Het Boek

Jesaja 33

De Here als rechter, wetgever en koning

1Wee u, verrader. Alles om u heen hebt u verwoest, maar niet uzelf. U verwacht van anderen dat zij hun beloften aan u houden, terwijl u hen wel bedriegt! Maar nu zult ook u worden bedrogen en verwoest. Maar wilt U, Here, ons genadig zijn, want wij hebben onze hoop op U gevestigd. Wees elke dag onze sterkte en onze redding in moeilijke tijden. De vijand slaat op de vlucht als hij uw stem hoort. Als U opstaat, vluchten de volken. Zoals sprinkhanen de velden en wijngaarden afstropen, zo zal Jeruzalem het verslagen leger afstropen!

De Here is zeer machtig en woont hoog in de hemel. Hij geeft Jeruzalem gerechtigheid, goedheid en rechtvaardigheid. Een overvloed van heil ligt in een veilige plaats voor Juda opgeslagen, samen met wijsheid, kennis en ontzag voor God. Uw gezanten huilen van bittere teleurstelling, want de vredesregeling is verworpen. Uw wegen zijn verlaten en er zijn geen reizigers meer. Het vredesverdrag is verbroken en zij bekommeren zich niet om de beloften die zij in het bijzijn van getuigen hebben gedaan, zij hebben voor niemand respect. Het hele land Israël is in grote nood, de Libanon is verwoest, de Saron is een wildernis geworden, Basan en de Karmel zijn leeggeplunderd.

10 Maar de Here zegt: Ik zal opstaan en mijn kracht en glorie laten zien. 11 U, Assyriërs, zult niets bereiken met al uw inspanningen. Uw adem is een vuur dat u zelf zal verteren. 12 Uw legers zullen tot kalk worden verbrand, als dorens die worden afgesneden en op het vuur gegooid. 13 Luister naar wat Ik heb gedaan, of u ver weg of dichtbij woont, erken mijn macht! 14 De zondaars onder mijn volk beven van angst. ‘Wie van ons,’ schreeuwen zij, ‘kan leven in de nabijheid van dit allesverterende, eeuwige vuur?’

15 Ik zal u vertellen wie hier kan leven: allen die eerlijk en rechtvaardig zijn, die geen winst willen maken door bedrog, die zich niet laten omkopen, die weigeren te luisteren naar hen die moorden beramen en die het kwaad niet kunnen aanzien. 16 Dergelijke mensen zullen worden verhoogd. De rotsen van de bergen zullen hun veilige schuilplaats zijn, zij zullen voedsel krijgen en water naar behoefte. 17 Uw ogen zullen de koning zien in al zijn glorie en zijn uitgestrekte land aanschouwen. 18 U zult terugdenken aan die tijd van onderdrukking, toen de Assyrische aanvoerders buiten uw muren de torens telden en schatten hoeveel de gevallen stad hun zou opleveren. 19 Maar zij zullen binnenkort allemaal weg zijn. Deze harde, gewelddadige mensen met hun onverstaanbare taal zullen verdwijnen. 20 In plaats daarvan zult u een vreedzaam Jeruzalem zien, een plaats waar God wordt aanbeden, een rustige en veilige stad, als een tent die stevig vaststaat. 21 Daar zal de Here ons zijn macht tonen en daar stromen brede rivieren waarop geen vijandelijke schepen te zien zijn. 22 Want de Here is onze rechter, onze wetgever en koning. Hij zal ons redden. 23 De zeilen van de vijand flapperen tegen gebroken masten en kunnen niet meer strak worden gespannen. Hun buit zal worden verdeeld onder het volk van God, zelfs de verlamden zullen hun aandeel krijgen. 24 Het volk van Israël zal niet langer zeggen: ‘Wij zijn ziek en hulpeloos,’ want de Here zal zijn volk de zonden vergeven en het zegenen.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Ис 33

Беда и избавление

1Горе тебе, разоритель[a],
    который не был разоряем!
Горе тебе, предатель,
    которого не предавали!
Когда ты перестанешь разорять,
    будешь сам разорён;
когда ты перестанешь предавать,
    сам будешь предан.

О Вечный, помилуй нас;
    мы надеемся на Тебя.
Будь нашей силой каждое утро,
    спасением нашим во время беды.
От громоподобного голоса Твоего убегают народы;
    когда Ты поднимаешься, разбегаются племена.
Добычу их соберут, как собирает саранча;
    набросятся на неё, подобно стае саранчи.

Превознесён Вечный, обитающий на высоте;
    Он установит на Сионе правосудие и праведность.
Он будет прочным основанием вашей жизни;
    Он в изобилии даст спасение, мудрость и знание.
    Страх перед Вечным – ваше сокровище.

Вот, храбрецы кричат на улицах Иерусалима;
    горько плачут послы, что хотели заключить мирный договор.
Опустели пути,
    исчезли с дорог путешественники.
Ассирия нарушила договор,
    свидетели его[b] отвергнуты,
    людей ни во что не ставят.
Земля высыхает и истощается,
    Ливан опозорен и сохнет;
Шарон уподобился пустыне Арава,
    роняют листья Бошон и Кармил.[c]

10 – Теперь Я встану, – говорит Вечный, –
    теперь поднимусь,
    теперь буду превознесён.
11 Что вы придумываете – мякина,
    что получается – солома,
а ваше дыхание станет огнём,
    который вас же и пожрёт.
12 Народы перегорят, словно известь;
    словно срубленный терновник, преданы будут огню.
13 Слушайте, дальние, о Моих свершениях,
    и вы, кто близко, признайте Моё могущество!

14 Испугались грешники на Сионе,
    охватил безбожников трепет:
«Кто из нас может жить при пожирающем огне?
    Кто из нас может жить при вечном пламени?»
15 Тот, кто ходит в праведности
    и говорит правду,
отвергает получение прибыли от притеснения
    и удерживает руку от взяток,
затыкает уши при сговоре об убийстве
    и закрывает глаза, чтобы не видеть замышляющих зло –
16 такой человек будет жить на высотах,
    убежищем ему будет горная крепость.
Хлеба у него будет вволю,
    и вода у него не иссякнет.

17 Глаза твои увидят Царя в Его красоте,
    увидят землю, простёршуюся вдаль.
18 С удивлением вспомнишь о прежнем страхе,
    что наводили на тебя ассирийцы:
«Где тот, кто вёл счёт?
    Где тот, кто взвешивал дань?
    Где тот, кто считал башни?»
19 Ты больше не увидишь этот наглый народ,
    этот народ с невнятной речью,
    со странным, непонятным языком.

20 Взгляни на Сион, город праздников наших,
    обрати свой взор на Иерусалим.
Ты увидишь тихое жилище,
    шатёр, что не будет сдвинут;
колья его не будут вынуты,
    и ни одна из его верёвок не лопнет.
21 Там Вечный будет нашим могучим защитником.
    Город будет словно окружён широкими реками и потоками,
по которым не подплывёт ни одна вражеская галера,
    не пройдёт ни один величавый корабль.
22 Вечный – наш Судья,
    Вечный – наш Законодатель,
Вечный – наш Царь;
    Он нас спасёт.

23 Хотя ослабли верёвки твоей оснастки,
    так что не держат мачты
    и не натягиваются паруса,
всё же обильная добыча будет разделена,
    и даже хромой пойдёт за наживой.
24 Никто из живущих на Сионе не скажет: «Я болен»;
    грехи обитающих там будут прощены.

Notas al pie

  1. Ис 33:1 Здесь речь идёт об Ассирии.
  2. Ис 33:8 Или: «города».
  3. Ис 33:9 Ливан, Шарон, Бошон, Кармил – эти земли славились своим плодородием.