Jesaja 6 – HTB & ASCB

Het Boek

Jesaja 6:1-13

Gods opdracht aan Jesaja

1In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Here! Hij zat op een hoge troon en de tempel was gevuld met zijn glorie. 2Boven Hem zweefden machtige serafs met zes vleugels. Met twee vleugels bedekten zij hun gezichten, met twee andere bedekten zij hun voeten en met de andere twee vlogen zij. 3In een groot koor riepen zij elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de Here van de hemelse legers, de hele aarde is met zijn glorie gevuld.’ 4Een machtig koor was het! De tempel trilde op zijn grondvesten en het heiligdom vulde zich met rook.

5Toen zei ik: ‘Ik ben ten dode opgeschreven, ik moet zwijgen want ik heb onreine lippen. En nu heb ik de Koning gezien, de Here van de hemelse legers.’ 6Toen vloog een van de serafs naar het altaar en pakte er met een tang een gloeiende kool uit. 7Hij raakte met de gloeiende kool mijn lippen aan en zei: ‘Nu deze kool uw lippen heeft aangeraakt, is uw ongerechtigheid verdwenen. Al uw zonden zijn u vergeven.’

8Toen hoorde ik de Here vragen: ‘Wie zal Ik als boodschapper naar mijn volk sturen? Wie zal namens Ons gaan?’ En ik zei: ‘Here, stuurt U mij! Ik zal gaan!’

9En Hij zei: ‘Ja, ga maar. Zeg dit tegen mijn volk: “Hoewel u mijn woorden herhaaldelijk hoort, zult u ze niet begrijpen. Ook al kijkt u oplettend toe als Ik mijn werk volbreng, dan nog zult u niet weten wat het te betekenen heeft.” 10Maak hun hart onverschillig, stop hun oren dicht en sluit hun ogen. Ik wil niet dat zij zien, horen of begrijpen, dan kunnen zij niet naar Mij terugkeren en genezen worden.’

11Toen zei ik: ‘Hoelang moet dat duren, Here?’ En Hij antwoordde: ‘Net zolang tot hun steden zijn verwoest en er niemand meer woont. Tot hun land een woestenij is geworden 12en zij allemaal als slaven naar verre landen zijn weggevoerd en het hele land Israël uitgestorven is! 13Zelfs al blijft slechts een tiende deel over, een schamel restant, dan zal ook dat worden aangevallen en verwoest. Toch zal het zijn als een omgehakte boom waarvan de stronk blijft staan en voor nieuw leven zorgt.’

Asante Twi Contemporary Bible

Yesaia 6:1-13

Yesaia Soma

1Afe a ɔhene Usia wuiɛ mu no, mehunuu Awurade sɛ ɔte ahennwa a, ɛkorɔn na wapagya so na nʼatadeɛ mmuano ayɛ asɔrefie hɔ ma. 2Na serafim a wɔn mu biara wɔ ntaban nsia wɔ nʼAtifi. Wɔde ntaban no mmienu kata wɔn anim, na wɔde mmienu nso kata wɔn nan ho ɛnna wɔde mmienu nso tu. 3Na obiara team kyerɛ ne yɔnko sɛ,

“Kronkron! Kronkron! Kronkron ne Asafo Awurade;

Nʼanimuonyam ahyɛ asase nyinaa so ma!”

4Wɔn nne nnyegyeeɛ maa apono ne aboboano wosooɛ, na wisie yɛɛ asɔrefie hɔ ma.

5Meteam kaa sɛ, “Me nnue! Memfata! Meyɛ onipa a mʼano ho nteɛ, na mete nnipa a wɔn ano ho nteɛ mu, Ɔhene, Otumfoɔ Awurade na mʼani ahunu no yi.”

6Na serafim no mu baako a ɔkura gyasramma, a ɔde daban kɔfa firii afɔrebukyia no so tu baa me nkyɛn. 7Ɔde yei kaa mʼano kaa sɛ, “Hwɛ, yei aka wʼanofafa, wɔayi wʼafɔdie na wɔatua wo bɔne so ka.”

8Afei, metee Awurade nne a ɛrebisa sɛ, “Hwan na mensoma no? Na hwan na ɔbɛkɔ ama yɛn?”

Na mekaa sɛ, “Me nie. Soma me!”

9Na ɔkaa sɛ, “Kɔka kyerɛ saa nkurɔfoɔ yi sɛ,

“ ‘Ɔte deɛ mobɛte, nanso morente aseɛ;

Ɔhwɛ deɛ mobɛhwɛ, nanso morenhunu.’

10Ɛfiri sɛ mo, moapirim mo akoma;

moasi mo aso,

akatakata mo ani.

Ɛnyɛ saa a, anka mo ani bɛhunu adeɛ,

na mo akoma ate asɛm ase,

na moanu mo ho asane aba me nkyɛn, na masa mo yadeɛ.”

11Na mekaa sɛ, “Ɛnkɔsi da bɛn, Ao Awurade?”

Na ɔbuaa sɛ,

“Ɛnkɔsi sɛ nkuropɔn no bɛyɛ nkurofon

a nnipa ntete soɔ,

ɛnkɔsi sɛ afie no bɛyɛ afituo

na mfuo no asɛe ayɛ pasaa,

12ɛnkɔsi sɛ, Awurade bɛpamo obiara akɔ akyirikyiri

na asase no ada mpan.

13Mpo, sɛ nkyɛmu edu mu baako ka asase no so a,

wɔbɛsɛe no bio.

Nso sɛdeɛ dupɔn anaa odum

gya dunsini ɛberɛ a wɔatwa ato fam no,

saa ara na aba kronkron no bɛyɛ dunsini wɔ asase no so.”