Het Boek

Jesaja 34

Gods oordeel over zijn vijanden

1Kom hier en luister, volken van de aarde, laat de hele wereld en alles wat erop leeft, mijn woorden horen. Want de Here is toornig tegen de volken. Hij keert zijn toorn tegen hun legers. Hij zal hen volledig vernietigen en blootstellen aan een slachting. Hun doden zullen niet worden begraven en de stank van rottende lichamen zal het land vullen en hun bloed zal langs de berghellingen naar beneden vloeien. In die tijd wordt de hemel als een boekrol opgerold. De sterren zullen als bladeren vallen, net als het verwelkte blad van de wijnstok en het dorre gebladerte van de vijgenboom.

In de hemel wordt het zwaard van de Here scherp gemaakt. Kijk, nu daalt het op Edom neer, het volk dat ik heb vervloekt. Het zwaard van de Here is bevlekt met bloed en druipt van vet, alsof het gebruikt is voor het slachten van lammeren en geiten voor de offerdienst. Want de Here zal een grote slachting aanrichten in Edom. Hun leger zal het onderspit delven, alsof het ging om wilde stieren en buffels. Het land zal worden doordrenkt met het bloed en de aarde zal glimmen van vet. Want het is de dag van de wraak, het jaar van vergelding voor wat Edom Israël heeft aangedaan. De rivieren van Edom zullen gevuld zijn met brandende pek en de grond zal met vuur zijn bedekt. 10 Deze berechting van Edom zal nooit eindigen. De rook zal blijven opstijgen. Het land zal van generatie op generatie verlaten blijven liggen, nooit zal zich daar meer iemand vestigen. 11 De pelikanen en roerdompen, uilen en raven zullen er voortaan leven. Want God zal de verwoesting breed uitmeten en de leegheid van het land vaststellen. Hij zal zijn edelen op de proef stellen en vaststellen dat niemand van hen het koningschap waard is. 12 Het zal ‘Niemandsland’ worden genoemd en de vorsten van dat land zullen verdwenen zijn. 13 Dorens zullen de paleizen overwoekeren en in de burchten zullen netels en distels groeien. Alleen jakhalzen en struisvogels zullen zich daar nog op hun gemak voelen. 14 Er zullen wolven en hyenaʼs zijn. Hun gehuil zal klinken in de stilte van de nacht. De nachtmonsters zullen daar elkaars schreeuw beantwoorden en de boze geesten zullen daar komen rusten. 15 De pijlslang zal haar eieren leggen, ze uitbroeden en haar jongen koesteren. Gieren zullen er komen, in paren. 16 Zoek het op in het Boek van de Here en ontdek alles wat Hij zal gaan doen, Hij zal geen enkel detail vergeten, want de Here heeft het gezegd en zijn Geest zal zorgen dat het allemaal zo gebeurt. 17 Hij heeft het land verkend en verdeeld onder die wezens, zij zullen het voor altijd bezitten, van generatie op generatie.

The Message

Isaiah 34

The Fires Burning Day and Night

1Draw in close now, nations. Listen carefully,
    you people. Pay attention!
Earth, you, too, and everything in you.
    World, and all that comes from you.

2-4 And here’s why: God is angry,
    good and angry with all the nations,
So blazingly angry at their arms and armies
    that he’s going to rid earth of them, wipe them out.
The corpses, thrown in a heap,
    will stink like the town dump in midsummer,
Their blood flowing off the mountains
    like creeks in spring runoff.
Stars will fall out of the sky
    like overripe, rotting fruit in the orchard,
And the sky itself will be folded up like a blanket
    and put away in a closet.
All that army of stars, shriveled to nothing,
    like leaves and fruit in autumn, dropping and rotting!

5-7 “Once I’ve finished with earth and sky,
    I’ll start in on Edom.
I’ll come down hard on Edom,
    a people I’ve slated for total termination.”
God has a sword, thirsty for blood and more blood,
    a sword hungry for well-fed flesh,
Lamb and goat blood,
    the suet-rich kidneys of rams.
Yes, God has scheduled a sacrifice in Bozrah, the capital,
    the whole country of Edom a slaughterhouse.
A wholesale slaughter, wild animals
    and farm animals alike slaughtered.
The whole country soaked with blood,
    all the ground greasy with fat.

8-15 It’s God’s scheduled time for vengeance,
    the year all Zion’s accounts are settled.
Edom’s streams will flow sluggish, thick with pollution,
    the soil sterile, poisoned with waste,
The whole country
    a smoking, stinking garbage dump—
The fires burning day and night,
    the skies black with endless smoke.
Generation after generation of wasteland—
    no more travelers through this country!
Vultures and skunks will police the streets;
    owls and crows will feel at home there.
God will reverse creation. Chaos!
    He will cancel fertility. Emptiness!
Leaders will have no one to lead.
    They’ll name it No Kingdom There,
A country where all kings
    and princes are unemployed.
Thistles will take over, covering the castles,
    fortresses conquered by weeds and thornbushes.
Wild dogs will prowl the ruins,
    ostriches have the run of the place.
Wildcats and hyenas will hunt together,
    demons and devils dance through the night.
The night-demon Lilith, evil and rapacious,
    will establish permanent quarters.
Scavenging carrion birds will breed and brood,
    infestations of ominous evil.

16-17 Get and read God’s book:
    None of this is going away,
    this breeding, brooding evil.
God has personally commanded it all.
    His Spirit set it in motion.
God has assigned them their place,
    decreed their fate in detail.
This is permanent—
    generation after generation, the same old thing.