Het Boek

Jesaja 56

God sluit niemand uit

1Wees rechtvaardig en eerlijk tegen iedereen, zegt de Here God. Doe wat rechtvaardig en goed is, want Ik kom binnenkort om u te redden en mijn rechtvaardigheid te tonen. Gezegend is wie de sabbat in ere houdt, gezegend is wie zichzelf weerhoudt van slechte daden. Als iemand van een ander volk zich bij de Here aansluit, laat hij dan niet zeggen: ‘De Here zal mij achterstellen bij zijn eigen volk.’ Zelfs als hij een eunuch is, moet hij niet denken minderwaardig te zijn. Want dit zeg Ik over de eunuch die de sabbat in ere houdt, zich gedraagt zoals Ik dat wens en weet dat hij deel uitmaakt van mijn verbond: Ik zal hem in mijn huis, binnen mijn muren een naam geven die uitgaat boven de eer die hij zou ontvangen als hij zonen en dochters had. Want de naam die Ik hem zal geven, is een eeuwige, hij zal nooit verdwijnen.

Ja, allen die zich bij het volk van God voegen hoewel zij behoren tot een ander volk, Hem dienen en zijn naam liefhebben, zijn dienaars zijn en de sabbat niet ontheiligen en die zijn verbond en beloften hebben aanvaard, zal Ik ook naar mijn heilige berg brengen. Ik zal hen vol vreugde maken in mijn huis van gebed. Ik zal hun offers en geschenken aannemen, want mijn tempel zal ‘Huis van gebed voor iedereen’ worden genoemd!

Want de Here God, die de uitgestotenen van Israël terugbrengt, zegt: naast mijn volk Israël zal Ik daar ook anderen brengen.

Slechte leiders

Kom, wilde dieren van het land, kom eten, dieren van de bossen, verscheur mijn volk. 10 Want de wachters van mijn volk zijn allemaal blind voor het gevaar. Het zijn leeghoofden die geen alarm slaan als het gevaar komt. Zij houden van zomaar wat liggen, van slapen en mooie dromen. 11 Zij zijn net zo gulzig als honden, nooit hebben zij genoeg, het zijn domme herders die alleen op hun eigen welzijn letten en elke kans benutten om er zelf beter van te worden. 12 ‘Vooruit,’ zeggen zij, ‘laten wij wat wijn halen en een feest houden, laten we ons eens lekker bedrinken. Dit is pas leven, zo mag het wel altijd blijven. En morgen wordt het nog mooier!’

Nya Levande Bibeln

Jesaja 56

Välsignelse till alla folk

1Var rättvisa och ärliga mot alla, säger Herren Gud! Gör det som är rätt och riktigt, för jag kommer snart för att rädda er!

Välsignad är den som i stället för att arbeta på sabbaten, min vilodag, hedrar den genom att ge akt på sig själv och inte göra något som är orätt.

Mina välsignelser är till också för främlingar, som tar emot Herren. Tro inte att jag tänker hålla dem utanför mitt folk. Detta gäller också alla som har kastrerats och fråntagits möjligheten att få barn. De tillhör också mig.

När de håller sabbaten helig och gör vad som behagar mig och håller mina lagar, lovar jag dem att

de i mitt hus och inom mina väggar ska få en ställning som är förmer än den ära söner och döttrar kunnat ge dem. Det jag ska ge dem är ett evigt namn och delaktighet i en familj, som aldrig ska dö ut.

Också till främlingar och utomstående, som förenar sig med Herrens folk och tjänar honom och älskar hans namn, de som är hans tjänare och inte missbrukar sabbaten och som håller hans förbund och lyder honom, ger han sitt löfte:

Jag ska också föra er till mitt heliga berg i Jerusalem och låta er uppleva fullkomlig glädje i mitt bönehus. Jag ska ta emot era brännoffer och slaktoffer. Mitt tempel ska kallas ett bönehus för alla folk!

Herren Gud, som hämtar tillbaka dem som förskingrats från Israel, säger att han tillsammans med dem också ska föra andra till sig.

Kom, alla rovdjur, kom och slit sönder fåren! Kom, ni skogens vilddjur och uppsluka mitt folk!

10 Ledarna för mitt folk, Herrens vakter, Herrens herdar, är blinda för varje fara. De har inget förstånd, och de varnar ingen när det är fara å färde. De är som hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer och sover gärna.

11 De är glupska och får aldrig nog med mat. De är ansvarslösa och tänker bara på sig och sitt, och försöker få ut så mycket som möjligt åt sig själva av varje situation.

12 Kom, säger de. Vi ska hämta vin och ställa till en fest. Låt oss dricka oss riktigt berusade! Det här är livet, och i morgon blir det ännu bättre!