21 Mijn volk zal zonder uitzicht ronddolen, struikelend, terneergeslagen en hongerig. En omdat zij honger hebben, zullen zij in woede uitbarsten, hun gebalde vuisten naar de hemel heffen en hun koning en hun God vervloeken. 22 Waar zij ook kijken, overal zullen zij moeilijkheden, dreiging en een beangstigende duisternis zien die hen geheel zal omsluiten. 23 Maar de nacht zal verjaagd worden en er zal geen donkerheid meer zijn voor het land dat verdrukt werd. Zoals Hij aanvankelijk smaad heeft gebracht over het land van Zebulon en Naftali, brengt Hij later glorie over het gebied aan de weg naar zee, aan de andere zijde van de Jordaan, het woongebied van de heidenen.’

Nya Levande Bibeln

Jesaja 8

Jesaja förutsäger Assyriens angrepp

1Än en gång gav Herren mig ett budskap:Ta en stor bokrulle och skriv 'Maher-salal Has-bas' på den. Det betyder 'plötslig plundring'.

Jag ska kalla dit prästen Uria och Sakarja, Jeberekjas son, som mina vittnen.

Sedan låg jag med min hustru, och hon blev med barn och födde en son. Då sa Herren till mig: Kalla honom 'Maher-salal Has-bas'.

Det namnet ska vara en förutsägelse om att inom ett par år, innan detta barn ännu är så gammalt att det ens kan säga 'mamma' eller 'pappa

Sedan talade Herren till mig igen och sa:

Eftersom folket i Jerusalem vägrar att ta emot min omvårdnad och är så ivrigt att begära hjälp av kung Resin och kung Peka,

7-8 ska jag låta floden Eufrats väldiga vattenmassor komma över det. Kungen i Assyrien och hans armé ska störta sig emot det som en flodvåg. Den ska stiga över alla bräddar och forsa in i Juda land och översvämma det från den ena ändan till den andra.

9-10 Höj stridsrop, alla länder! Ge er ut i krig och gå under! Förbered er för krig, men räkna med att bli förintade! Ni kommer inte att lyckas! Gör upp era planer och utarbeta er strategi, förbered era anfall, men det kommer ändå inte att hjälpa er, för Gud är med oss.

11-12 Herren talade allvarligt till mig och sa: Låt er inte kallas förrädare därför att ni är trogna mot Herren. Grips inte, som många av era grannar, av panik för anfall från Aram och Israel.

13 Var inte rädda för någon annan än härskarornas Herre! Om ni fruktar honom behöver ni inte frukta något annat.

14-15 Han är ert beskydd. Men Israel och Juda har vägrat att ta emot hans beskydd och har därför snavat på den sten som kunde varit deras räddning. I stället blir de krossade av den. De har gått i fällan.

16 Skriv ner allt det som jag tänker göra, säger Herren. Tillslut det med ett sigill för kommande dagar. Anförtro det åt någon pålitlig och gudfruktig man, som kan överlämna det till gudfruktiga människor i kommande generationer.

17 Jag vill vänta på att Herren ska hjälpa oss, även om vi just nu inte märker hans närvaro. Han är mitt enda hopp.

18 Jag och barnen som Gud har gett mig har symboliska namn som förutsäger de planer som Herren, härskarornas Gud, har för sitt folk. Jesaja betyder 'Herren ska frälsa (sitt folk)

19 Varför försöker ni då få reda på framtiden genom att fråga häxor och spåmän? Bry er inte om vad de mumlar och viskar. Kan de som är levande få veta vad som händer i framtiden genom att fråga de döda? Varför inte i stället fråga er Gud?

20 Jämför dessa spåkvinnors ord med Guds Ord! Om deras budskap är annorlunda än Herrens, beror det på att de inte lever i mitt ljus och ser sanningen.

21 Mitt folk ska föras bort, stapplande, hungrigt och uttröttat, och eftersom de är utsvultna kommer de att knyta sina händer mot himlen och förbanna sin kung och Gud.

22 Vart de än vänder sig ska de bara finna bedrövelse, ångest och djup förtvivlan. De ska drivas ut i det yttersta mörkret.