Het Boek

Jesaja 63

De ontfermende liefde van God

1Wie komt daar vanuit Edom aan, uit de stad Bosra, in zijn prachtige donkerrode kledij? Wie is dat in zijn koninklijke gewaden, rustig voortlopend met grootse kracht? ‘Ik ben het, de Here, die uw heil aankondigt, degene die de macht heeft u te redden!’ ‘Waarom is uw kleding zo rood als van iemand die in de wijnpers de druiven uitperst?’ ‘Ik heb de wijnpers alleen getreden. Er was niemand die Mij hielp. In mijn toorn heb Ik mijn vijanden als druiven vertrapt. In mijn toorn vertrapte Ik mijn tegenstanders. U ziet hun bloed op mijn kleding. Want de tijd is aangebroken dat Ik mijn volk moet wreken, het uit de handen van zijn onderdrukkers moet verlossen. Ik keek maar niemand kwam het te hulp, Ik was verbaasd en geschokt. Daarom voerde Ik de wraak alleen uit, zonder hulp velde Ik de vonnissen. Ik vernietigde de heidense volken in mijn toorn, Ik bracht hen aan het wankelen en liet hen neerstorten.’

Ik zal vertellen over de ontfermende liefde van God. Ik zal Hem loven voor alles wat Hij heeft gedaan, ik zal mij verheugen over zijn goedheid tegenover Israël die Hij haar betoonde in zijn genade en liefde.

Hij zei: ‘Zij zijn toch van Mij, mijn eigen kinderen zullen mijn vertrouwen niet opnieuw beschamen.’ En Hij werd hun redder. In al hun onderdrukking werd Hij Zelf onderdrukt en Hij redde hen in eigen persoon. In zijn liefde en medelijden verloste Hij hen, tilde hen op en droeg hen door de jaren heen. 10 Maar zij kwamen in opstand tegen Hem en deden zijn Heilige Geest verdriet. Daarom werd Hij hun vijand en vocht Hij persoonlijk tegen hen.

11 Toen herinnerden zij zich de dagen van weleer, toen Gods dienaar Mozes zijn volk uit Egypte wegleidde en zij riepen: Waar is Hij die Israël door de zee voerde, met Mozes als hun herder? Waar is de God die zijn Heilige Geest stuurt om onder zijn volk te wonen? 12 Waar is Hij wiens machtige kracht de zee voor hen splitste, toen Mozes zijn hand ophief en zijn reputatie voor eeuwig vestigde? 13 Wie leidde hen over de bodem van de zee? Net als paarden die door de woestijn rennen, struikelden zij niet. 14 Als grazend vee in de dalen, zo gaf de Geest van de Here hun rust. O Here, op die manier bezorgde U Zichzelf een geweldige naam. 15 Kijk vanuit de hemel neer en zie ons vanuit uw heilige, glorieuze verblijfplaats. Waar is uw liefde voor ons die U altijd liet zien? Waar zijn nu uw kracht, uw genade en uw medelijden? 16 U bent immers nog steeds onze Vader! Abraham en Jakob kennen ons niet, maar U blijft onze vader, onze verlosser van oudsher. 17 O Here, waarom liet U ons afdwalen van uw wegen in onze onbuigzaamheid, zodat wij zondigden en ons tegen U keerden? Kom terug en help ons, want wij, die uw eigendom zijn, hebben U zo nodig. 18 Hoe kort hebben wij Jeruzalem maar in bezit gehad! En nu hebben onze vijanden haar verwoest. 19 O God, waarom behandelt U ons alsof wij uw volk niet zijn, als een heidens volk dat U nooit ‘Here’ noemde?

New American Standard Bible

Isaiah 63

God’s Vengeance on the Nations

1Who is this who comes from Edom,
With garments of [a]glowing colors from Bozrah,
This One who is majestic in His apparel,
[b]Marching in the greatness of His strength?
“It is I who speak in righteousness, mighty to save.”
Why is Your apparel red,
And Your garments like the one who treads in the wine press?
“I have trodden the wine trough alone,
And from the peoples there was no man with Me.
I also trod them in My anger
And trampled them in My wrath;
And their [c]lifeblood is sprinkled on My garments,
And I [d]stained all My raiment.
“For the day of vengeance was in My heart,
And My year of redemption has come.
“I looked, and there was no one to help,
And I was astonished and there was no one to uphold;
So My own arm brought salvation to Me,
And My wrath upheld Me.
“I trod down the peoples in My anger
And made them drunk in My wrath,
And I [e]poured out their lifeblood on the earth.”

God’s Ancient Mercies Recalled

I shall make mention of the lovingkindnesses of the Lord, the praises of the Lord,
According to all that the Lord has granted us,
And the great goodness toward the house of Israel,
Which He has granted them according to His compassion
And according to the abundance of His lovingkindnesses.
For He said, “Surely, they are My people,
Sons who will not deal falsely.”
So He became their Savior.
In all their affliction [f]He was afflicted,
And the angel of His presence saved them;
In His love and in His mercy He redeemed them,
And He lifted them and carried them all the days of old.
10 But they rebelled
And grieved His Holy Spirit;
Therefore He turned Himself to become their enemy,
He fought against them.
11 Then His people remembered the days of old, of Moses.
Where is He who brought them up out of the sea with the [g]shepherds of His flock?
Where is He who put His Holy Spirit in the midst of [h]them,
12 Who caused His glorious arm to go at the right hand of Moses,
Who divided the waters before them to make for Himself an everlasting name,
13 Who led them through the depths?
Like the horse in the wilderness, they did not stumble;
14 As the cattle which go down into the valley,
The Spirit of the Lord gave [i]them rest.
So You led Your people,
To make for Yourself a glorious name.

“You Are Our Father”

15 Look down from heaven and see from Your holy and glorious habitation;
Where are Your zeal and Your mighty deeds?
The stirrings of Your heart and Your compassion are restrained toward me.
16 For You are our Father, though Abraham does not know us
And Israel does not recognize us.
You, O Lord, are our Father,
Our Redeemer from of old is Your name.
17 Why, O Lord, do You cause us to stray from Your ways
And harden our heart from fearing You?
Return for the sake of Your servants, the tribes of Your heritage.
18 Your holy people possessed Your sanctuary for a little while,
Our adversaries have trodden it down.
19 We have become like those over whom You have never ruled,
Like those who were not called by Your name.

Notas al pie

  1. Isaiah 63:1 Or crimson
  2. Isaiah 63:1 Lit Inclining
  3. Isaiah 63:3 Lit juice
  4. Isaiah 63:3 Lit defiled
  5. Isaiah 63:6 Lit brought down their juice to the earth
  6. Isaiah 63:9 Another reading is He was not an adversary
  7. Isaiah 63:11 Some mss read shepherd
  8. Isaiah 63:11 Lit him
  9. Isaiah 63:14 Lit him