Het Boek

Jesaja 33

De Here als rechter, wetgever en koning

1Wee u, verrader. Alles om u heen hebt u verwoest, maar niet uzelf. U verwacht van anderen dat zij hun beloften aan u houden, terwijl u hen wel bedriegt! Maar nu zult ook u worden bedrogen en verwoest. Maar wilt U, Here, ons genadig zijn, want wij hebben onze hoop op U gevestigd. Wees elke dag onze sterkte en onze redding in moeilijke tijden. De vijand slaat op de vlucht als hij uw stem hoort. Als U opstaat, vluchten de volken. Zoals sprinkhanen de velden en wijngaarden afstropen, zo zal Jeruzalem het verslagen leger afstropen!

De Here is zeer machtig en woont hoog in de hemel. Hij geeft Jeruzalem gerechtigheid, goedheid en rechtvaardigheid. Een overvloed van heil ligt in een veilige plaats voor Juda opgeslagen, samen met wijsheid, kennis en ontzag voor God. Uw gezanten huilen van bittere teleurstelling, want de vredesregeling is verworpen. Uw wegen zijn verlaten en er zijn geen reizigers meer. Het vredesverdrag is verbroken en zij bekommeren zich niet om de beloften die zij in het bijzijn van getuigen hebben gedaan, zij hebben voor niemand respect. Het hele land Israël is in grote nood, de Libanon is verwoest, de Saron is een wildernis geworden, Basan en de Karmel zijn leeggeplunderd.

10 Maar de Here zegt: Ik zal opstaan en mijn kracht en glorie laten zien. 11 U, Assyriërs, zult niets bereiken met al uw inspanningen. Uw adem is een vuur dat u zelf zal verteren. 12 Uw legers zullen tot kalk worden verbrand, als dorens die worden afgesneden en op het vuur gegooid. 13 Luister naar wat Ik heb gedaan, of u ver weg of dichtbij woont, erken mijn macht! 14 De zondaars onder mijn volk beven van angst. ‘Wie van ons,’ schreeuwen zij, ‘kan leven in de nabijheid van dit allesverterende, eeuwige vuur?’

15 Ik zal u vertellen wie hier kan leven: allen die eerlijk en rechtvaardig zijn, die geen winst willen maken door bedrog, die zich niet laten omkopen, die weigeren te luisteren naar hen die moorden beramen en die het kwaad niet kunnen aanzien. 16 Dergelijke mensen zullen worden verhoogd. De rotsen van de bergen zullen hun veilige schuilplaats zijn, zij zullen voedsel krijgen en water naar behoefte. 17 Uw ogen zullen de koning zien in al zijn glorie en zijn uitgestrekte land aanschouwen. 18 U zult terugdenken aan die tijd van onderdrukking, toen de Assyrische aanvoerders buiten uw muren de torens telden en schatten hoeveel de gevallen stad hun zou opleveren. 19 Maar zij zullen binnenkort allemaal weg zijn. Deze harde, gewelddadige mensen met hun onverstaanbare taal zullen verdwijnen. 20 In plaats daarvan zult u een vreedzaam Jeruzalem zien, een plaats waar God wordt aanbeden, een rustige en veilige stad, als een tent die stevig vaststaat. 21 Daar zal de Here ons zijn macht tonen en daar stromen brede rivieren waarop geen vijandelijke schepen te zien zijn. 22 Want de Here is onze rechter, onze wetgever en koning. Hij zal ons redden. 23 De zeilen van de vijand flapperen tegen gebroken masten en kunnen niet meer strak worden gespannen. Hun buit zal worden verdeeld onder het volk van God, zelfs de verlamden zullen hun aandeel krijgen. 24 Het volk van Israël zal niet langer zeggen: ‘Wij zijn ziek en hulpeloos,’ want de Here zal zijn volk de zonden vergeven en het zegenen.

Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 33

Necaz şi izbăvire

1Vai de tine, nimicitorule,
    tu, care încă n-ai fost nimicit!
Vai de tine, trădătorule,
    tu, care n-ai fost încă trădat de nimeni!
Când vei înceta să mai distrugi,
    vei fi distrus
şi când te vei opri din a mai trăda,
    vei fi trădat.

Doamne, fie-Ţi milă de noi!
    Noi nădăjduim în Tine!
Fii tăria noastră în fiecare dimineaţă!
    Fii izbăvirea noastră în vreme de necaz!
Când răsună glasul Tău, popoarele fug;
    când Te ridici Tu, neamurile se împrăştie.
Prada voastră, neamuri, este adunată aşa cum o adună lăcustele;
    ca un roi de lăcuste aşa se aruncă oamenii asupra ei.

Domnul este înălţat căci locuieşte în înălţimi.
    El umple Sionul cu judecată şi dreptate.
El va fi siguranţă pentru vremurile tale,
    belşug de izbăviri, înţelepciune şi cunoaştere,
        iar frica de Domnul, aceasta va fi comoara Sionului[a].
Ascultă! Vitejii lor strigă pe drumuri,
    iar solii păcii plâng cu amar.
Drumurile sunt părăsite,
    nici un călător nu se mai află pe ele.
Legământul este rupt, martorii[b] sunt dispreţuiţi,
    nimeni nu mai este respectat.
Ţara geme şi se ofileşte;
    Libanul este făcut de ruşine şi se usucă;
Şaronul este ca Araba[c],
    iar Başanul şi Carmelul îşi scutură frunzele.

10 «Acum Mă voi ridica, zice Domnul,
    acum Mă voi înălţa, acum voi fi înălţat!
11 Zămisliţi pleavă şi naşteţi paie;
    suflarea voastră este un foc care vă va nimici.
12 Popoarele vor arde ca varul nestins,
    ca mărăcinii tăiaţi care ard în foc.

13 Voi, cei de departe, auziţi ce am făcut!
    Voi, cei de aproape, recunoaşteţi-Mi puterea!»
14 Păcătoşii sunt plini de teamă în Sion;
    înfiorarea i-a cuprins pe cei lipsiţi de evlavie:
«Care dintre noi poate trăi lângă un foc mistuitor?
    Care dintre noi poate trăi lângă nişte flăcări veşnice?»
15 Cel ce umblă în dreptate
    şi vorbeşte ce este drept,
cel ce dispreţuieşte câştigul din asuprire,
    cel ce îşi fereşte mâna de mită,
cel ce îşi astupă urechea când aude despre vărsări de sânge
    şi îşi închide ochii să nu-l ademenească răul.
16 Acela va locui pe înălţimi;
    refugiul lui vor fi fortăreţele din munţi,
        pâinea îi va fi dată şi apa îi va fi asigurată.

17 Ochii tăi îl vor vedea pe Împărat în splendoarea Sa;
    vor vedea o ţară care se întinde până departe.
18 Mintea ta va cugeta la groaza de dinainte, zicând:
    «Unde este scribul? Unde este cel ce cântăreşte tributul?
        Unde este cel ce numără turnurile[d]
19 Pe acei oameni aroganţi,
    pe cei cu vorbirea necunoscută,
        cu limba lor ciudată şi de neînţeles, nu-i vei mai vedea.

20 Priveşte Sionul, cetatea sărbătorilor noastre!
    Ochii tăi vor vedea Ierusalimul:
        o locuinţă liniştită, un cort ce nu se va mai muta;
ţăruşii săi nu vor mai fi scoşi vreodată
    şi nici una dintre funiile sale nu va mai fi ruptă.
21 Acolo, Domnul va fi Împăratul nostru măreţ;
    va fi un loc cu râuri şi canale largi,
dar unde nu vor pătrunde corăbii cu vâsle
    şi nici vase mari nu vor naviga.
22 Căci Domnul este judecătorul nostru;
    Domnul este legiuitorul nostru,
Domnul este împăratul nostru;
    El ne va izbăvi.

23 Funiile tale slăbesc;
    ele nu mai pot sprijini catargul
        şi nu mai pot întinde pânzele.
Atunci se va împărţi prada care va fi atât de multă,
    încât până şi ologii vor duce din ea.
24 Nici un locuitor nu va zice: «Sunt bolnav!»;
    poporului ce locuieşte acolo îi va fi iertată vina.

Notas al pie

  1. Isaia 33:6 TM: comoara lui
  2. Isaia 33:8 Q; TM: oraşele
  3. Isaia 33:9 Denumirea, în Vechiul Testament, a riftului care se întinde de la M. Galileii până la M. Roşie; de obicei se referă la Valea Iordanului
  4. Isaia 33:18 Posibil ca tributul să fi fost socotit şi în funcţie de numărul de turnuri pe care le avea o cetate sau este posibil ca asirienii să fi pus anumite interdicţii referitor la fortificarea cetăţilor celor care le erau vasali