Het Boek

Jesaja 32

Vrede voor het volk van God

1Kijk, een koning die rechtvaardig regeert en leiders die zich aan de wetten houden, zij beschermen Israël tegen storm en wind, zij zijn als een rivier die de woestijn bevloeit en als een rots die schaduw geeft in een heet en onvruchtbaar land. Dan zullen de ogen van Israël zich uiteindelijk wijd openen voor God, zijn volk zal naar zijn stem luisteren. Zelfs de heethoofden zullen vol gevoel en begrip zijn en zij die stotteren van onzekerheid, zullen zich duidelijk uitspreken.

Op die dag zullen dwazen en bedriegers niet meer geëerd worden. Iedereen zal een dwaas herkennen en huichelaars zullen niemand meer om de tuin kunnen leiden. Hun leugens over God en hun bedrog tegenover de hongerigen zal voor iedereen duidelijk zichtbaar zijn. Ook dat zij de dorstigen het water onthouden. De oneerlijkheid van bedriegers zal worden aangetoond, evenals de leugens die zij gebruiken om de arme in rechtzaken te benadelen als deze voor zijn recht opkomt. Maar edele mensen zullen edele daden willen doen en daarin volharden.

Luister, vrouwen die lui rondhangen in zorgeloze rust, luister naar mij: 10 binnenkort—over iets meer dan een jaar—zult u zich plotseling zorgen gaan maken. Want de wijnoogst en de fruitoogst zullen mislukken. 11 Beef, vrouwen van het gemakkelijke leven, doe uw mooie kleren uit en trek een rouwgewaad aan. 12 Sla uzelf op de borst en weeklaag om uw heerlijke akkers die spoedig vervallen zullen raken en om de kostelijke wijnen van vorige jaren. 13 Uw land zal overwoekerd worden door dorens en distels. Uw mooie huizen en gelukkige steden zullen verdwijnen. 14 Paleizen zullen leeg zijn, de drukke steden verlaten. Kudden wilde ezels en geiten zullen grazen op de berghellingen, waar nu nog de uitkijktorens staan, 15 totdat ten slotte de Geest vanuit de hoge over ons wordt uitgegoten. Dan wordt de woestijn tot een boomgaard en die tot een ware lusthof. 16,17 In de woestijn zal het recht wonen en daardoor zal er vrede zijn. Rust en vertrouwen zullen dan voor eeuwig regeren.

18 Mijn volk zal in veiligheid leven, ongestoord wonen. 19 In het bos is het koel en uw stad ligt laag in de vlakte. 20 U bent gelukkig en rijk gezegend als u zaait op de oevers en u uw vee in groene weiden laat grazen.

The Message

Isaiah 32

Safe Houses, Quiet Gardens

11-8 But look! A king will rule in the right way,
    and his leaders will carry out justice.
Each one will stand as a shelter from high winds,
    provide safe cover in stormy weather.
Each will be cool running water in parched land,
    a huge granite outcrop giving shade in the desert.
Anyone who looks will see,
    anyone who listens will hear.
The impulsive will make sound decisions,
    the tongue-tied will speak with eloquence.
No more will fools become celebrities,
    nor crooks be rewarded with fame.
For fools are fools and that’s that,
    thinking up new ways to do mischief.
They leave a wake of wrecked lives
    and lies about God,
Turning their backs on the homeless hungry,
    ignoring those dying of thirst in the streets.
And the crooks? Underhanded sneaks they are,
    inventive in sin and scandal,
Exploiting the poor with scams and lies,
    unmoved by the victimized poor.
But those who are noble make noble plans,
    and stand for what is noble.

9-14 Take your stand, indolent women!
    Listen to me!
Indulgent, indolent women,
    listen closely to what I have to say.
In just a little over a year from now,
    you’ll be shaken out of your lazy lives.
The grape harvest will fail,
    and there’ll be no fruit on the trees.
Oh tremble, you indolent women.
    Get serious, you pampered dolls!
Strip down and discard your silk fineries.
    Put on funeral clothes.
Shed honest tears for the lost harvest,
    the failed vintage.
Weep for my people’s gardens and farms
    that grow nothing but thistles and thornbushes.
Cry tears, real tears, for the happy homes no longer happy,
    the merry city no longer merry.
The royal palace is deserted,
    the bustling city quiet as a morgue,
The emptied parks and playgrounds
    taken over by wild animals,
    delighted with their new home.

15-20 Yes, weep and grieve until the Spirit is poured
    down on us from above
And the badlands desert grows crops
    and the fertile fields become forests.
Justice will move into the badlands desert.
    Right will build a home in the fertile field.
And where there’s Right, there’ll be Peace
    and the progeny of Right: quiet lives and endless trust.
My people will live in a peaceful neighborhood—
    in safe houses, in quiet gardens.
The forest of your pride will be clear-cut,
    the city showing off your power leveled.
But you will enjoy a blessed life,
    planting well-watered fields and gardens,
    with your farm animals grazing freely.