Jesaja 3 – HTB & ASCB

Het Boek

Jesaja 3:1-26

Het oordeel van God

1God, de Here van de hemelse legers zal de voedselvoorraden en de watervoorraden van Jeruzalem en Juda uitputten 2en hun leiders doden. Hij zal hun legers, rechters, profeten, oudsten, 3legeraanvoerders, zakenlieden, advocaten, magiërs en waarzeggers vernietigen. 4De koningen van Israël zullen kinderen lijken en met willekeur regeren. 5Er zal totale anarchie heersen. Men zal elkaar vertrappen, buren zullen buren bestrijden, de jongeren zullen in opstand komen tegen ouderen en nietsnutten zullen fatsoenlijke mensen belachelijk maken.

6In die dagen zal een man tegen zijn broer zeggen: ‘Jij hebt een mantel, wees daarom onze leider en neem deze puinhoop onder je hoede.’ 7‘Nee!’ zal hij antwoorden. ‘Ik kan jullie niet uit het slop halen! Ik heb geen eten of kleding. Je moet mij niet tot leider maken!’ 8Israëls regering is machteloos en Juda kan niets doen, omdat zij in woord en daad tegen de Here zijn opgestaan en Hem niet willen vereren, zij beledigen openlijk zijn glorie. 9De uitdrukking op hun gezichten getuigt tegen hen en laat zien dat zij schuldig zijn. Zij spreken onbekommerd over hun zonden, net als men in Sodom deed, zij schamen zich er zelfs niet voor. Het loopt slecht met hen af, maar het is hun eigen schuld.

10Maar met de rechtvaardige en godvrezende man gaat het goed, een grote beloning staat hem te wachten. 11Maar met de goddeloze loopt het slecht af, ook hij krijgt zijn verdiende loon.

12Ach mijn volk! Uw verdrukkers zijn nog maar kinderen en vrouwen overheersen u. Uw leiders zijn misleiders geworden! Zij maken de rechte weg die vóór u lag tot een doolhof. 13Maar de Here maakt Zich klaar voor zijn rechtszaak waarin Hij de volken als beklaagden oproept! 14De eersten die de Here zal aanklagen, zijn de oudsten en de edelen, want zij hebben de armen beroofd. Zij hebben hun huizen met hun buit gevuld. 15‘Wat bezielt u dat u mijn volk vertrapt en weerlozen mishandelt?’ zal de Here van de hemelse legers hun vragen. 16Daarna zal Hij de verwaande vrouwen van Jeruzalem berechten. Zij schrijden door de straten met hun neus in de lucht en met rinkelende ringen om hun enkels. Begerig lonken zij naar de mannen. 17De Here zal een plaag sturen die hun schedels schurftig maakt en hen openlijk vernederen. 18Zij zullen onder het lopen niet langer zelfverzekerd rinkelen. Want de Here zal hun mooie sieraden wegnemen, 19hun halskettingen en armbanden en hun prachtige sluiers. 20Verdwenen zijn dan hun hoofddoeken en enkelbanden, hoofdbanden, oorringen en parfums, 21hun ringen en juwelen, 22hun feestkleding, mantels, omslagdoeken, diademen en tasjes, 23hun spiegeltjes, de fijne lingerie en de prachtige jurken. 24In plaats van heerlijk naar parfum te ruiken, zullen zij stinken, in plaats van gordels zullen zij touwen gebruiken, hun prachtig gekapte haar zal uitvallen en zij zullen zakken dragen in plaats van mooie jurken. Al hun schoonheid zal verdwijnen en wat overblijft, is schaamte en vernedering. 25Hun echtgenoten zullen in de strijd sneuvelen. 26De vrouwen zullen huilend op de grond zitten, omdat ze geruïneerd zijn.

Asante Twi Contemporary Bible

Yesaia 3:1-26

Yerusalem Ne Yuda Atemmuo

1Afei hwɛ, Awurade,

Asafo Awurade,

rebɛgyae deɛ ɔde ma

wɔ Yerusalem ne Yuda nyinaa:

aduane ne nsuo a ɔde ma wɔn nyinaa.

2Nnɔmmarima ne akofoɔ,

ɔtemmufoɔ ne odiyifoɔ,

nkɔmhyɛni ne ɔpanin,

3aduonum so panin ne deɛ ɔwɔ diberɛ,

ɔfotufoɔ, odwumfoɔ nyansafoɔ ne nkaberɛkyerefoɔ oniferefoɔ.

4“Mede mmerantewaa bɛyɛ wɔn nnwuma so mpanimfoɔ;

na mmɔfra adi wɔn so.”

5Nnipa bɛhyɛ wɔn ho wɔn ho so,

ɔbarima bɛtia ɔbarima, ɔyɔnko bɛtia ne yɔnko.

Mmabunu bɛsɔre atia wɔn mpanimfoɔ,

apapahwekwaa bɛtia onimuonyamfoɔ.

6Ɔbarima bɛsɔ ne nuanom baako mu

wɔ nʼagya efie aka sɛ,

“Wowɔ atadeɛ, bɛyɛ yɛn dikanfoɔ;

wɔ kuro a adane mmubuiɛ sie yi so.”

7Nanso, ɛda no ɔbɛteam sɛ,

“Menni deɛ mede bɛyɛ.

Menni aduane anaa ntoma wɔ me fie;

mfa me nyɛ nnipa no so dikanfoɔ.”

8Yerusalem retɔ ntintan,

Yuda rehwe ase;

wɔn nsɛm ne nneyɛeɛ tia Awurade.

Wɔmmu nʼanimuonyam a ɛwɔ wɔn mu.

9Sɛdeɛ wɔn anim teɛ no di adanseɛ tia wɔn;

wɔda wɔn bɔne adi te sɛ Sodom;

wɔmmfa nsie.

Nnome nka wɔn!

Wɔakɔfa amanehunu aba wɔn ho so.

10Ka kyerɛ teneneefoɔ sɛ ɛbɛsi wɔn yie,

ɛfiri sɛ wɔbɛdi wɔn nneyɛeɛ so aba.

11Nnome nka amumuyɛfoɔ!

Amanehunu wɔ wɔn so!

Wɔbɛtua wɔn so ka

wɔ deɛ wɔn nsa ayɛ no ho.

12Mmabunu hyɛ me nkurɔfoɔ so,

mmaa di wɔn so.

Ao me nkurɔfoɔ, mo akwankyerɛfoɔ ma mo yera;

wɔma mo mane firi kwantempɔn no so.

13Awurade tena ase wɔ nʼasɛnniiɛ.

Ɔma ne mu so bu nkurɔfoɔ no atɛn.

14Awurade bu atɛn

de tia ne nkurɔfoɔ mpanimfoɔ ne akannifoɔ sɛ,

“Mo na moasɛe me bobe turo;

apoobɔdeɛ a ɛfiri ahiafoɔ nkyɛn wɔ mo afie mu.

15Aseɛ ne sɛn enti na modwɛre me nkurɔfoɔ

na mode ahiafoɔ anim twitwiri fam?”

Sɛdeɛ Asafo Awurade seɛ nie.

16Awurade kasa sɛ,

“Sion mmammaa yɛ ahantan;

wɔnante toto wɔn kɔn,

wɔdeda wɔn ani akyi,

wɔtutu wɔn anammɔn ntiawa ntiawa,

na wɔn nan ase nkawa gyegye.

17Enti Awurade bɛma tikuro abɛgu Sion mmaa tiri ho.

Awurade bɛma wɔn tiri so apa.”

18Ɛda no Awurade bɛyiyi wɔn afɛfɛdeɛ: nkawa, ntomaban ne kɔnmuadeɛ, 19nsomuadeɛ, nkapo ne nkatanimu, 20Wɔn mmɔtire, ananse ntweaban, abɔwomu, nnuhwam ntoa ne nkaberɛ, 21ntimsoɔ mpɛtea ne hwenemu nkawa, 22ntadetenten pa, ngugusoɔ tiawa a ɛnni nsa, ntadeɛ yuu ne sika nkotokuo; 23nhwehwɛ, serekye ntadeɛ, tirinwi so nkawa ne abatiri so ngugusoɔ.

24Nkabɔne bɛsi deɛ ɛyɛ hwam anan mu;

ntampehoma bɛsi nkatakɔnmu anan mu;

tire a ɛso apa bɛsi tirinwi a wɔasiesie anan mu;

ayitoma bɛsi ntoma pa anan mu;

honam ani atwaatwa bɛsi ahoɔfɛ anan mu.

25Wo mmarima bɛtotɔ akofena ano,

wʼakofoɔ bɛtotɔ wɔ ɔko mu.

26Sion apono bɛtwa adwo, adi awerɛhoɔ;

na deɛ ɔnnibie bɛtena fam asu.