Het Boek

Jesaja 34

Gods oordeel over zijn vijanden

1Kom hier en luister, volken van de aarde, laat de hele wereld en alles wat erop leeft, mijn woorden horen. Want de Here is toornig tegen de volken. Hij keert zijn toorn tegen hun legers. Hij zal hen volledig vernietigen en blootstellen aan een slachting. Hun doden zullen niet worden begraven en de stank van rottende lichamen zal het land vullen en hun bloed zal langs de berghellingen naar beneden vloeien. In die tijd wordt de hemel als een boekrol opgerold. De sterren zullen als bladeren vallen, net als het verwelkte blad van de wijnstok en het dorre gebladerte van de vijgenboom.

In de hemel wordt het zwaard van de Here scherp gemaakt. Kijk, nu daalt het op Edom neer, het volk dat ik heb vervloekt. Het zwaard van de Here is bevlekt met bloed en druipt van vet, alsof het gebruikt is voor het slachten van lammeren en geiten voor de offerdienst. Want de Here zal een grote slachting aanrichten in Edom. Hun leger zal het onderspit delven, alsof het ging om wilde stieren en buffels. Het land zal worden doordrenkt met het bloed en de aarde zal glimmen van vet. Want het is de dag van de wraak, het jaar van vergelding voor wat Edom Israël heeft aangedaan. De rivieren van Edom zullen gevuld zijn met brandende pek en de grond zal met vuur zijn bedekt. 10 Deze berechting van Edom zal nooit eindigen. De rook zal blijven opstijgen. Het land zal van generatie op generatie verlaten blijven liggen, nooit zal zich daar meer iemand vestigen. 11 De pelikanen en roerdompen, uilen en raven zullen er voortaan leven. Want God zal de verwoesting breed uitmeten en de leegheid van het land vaststellen. Hij zal zijn edelen op de proef stellen en vaststellen dat niemand van hen het koningschap waard is. 12 Het zal ‘Niemandsland’ worden genoemd en de vorsten van dat land zullen verdwenen zijn. 13 Dorens zullen de paleizen overwoekeren en in de burchten zullen netels en distels groeien. Alleen jakhalzen en struisvogels zullen zich daar nog op hun gemak voelen. 14 Er zullen wolven en hyenaʼs zijn. Hun gehuil zal klinken in de stilte van de nacht. De nachtmonsters zullen daar elkaars schreeuw beantwoorden en de boze geesten zullen daar komen rusten. 15 De pijlslang zal haar eieren leggen, ze uitbroeden en haar jongen koesteren. Gieren zullen er komen, in paren. 16 Zoek het op in het Boek van de Here en ontdek alles wat Hij zal gaan doen, Hij zal geen enkel detail vergeten, want de Here heeft het gezegd en zijn Geest zal zorgen dat het allemaal zo gebeurt. 17 Hij heeft het land verkend en verdeeld onder die wezens, zij zullen het voor altijd bezitten, van generatie op generatie.

New International Reader's Version

Isaiah 34

The Lord Will Judge the Nations

1Nations, come near and listen to me!
    Pay attention to what I’m about to say.
Let the earth and everything in it listen.
    Let the world and everything that comes out of it pay attention.
The Lord is angry with all the nations.
    His anger is against all their armies.
He will totally destroy them.
    He will have them killed.
Those who are killed won’t be buried.
    Their dead bodies will be thrown on the ground.
They will stink.
    Their blood will cover the mountains.
All the stars in the sky will vanish.
    The heavens will be rolled up like a scroll.
All the stars in the sky will fall like dried-up leaves from a vine.
    They will drop like wrinkled figs from a fig tree.

The sword of the Lord will finish its deadly work in the sky.
    Then it will come down to strike Edom.
    He will totally destroy that nation.
His sword will be red with blood.
    It will be covered with fat.
The blood will flow like the blood
    of lambs and goats being sacrificed.
The fat will be like the fat
    taken from the kidneys of rams.
That’s because the Lord will offer a sacrifice
    in the city of Bozrah.
    He will kill many people in the land of Edom.
The people and their leaders will be killed
    like wild oxen and young bulls.
Their land will be wet with their blood.
    The dust will be covered with their fat.

That’s because the Lord has set aside a day to pay Edom back.
    He has set aside a year to pay them back. He will pay them back for what they did to Zion.
The streams of Edom will be turned into tar.
    Its dust will be turned into blazing sulfur.
    Its land will become burning tar.
10 The fire will keep burning night and day.
    It can’t be put out.
    Its smoke will go up forever.
Edom will lie empty for all time to come.
    No one will ever travel through it again.
11 The desert owl and screech owl will make it their home.
    The great owl and the raven will build their nests there.
God will use his measuring line
    to show how completely Edom will be destroyed.
He will use his plumb line
    to show how empty Edom will become.
12 Edom’s nobles won’t have anything left there
    that can be called a kingdom.
    All its princes will vanish.
13 Thorns will cover its forts.
    Bushes and weeds will cover its safest places.
It will become a home for wild dogs.
    It will become a place where owls live.
14 Desert creatures will meet with hyenas.
    Wild goats will call out to each other.
Night creatures will also lie down there.
    They will find places where they can rest.
15 Owls will make their nests and lay their eggs there.
    And they will hatch them.
They will take care of their little ones
    under the shadow of their wings.
    Male and female falcons will also gather there.

16 Look in the book of the Lord. Here is what you will read there.

None of those animals will be missing.
    Male and female alike will be there.
The Lord himself has commanded it.
    And his Spirit will gather them together.
17 The Lord will decide what part of the land goes to each animal.
    Then he will give each one its share.
It will belong to them forever.
    And they will live there for all time to come.