Het Boek

Jesaja 13

De dagen van Babel zijn geteld

1Dit is de profetie die God aan Jesaja, de zoon van Amoz, over Babel gaf.

Laat de vlaggen en de vaandels wapperen als de vijand tot de aanval overgaat. Roep naar hen, Israël, en geef een teken wanneer zij optrekken tegen Babel om de paleizen van de rijken en de machthebbers te vernietigen. Ik, de Here, heb mijn heilige legers bevel gegeven, Ik heb mijn helden opgeroepen mijn vonnis te voltrekken, ze juichen over mijn overwinning.

Luister eens naar het rumoer in de bergen! Luister naar het geluid van het marcherende leger! Het is het lawaai en de roep van vele volken. Vanuit verre landen heeft de Here van de hemelse legers hen daar gebracht. Zij zijn de wapens die zijn hand tegen u, o Babel, hanteert. Zij dragen zijn toorn met zich mee en zullen uw hele land met de grond gelijk maken. Jammer, want de tijd van de Here is nu gekomen, de tijd dat de Almachtige u verwoest. Uw armen zijn verlamd door angst. De moedigste harten smelten en zijn bang. De angst grijpt u met pijnlijke scheuten, zoals de weeën een zwangere vrouw overvallen. U kijkt elkaar radeloos aan, de schrik staat op uw gezicht te lezen. Want kijk, de dag van de Here is in aantocht, de vreselijke dag van zijn verbolgenheid en vurige toorn. Het land zal worden vernietigd, evenals alle zondaars. 10 De hemelen boven hen zullen donker zijn. De sterren, de zon en de maan zullen geen licht geven. 11 En Ik zal de wereld straffen voor haar kwaad, alle inwoners voor hun zonden. Ik zal de arrogantie van de trotse man en de hooghartigheid van de rijke neerslaan. 12 Mensen zullen schaars zijn als goud, zeldzamer dan het goud van Ofir. 13 Want Ik zal de hemelen door elkaar schudden in mijn vreselijke toorn en de aarde zal van haar plaats worden gebracht. 14 De legers van Babel zullen vluchten totdat zij uitgeput zijn. Zij trekken terug naar hun eigen land als een hert dat wordt achtervolgd door honden. Zij dwalen rond als schapen die alleen zijn gelaten door hun herder. 15 Wie niet vlucht, zal neergestoken worden. 16 Hun kinderen zullen voor hun ogen worden verpletterd, hun huizen geplunderd, hun vrouwen verkracht. 17 Want Ik zal de Meden tegen Babel opzetten en geen enkel bedrag in zilver of goud zal hen kunnen afkopen. 18 De aanvallende legers zullen geen medelijden hebben met de jonge mensen van Babel, met babyʼs of met kinderen. 19 Zo zal Babel, het luisterrijkste van alle koninkrijken, de bloem van de Chaldese cultuur, net zo volledig worden verwoest als Sodom en Gomorra, toen de Here vuur uit de hemel stuurde. 20 Babel zal voor eeuwig worden vernietigd. Generatie na generatie zal voorbij gaan, maar het land zal nooit meer worden bewoond. De nomaden zullen er zelfs geen kamp opslaan. En de herders zullen hun schapen er niet laten overnachten. 21 Wilde woestijndieren zullen het bewonen en huilende beesten zullen zich in de vervallen huizen ophouden. Er zullen struisvogels leven en geesten zullen er komen om te dansen. 22 Hyenaʼs en jakhalzen zullen in de paleizen rondlopen. De dagen van Babel zijn geteld, de dag van de verwoesting is nabij.

The Message

Isaiah 13

Babylon Is Doomed!

1The Message on Babylon. Isaiah son of Amoz saw it:

2-3 “Run up a flag on an open hill.

    Yell loud. Get their attention.
Wave them into formation.
    Direct them to the nerve center of power.
I’ve taken charge of my special forces,
    called up my crack troops.
They’re bursting with pride and passion
    to carry out my angry judgment.”

4-5 Thunder rolls off the mountains
    like a mob huge and noisy—
Thunder of kingdoms in an uproar,
    nations assembling for war.
God-of-the-Angel-Armies is calling
    his army into battle formation.
They come from far-off countries,
    they pour in across the horizon.
It’s God on the move with the weapons of his wrath,
    ready to destroy the whole country.

6-8 Wail! God’s Day of Judgment is near—
    an avalanche crashing down from the Strong God!
Everyone paralyzed in the panic,
    hysterical and unstrung,
Doubled up in pain
    like a woman giving birth to a baby.
Horrified—everyone they see
    is like a face out of a nightmare.

9-16 “Watch now. God’s Judgment Day comes.
    Cruel it is, a day of wrath and anger,
A day to waste the earth
    and clean out all the sinners.
The stars in the sky, the great parade of constellations,
    will be nothing but black holes.
The sun will come up as a black disk,
    and the moon a blank nothing.
I’ll put a full stop to the evil on earth,
    terminate the dark acts of the wicked.
I’ll gag all braggarts and boasters—not a peep anymore from them—
    and trip strutting tyrants, leave them flat on their faces.
Proud humanity will disappear from the earth.
    I’ll make mortals rarer than hens’ teeth.
And yes, I’ll even make the sky shake,
    and the earth quake to its roots
Under the wrath of God-of-the-Angel-Armies,
    the Judgment Day of his raging anger.
Like a hunted white-tailed deer,
    like lost sheep with no shepherd,
People will huddle with a few of their own kind,
    run off to some makeshift shelter.
But tough luck to stragglers—they’ll be killed on the spot,
    throats cut, bellies ripped open,
Babies smashed on the rocks
    while mothers and fathers watch,
Houses looted,
    wives raped.

17-22 “And now watch this:
    Against Babylon, I’m inciting the Medes,
A ruthless bunch indifferent to bribes,
    the kind of brutality that no one can blunt.
They massacre the young,
    wantonly kick and kill even babies.
And Babylon, most glorious of all kingdoms,
    the pride and joy of Chaldeans,
Will end up smoking and stinking like Sodom,
    and, yes, like Gomorrah, when God had finished with them.
No one will live there anymore,
    generation after generation a ghost town.
Not even Bedouins will pitch tents there.
    Shepherds will give it a wide berth.
But strange and wild animals will like it just fine,
    filling the vacant houses with eerie night sounds.
Skunks will make it their home,
    and unspeakable night hags will haunt it.
Hyenas will curdle your blood with their laughing,
    and the howling of coyotes will give you the shivers.

“Babylon is doomed.
    It won’t be long now.”