Het Boek

Jesaja 58

Godsdienst of dienst aan God

1Roep met alle kracht, laat uw stem klinken als een bazuin, wijs mijn volk op zijn overtredingen, vertel de nakomelingen van Jakob hun zonden.

Wat zijn zij toch vroom! Zij komen elke dag naar mijn tempel en luisteren graag naar het voorlezen van mijn wetten—net alsof zij eraan gehoorzamen, alsof zij de geboden van hun God niet verachten! Wat doen zij hun best hun godsdienst correct te bedrijven, o wat houden zij van de tempeldiensten!

‘Wij hebben voor U gevast,’ zeggen zij. ‘Waarom bent U niet onder de indruk? Waarom ziet U onze offers niet? Waarom luistert U niet naar onze gebeden? Wij hebben onszelf goed onderzocht en ons vernederd, maar U ziet het helemaal niet!’ Ik zal u vertellen waarom! Omdat u zelfs onder het vasten nog bezig bent met verkeerde zaken en uw arbeiders opjaagt. Welk nut heeft vasten als u blijft ruziën en vechten? Dat soort vasten doet weinig goed in mijn ogen. Is dit wat Ik wil? Dit soort inkeer, dit buigen als riet in de wind, dragen van rouwkleding en het uzelf bedekken met as? Noemt u dat vasten, een dag waaraan Ik welgevallen heb?

Nee, het soort vasten dat Ik van u verlang, is dat u uw band met de zonde verbreekt. Dat u zich bevrijdt van het kwaad. Dat u ophoudt uw arbeiders uit te buiten, hen eerlijk behandelt en hun geeft waar zij recht op hebben. Ik wil dat u uw voedsel deelt met de hongerigen en dat u hulpelozen, armen en ontheemden in uw huizen ontvangt. Geef kleren aan wie het koud hebben en verberg u niet voor familieleden die uw hulp nodig hebben.

Dan zult u stralen als de morgenzon. U zult snel genezen, uw vroomheid zal u voorthelpen, goedheid zal als een schild voor u zijn en de glorie van de Here zal u van achteren beschermen. Dan zal de Here antwoorden als u roept. ‘Ja, hier ben Ik,’ zal Hij direct zeggen. Alles wat u moet doen, is de boosheid uit uw midden wegdoen, ophouden de zwakken te onderdrukken, ophouden valse beschuldigingen te uiten en niet langer slechte geruchten verspreiden! 10 Geef de hongerigen te eten! Help mensen die in moeilijkheden zitten! Dan zal uw licht vanuit de duisternis schijnen en de duisternis om u heen zal zo helder worden als het licht overdag. 11 En de Here zal u onophoudelijk leiden, in uw behoeften voorzien met goede dingen en u gezond houden, dan zult u lijken op een tuin met voldoende water, een altijd opborrelende bron. 12 Uw zonen zullen de lang geleden verlaten ruïnes van uw steden herbouwen en u zult bekend worden als ‘het volk dat zijn muren en steden herbouwt.’ 13 Als u de sabbat in ere houdt, u niet verdiept in uw eigen zaken en pleziertjes, maar van de sabbat geniet en hem met genoegen ‘de heilige dag van de Here’ noemt en als u de Here met uw doen en laten eert, niet uw eigen verlangens en pleziertjes volgt en niet ijdel praat, 14 dan zal de Here uw lust en uw leven zijn en Ik zal u verhogen. Ik zal uw leven op een hoger plan brengen, zodat u volop geniet van de zegeningen die Ik beloofde aan Jakob, uw vader. Ik, de Here, heb het beloofd.

The Message

Isaiah 58

Your Prayers Won’t Get Off the Ground

11-3 “Shout! A full-throated shout!
    Hold nothing back—a trumpet-blast shout!
Tell my people what’s wrong with their lives,
    face my family Jacob with their sins!
They’re busy, busy, busy at worship,
    and love studying all about me.
To all appearances they’re a nation of right-living people—
    law-abiding, God-honoring.
They ask me, ‘What’s the right thing to do?’
    and love having me on their side.
But they also complain,
    ‘Why do we fast and you don’t look our way?
    Why do we humble ourselves and you don’t even notice?’

3-5 “Well, here’s why:

“The bottom line on your ‘fast days’ is profit.
    You drive your employees much too hard.
You fast, but at the same time you bicker and fight.
    You fast, but you swing a mean fist.
The kind of fasting you do
    won’t get your prayers off the ground.
Do you think this is the kind of fast day I’m after:
    a day to show off humility?
To put on a pious long face
    and parade around solemnly in black?
Do you call that fasting,
    a fast day that I, God, would like?

6-9 “This is the kind of fast day I’m after:
    to break the chains of injustice,
    get rid of exploitation in the workplace,
    free the oppressed,
    cancel debts.
What I’m interested in seeing you do is:
    sharing your food with the hungry,
    inviting the homeless poor into your homes,
    putting clothes on the shivering ill-clad,
    being available to your own families.
Do this and the lights will turn on,
    and your lives will turn around at once.
Your righteousness will pave your way.
    The God of glory will secure your passage.
Then when you pray, God will answer.
    You’ll call out for help and I’ll say, ‘Here I am.’

A Full Life in the Emptiest of Places

9-12 “If you get rid of unfair practices,
    quit blaming victims,
    quit gossiping about other people’s sins,
If you are generous with the hungry
    and start giving yourselves to the down-and-out,
Your lives will begin to glow in the darkness,
    your shadowed lives will be bathed in sunlight.
I will always show you where to go.
    I’ll give you a full life in the emptiest of places—
    firm muscles, strong bones.
You’ll be like a well-watered garden,
    a gurgling spring that never runs dry.
You’ll use the old rubble of past lives to build anew,
    rebuild the foundations from out of your past.
You’ll be known as those who can fix anything,
    restore old ruins, rebuild and renovate,
    make the community livable again.

13-14 “If you watch your step on the Sabbath
    and don’t use my holy day for personal advantage,
If you treat the Sabbath as a day of joy,
    God’s holy day as a celebration,
If you honor it by refusing ‘business as usual,’
    making money, running here and there—
Then you’ll be free to enjoy God!
    Oh, I’ll make you ride high and soar above it all.
I’ll make you feast on the inheritance of your ancestor Jacob.”
    Yes! God says so!