Het Boek

Jesaja 54

Israël zal herbouwd worden

1Zing, kinderloze vrouw! Barst uit in luid en vrolijk gezang, u die nooit moeder bent geworden. Want de verlaten vrouw heeft meer kinderen dan de vrouw die een man heeft. Maak uw huis groter, bouw er stukken bij aan, breid uw huis uit! Want u zult uit uw voegen barsten! Uw nakomelingen zullen de steden in bezit nemen die tijdens de ballingschap werden verlaten en zij zullen regeren over de volken die hun land in bezit namen. Wees niet bang, u zult niet langer in schande leven. Aan de schande van uw jeugd en de zorgen van uw weduwschap zal niet meer worden gedacht.

Want uw schepper zal uw ‘echtgenoot’ zijn. Here van de hemelse legers is zijn naam, Hij is uw verlosser, de Heilige van Israël, de God van de hele aarde. Want de Here heeft u uit uw verdriet omhoog getrokken, een jonge vrouw, verstoten door haar echtgenoot. Voor een korte tijd heb Ik u verstoten. Maar met een groot medelijden zal Ik u weer bij Mij laten terugkomen. In een moment van toorn keerde Ik mijn gezicht voor een korte tijd van u af, maar met eeuwige ontfermende liefde zal Ik Mij over u ontfermen, zegt de Here, uw verlosser. Net als in de tijd van Noach, toen Ik zwoer dat Ik de aarde nooit meer door een grote watervloed zou laten overstromen, zweer Ik nu dat Ik mijn toorn nooit meer zo over u zal uitgieten als nu het geval is. 10 Want de bergen kunnen wegzakken en de heuvels verdwijnen, maar mijn eeuwige ontfermende liefde zal u niet verlaten. Mijn belofte van vrede aan u zal nooit worden gebroken, zegt de Here, die Zich over u ontfermt.

11 Ach mijn mishandeld volk, uit het lood geslagen en diep in de problemen, Ik zal u herbouwen op een fundament van saffieren. De muren van uw huizen zal Ik van kostbare juwelen maken. 12 Ik zal uw torens van glinsterend agaat en uw poorten en muren van glanzend edelgesteente maken. 13 En al uw kinderen zal Ik, de Here, onderwijzen en zij zullen grote voorspoed hebben. 14 U zult leven onder een rechtvaardig en eerlijk bewind. Uw vijanden zullen op een eerbiedige afstand blijven, in vrede zult u leven. De verschrikkingen van een oorlog zullen u niet meer teisteren. 15 Als een volk tegen u ten strijde trekt, ben Ik het niet die hen stuurt om u te straffen. Daarom zal dat volk worden verslagen, want Ik sta aan uw kant. 16 Ik schiep de smid die de kolen in de oven aanblaast en vernietigingswapens maakt. En Ik maakte de legers die vernietiging zaaien. 17 Maar in die tijd zal geen enkel wapen dat tegen u wordt opgeheven, succes hebben en elke leugen die in de rechtszaal tegen u wordt ingebracht, zult u kunnen weerleggen. Dat is de erfenis van de dienaars van de Here. Dit is de zegen die Ik u heb gegeven, zegt de Here.

Nya Levande Bibeln

Jesaja 54

Israel ska byggas upp igen

1Sjung av glädje, du kvinna som är barnlös! Stäm upp en glädjesång, Jerusalem, för hon som blev övergiven ska nu få fler barn än hon som har en man.

Bygg till ditt hus, så att du får större utrymme,

annars kommer din familj inte att få plats! Dina ättlingar ska ta städer i besittning som övergivits under landsflykten.

Var inte bekymrad! Du ska inte längre behöva skämmas. Du ska inte längre komma ihåg din dystra ungdom och sorgen över att vara änka.

Din Skapare ska bli din man. Herren, härskarornas Gud, är hans namn. Han är din befriare, den Helige i Israel, hela jordens Gud.

Herren ska komma tillbaka till dig igen, som om du varit en ung kvinna, övergiven av sin man.

Jag övergav dig under en kort tid, men nu ska jag i min stora barmhärtighet än en gång församla dig.

I ett ögonblicks vrede vände jag mig bort från dig, men med en evig kärlek ska jag nu förbarma mig över dig, säger Herren, din befriare.

På Noas tid svor jag att aldrig mer tillåta en sådan översvämning att komma över jorden och döda allt liv. Nu lovar jag att min vrede aldrig mer ska drabba dig.

10 Om så bergen rämnar och höjderna förflyttar sig, ska min kärlek ändå aldrig lämna dig. Mitt löfte om frid ska aldrig brytas, säger Herren, han som visar dig barmhärtighet.

11 Mitt stackars folk, som blivit så prövat! Jag ska än en gång bygga upp din grund med dyrbara juveler.

12 Tornen ska jag göra av rubiner och portar och murar av ädelstenar.

13 Alla dina invånare ska jag undervisa, och dina barn ska få leva i fred.

14 Du ska leva där rättfärdighet råder. Dina fiender ska inte komma i närheten av dig. Terror ska inte förekomma.

15 Om någon nation kommer emot dig, så är den inte sänd av mig för att straffa dig. Den ska bli besegrad, för jag står på din sida.

16 Jag har skapat smeden, som håller elden i smedjan vid liv och smider vapen. Jag ligger bakom de stora arméer, som har makt att förstöra och ödelägga.

17 Men på den dagen ska inget vapen som vänds mot dig ha någon framgång, och du ska få rätt mot alla som ljuger om dig. Detta är vad som väntar Herrens tjänare. Detta är den seger jag har för dig, säger Herren.