Het Boek

Jesaja 58

Godsdienst of dienst aan God

1Roep met alle kracht, laat uw stem klinken als een bazuin, wijs mijn volk op zijn overtredingen, vertel de nakomelingen van Jakob hun zonden.

Wat zijn zij toch vroom! Zij komen elke dag naar mijn tempel en luisteren graag naar het voorlezen van mijn wetten—net alsof zij eraan gehoorzamen, alsof zij de geboden van hun God niet verachten! Wat doen zij hun best hun godsdienst correct te bedrijven, o wat houden zij van de tempeldiensten!

‘Wij hebben voor U gevast,’ zeggen zij. ‘Waarom bent U niet onder de indruk? Waarom ziet U onze offers niet? Waarom luistert U niet naar onze gebeden? Wij hebben onszelf goed onderzocht en ons vernederd, maar U ziet het helemaal niet!’ Ik zal u vertellen waarom! Omdat u zelfs onder het vasten nog bezig bent met verkeerde zaken en uw arbeiders opjaagt. Welk nut heeft vasten als u blijft ruziën en vechten? Dat soort vasten doet weinig goed in mijn ogen. Is dit wat Ik wil? Dit soort inkeer, dit buigen als riet in de wind, dragen van rouwkleding en het uzelf bedekken met as? Noemt u dat vasten, een dag waaraan Ik welgevallen heb?

Nee, het soort vasten dat Ik van u verlang, is dat u uw band met de zonde verbreekt. Dat u zich bevrijdt van het kwaad. Dat u ophoudt uw arbeiders uit te buiten, hen eerlijk behandelt en hun geeft waar zij recht op hebben. Ik wil dat u uw voedsel deelt met de hongerigen en dat u hulpelozen, armen en ontheemden in uw huizen ontvangt. Geef kleren aan wie het koud hebben en verberg u niet voor familieleden die uw hulp nodig hebben.

Dan zult u stralen als de morgenzon. U zult snel genezen, uw vroomheid zal u voorthelpen, goedheid zal als een schild voor u zijn en de glorie van de Here zal u van achteren beschermen. Dan zal de Here antwoorden als u roept. ‘Ja, hier ben Ik,’ zal Hij direct zeggen. Alles wat u moet doen, is de boosheid uit uw midden wegdoen, ophouden de zwakken te onderdrukken, ophouden valse beschuldigingen te uiten en niet langer slechte geruchten verspreiden! 10 Geef de hongerigen te eten! Help mensen die in moeilijkheden zitten! Dan zal uw licht vanuit de duisternis schijnen en de duisternis om u heen zal zo helder worden als het licht overdag. 11 En de Here zal u onophoudelijk leiden, in uw behoeften voorzien met goede dingen en u gezond houden, dan zult u lijken op een tuin met voldoende water, een altijd opborrelende bron. 12 Uw zonen zullen de lang geleden verlaten ruïnes van uw steden herbouwen en u zult bekend worden als ‘het volk dat zijn muren en steden herbouwt.’ 13 Als u de sabbat in ere houdt, u niet verdiept in uw eigen zaken en pleziertjes, maar van de sabbat geniet en hem met genoegen ‘de heilige dag van de Here’ noemt en als u de Here met uw doen en laten eert, niet uw eigen verlangens en pleziertjes volgt en niet ijdel praat, 14 dan zal de Here uw lust en uw leven zijn en Ik zal u verhogen. Ik zal uw leven op een hoger plan brengen, zodat u volop geniet van de zegeningen die Ik beloofde aan Jakob, uw vader. Ik, de Here, heb het beloofd.

Amplified Bible

Isaiah 58

Observances of Fasts

1“Cry aloud, do not hold back;
Lift up your voice like a trumpet,
And declare to My people their transgression
And to the house of Jacob their sins.

“Yet they seek Me day by day and delight [superficially] to know My ways,
As [if they were in reality] a nation that has done righteousness
And has not abandoned (turned away from) the ordinance of their God.
They ask of Me righteous judgments,
They delight in the nearness of God.

‘Why have we fasted,’ they say, ‘and You do not see it?
Why have we humbled ourselves and You do not notice?’
Hear this [O Israel], on the day of your fast [when you should be grieving for your sins] you find something you desire [to do],
And you force your hired servants to work [instead of stopping all work, as the law teaches].

“The facts are that you fast only for strife and brawling and to strike with the fist of wickedness.
You do not fast as you do today to make your voice heard on high.

“Is a fast such as this what I have chosen, a day for a man to humble himself [with sorrow in his soul]?
Is it only to bow down his head like a reed
And to make sackcloth and ashes as a bed [pretending to have a repentant heart]?
Do you call this a fast and a day pleasing to the Lord?

“[Rather] is this not the fast which I choose,
To undo the bonds of wickedness,
To tear to pieces the ropes of the yoke,
To let the oppressed go free
And break apart every [enslaving] yoke?

“Is it not to divide your bread with the hungry
And bring the homeless poor into the house;
When you see the naked, that you cover him,
And not to hide yourself from [the needs of] your own flesh and blood?

“Then your light will break out like the dawn,
And your healing (restoration, new life) will quickly spring forth;
Your righteousness will go before you [leading you to peace and prosperity],
The glory of the Lord will be your rear guard.

“Then you will call, and the Lord will answer;
You will cry for help, and He will say, ‘Here I am.’
If you take away from your midst the yoke [of oppression],
The finger pointed in scorn [toward the oppressed or the godly], and [every form of] wicked (sinful, unjust) speech,
10 
And if you offer yourself to [assist] the hungry
And satisfy the [a]need of the afflicted,
Then your light will rise in darkness
And your gloom will become like midday.
11 
“And the Lord will continually guide you,
And satisfy your soul in scorched and dry places,
And give strength to your bones;
And you will be like a watered garden,
And like a spring of water whose waters do not fail.
12 
“And your people will rebuild the ancient ruins;
You will raise up and restore the age-old foundations [of buildings that have been laid waste];
You will be called Repairer of the Breach,
Restorer of Streets [b]with Dwellings.

Keeping the Sabbath

13 
“If you turn back your foot from [[c]unnecessary travel on] the Sabbath,
From doing your own pleasure on My holy day,
And call the Sabbath a [spiritual] delight, and the holy day of the Lord honorable,
And honor it, not going your own way
Or [d]engaging in your own pleasure
Or speaking your own [idle] words,
14 
Then you will take pleasure in the Lord,
And I will make you ride on the high places of the earth,
And I will feed you with the [promised] heritage of Jacob your father;
For the mouth of the Lord has spoken.”

Notas al pie

  1. Isaiah 58:10 Lit soul.
  2. Isaiah 58:12 Lit to dwell.
  3. Isaiah 58:13 The ancient rabbis established strict limits for travel on the Sabbath, excepting unintentional violations and religious errands. This verse became a rabbinic proof text to rule on whether a person who had put one foot beyond the Sabbath limit for his city could reenter the city. But the Hebrew text may not refer to travel at all; turn back your foot from the Sabbath can be interpreted as an idiom referring to keeping oneself from violating the Sabbath in other ways.
  4. Isaiah 58:13 Lit finding.