Het Boek

Jesaja 34

Gods oordeel over zijn vijanden

1Kom hier en luister, volken van de aarde, laat de hele wereld en alles wat erop leeft, mijn woorden horen. Want de Here is toornig tegen de volken. Hij keert zijn toorn tegen hun legers. Hij zal hen volledig vernietigen en blootstellen aan een slachting. Hun doden zullen niet worden begraven en de stank van rottende lichamen zal het land vullen en hun bloed zal langs de berghellingen naar beneden vloeien. In die tijd wordt de hemel als een boekrol opgerold. De sterren zullen als bladeren vallen, net als het verwelkte blad van de wijnstok en het dorre gebladerte van de vijgenboom.

In de hemel wordt het zwaard van de Here scherp gemaakt. Kijk, nu daalt het op Edom neer, het volk dat ik heb vervloekt. Het zwaard van de Here is bevlekt met bloed en druipt van vet, alsof het gebruikt is voor het slachten van lammeren en geiten voor de offerdienst. Want de Here zal een grote slachting aanrichten in Edom. Hun leger zal het onderspit delven, alsof het ging om wilde stieren en buffels. Het land zal worden doordrenkt met het bloed en de aarde zal glimmen van vet. Want het is de dag van de wraak, het jaar van vergelding voor wat Edom Israël heeft aangedaan. De rivieren van Edom zullen gevuld zijn met brandende pek en de grond zal met vuur zijn bedekt. 10 Deze berechting van Edom zal nooit eindigen. De rook zal blijven opstijgen. Het land zal van generatie op generatie verlaten blijven liggen, nooit zal zich daar meer iemand vestigen. 11 De pelikanen en roerdompen, uilen en raven zullen er voortaan leven. Want God zal de verwoesting breed uitmeten en de leegheid van het land vaststellen. Hij zal zijn edelen op de proef stellen en vaststellen dat niemand van hen het koningschap waard is. 12 Het zal ‘Niemandsland’ worden genoemd en de vorsten van dat land zullen verdwenen zijn. 13 Dorens zullen de paleizen overwoekeren en in de burchten zullen netels en distels groeien. Alleen jakhalzen en struisvogels zullen zich daar nog op hun gemak voelen. 14 Er zullen wolven en hyenaʼs zijn. Hun gehuil zal klinken in de stilte van de nacht. De nachtmonsters zullen daar elkaars schreeuw beantwoorden en de boze geesten zullen daar komen rusten. 15 De pijlslang zal haar eieren leggen, ze uitbroeden en haar jongen koesteren. Gieren zullen er komen, in paren. 16 Zoek het op in het Boek van de Here en ontdek alles wat Hij zal gaan doen, Hij zal geen enkel detail vergeten, want de Here heeft het gezegd en zijn Geest zal zorgen dat het allemaal zo gebeurt. 17 Hij heeft het land verkend en verdeeld onder die wezens, zij zullen het voor altijd bezitten, van generatie op generatie.

Nya Levande Bibeln

Jesaja 34

Herren ska krossa sina fiender

1Kom och lyssna, alla jordens folk! Låt hela världen och allt som finns på jorden höra mina ord!

Herren är upprörd över folken, och hans vrede är upptänd mot deras arméer. Han ska utrota dem fullständigt och utlämna dem till slakt.

Deras döda ska bli lämnade obegravda, stanken av förruttnade kroppar ska fylla landet, och bergen ska flyta av deras blod.

På den tiden ska stjärnorna upplösas och himlen rullas ihop som en bokrulle. Himlakropparna ska falla till marken som vissna löv och övermogen frukt.

När mitt svärd har fullbordat sitt verk i himlen, kommer det över Edom, som jag har dömt till undergång.

Herrens svärd dryper av blod. Det är fullt av fett, som från lamm och getter och bockars njurar. Herren ska ha en stor offerfest i Edom.

De starkaste ska förgås, både bland de unga och de gamla. Landet ska dränkas i blod, och marken mättas av fett.

Detta blir en hämndens dag, då Edom ska straffas för vad det gjort mot Israel.

Floderna i Edom ska vara fyllda av brinnande tjära, och marken ska vara täckt av eld.

10 Detta straff över Edom ska inte upphöra. Dess rök ska synas för all framtid. Landet ska ligga öde från generation till generation. Ingen människa ska längre bo där eller passera igenom.

11 Hökar, hägrar, ugglor och korpar ska hålla till där. Gud ska döma landet till kaos och tomhet.

12 Inget ska finnas kvar för dess furstar att bygga ett rike av, och deras släkter kommer att dö ut.

13 Törnen ska växa upp i palatsen och nässlor i befästningarna, och det blir ett tillhåll för ökenrävar och ugglor.

14 Ökenvarelser ska blanda sig med hyenor. Vildgetternas ljud kommer att höras i mörkret. Nattens djur ska skrika till varandra och demoner komma dit och vila.

15 Där ska ugglan bygga sitt bo, lägga sina ägg, ruva och skydda sina ungar under sina vingar. Men också falkar ska komma i par.

16 Läs i Herrens bok och lägg märke till allt han tänker göra! Inte något kommer att utelämnas. Alla djur kommer i par, därför att Herren har sagt så, och hans Ande ska låta allt ske.

17 Han har delat upp landet och överlämnat det till dessa varelser. De ska ta det i besittning för alltid, från generation till generation.