Het Boek

Jesaja 1

Een opstandig volk

1Dit zijn de boodschappen die Jesaja, de zoon van Amoz, kreeg in visioenen tijdens de regeringsperiodes van de Judese koningen Uzzia, Jotham, Achaz en Hizkia. In deze boodschappen liet God Jesaja zien wat er zou gebeuren met Juda en Jeruzalem.

Luister, hemel en aarde, naar wat de Here zegt: de kinderen die Ik heb opgevoed en voor wie Ik zo lang en liefdevol heb gezorgd, hebben zich van Mij afgekeerd. Het rund en de ezel kennen hun eigenaar en zijn dankbaar als hij hun eten geeft, maar bij mijn volk Israël is daar geen sprake van. Zij zien niet in dat Ik voor hen zorg. Wat een zondig volk is het! De Israëlieten lopen krom onder de zware last van hun schuld. Zij zijn net zulke boosdoeners als hun voorouders. Van jongs af aan zijn ze slecht geweest en hebben zij de Here de rug toegekeerd en de Heilige, de God van Israël, links laten liggen. Zij hebben zich afgekeerd en zich zo van Mij vervreemd. O mijn volk, hebt u nog niet genoeg straf gehad? Waarom dwingt u Mij steeds weer u te slaan? Blijft u dan altijd opstandig? U bent van top tot teen ziek en verzwakt, overdekt met wonden, striemen en builen, die niet zijn verbonden of met zalf zijn verzacht. Uw land is één grote puinhoop, uw steden zijn platgebrand. Terwijl u toekijkt, vernietigen en plunderen buitenlanders alles wat ze tegenkomen. U staat daar hulpeloos en verlaten als een hutje van een bewaker op het land, nadat de oogst is binnengehaald. Even machteloos als een omsingelde stad.

Als de Here van de hemelse legers niet had ingegrepen om enkelen van ons in leven te laten, dan zouden wij vernietigd zijn als Sodom en Gomorra. 10 Ja, dat is een goede vergelijking! Luister, leiders van Israël, mannen van Sodom en Gomorra, naar wat de Here te zeggen heeft. Zet uw oren goed open!

11 Ik heb genoeg van al uw offers, stop er maar mee. Ik wil uw rammen en het vet van uw gemeste kalveren niet meer. Het bloed van uw stieren, schapen en bokken doet Mij geen genoegen meer. 12 Waarom brengt u Mij offers als u toch geen berouw hebt over uw zonden? 13 Ik walg van de geur van het reukwerk dat u voor Mij verbrandt. Uw heilige vieringen van de nieuwe maan en de sabbat en uw speciale vastendagen, ja, al uw bijeenkomsten zijn huichelachtige vertoningen! Ik wil daar niets mee te maken hebben. 14 Ik haat ze uit de grond van mijn hart. Ik kan ze niet meer zien! 15 Vanaf nu luister Ik niet meer als u met opgeheven handen bidt. Hoe vaak u dat ook doet, Ik luister niet, want uw handen zijn de handen van moordenaars, aan die handen kleeft het bloed van onschuldige slachtoffers. 16 Ga u wassen, maak u schoon! Maak een eind aan uw misdaden, ga het kwaad uit de weg! 17 Leer goed te doen, wees rechtvaardig en help de armen, de wezen en de weduwen. 18 Kom en laten we kijken wie er gelijk heeft, zegt de Here. Al waren uw zonden rood als scharlaken, Ik maak ze wit als sneeuw. Al waren ze vuurrood, ze zullen worden als witte wol. 19 Laat Mij u helpen en gehoorzaam Mij, dan zal het land u volop te eten geven! 20 Maar als u Mij de rug blijft toekeren en weigert naar Mij te luisteren, zullen uw vijanden u doden. Ik, de Here, heb gesproken. 21 Jeruzalem, u was eens mijn trouwe echtgenote! En nu pleegt u overspel met vreemde goden! Eens was u een stad die bekend was om gerechtigheid en rechtvaardigheid, maar nu zijn uw inwoners moordenaars geworden! 22 Eens was u een stuk puur zilver, maar nu is het zilver vermengd met onzuivere bestanddelen. Eens was u als een edele wijn, maar nu is die wijn met water vermengd. 23 Uw leiders zijn opstandelingen en gaan om met dieven! Zij zijn omkoopbaar en hebzuchtig, rechtvaardigheid tegenover wezen en weduwen is er niet meer bij. 24 Daarom zegt God, de Here van de hemelse legers, de Machtige van Israël: Ik zal mijn toorn over u, mijn vijand, uitgieten! 25 Ik zal u in een smeltoven omsmelten en de slakken die daarvan overblijven, zal Ik met bijtend loog zuiveren! 26 En daarna zal Ik u weer goede raadgevers en eerlijke rechters geven, zoals u die vroeger had. Dan zal uw stad weer ‘stad van de gerechtigheid’ en ‘trouwe burcht’ worden genoemd. 27 Zij die naar de Here terugkeren, zullen door recht worden verlost. 28 Maar overtreders en zondaars zullen worden verpletterd en zij die de Here verlaten, zullen sterven. 29 U zult zich diep schamen en blozen als u denkt aan al die keren dat u in uw tuinen met de ‘heilige’ eiken offers bracht aan de afgoden. 30 U zult zich voelen als een boom die zijn bladeren verliest en als een tuin zonder water. 31 De sterksten onder u zullen verdwijnen als stro dat verbrand wordt, uw slechte daden zijn de vonk die het stro aansteekt en er zal niemand zijn die het vuur blust.

Nya Levande Bibeln

Jesaja 1

Budskap till ett upproriskt folk

1Detta är de budskap som kom till Jesaja, Amos son, i de syner han såg under kungarna Ussias, Jotams, Ahas och Hiskias regeringstid. I synerna visade Gud honom vad som skulle hända med Juda och Jerusalem i framtiden.

Lyssna ni himlar och lyssna du jord till vad Herren säger:De barn som jag har fostrat och vårdat så länge har vänt sig emot mig.

Till och med oxen känner sin herre, och åsnan vet var hennes krubba står. De uppskattar den vård de får, men mitt folk Israel gör inte det. Det hjälper inte vad jag än gör för dem. De bryr sig ändå inte om det.

De är ett syndigt folk, tyngt av skuld! Deras förfäder var också ogudaktiga. Födda till ondska har de vänt ryggen åt Herren och övergett Israels helige. De har vägrat att ta emot min hjälp.

5-6 Mina barn, har ni inte blivit tillräckligt straffade? Varför tvingar ni mig att slå er om och om igen? Måste ni alltid vara upproriska? Ni är sjuka och svaga, fulla med blåmärken, ärr och infekterade sår från huvud till fot, som inte är behandlade och utan förband.

Ert land ligger i ruiner, och era städer är nerbrända. Medan ni ser på förstör och plundrar främlingar allt de kommer åt.

Bara Jerusalem återstår, men det skydd staden erbjuder är svagt. Den står där som ett vindskydd i en vingård eller en hydda på en åker, och den är trängd på alla sidor.

Om inte härskarornas Gud hade gripit in och räddat några få av oss, skulle vi ha blivit utplånade precis som Sodom och Gomorra.

10 Lyssna, ni Israels ledare, ni män av Sodom och Gomorra, som jag nu tänker kalla er! Lyssna till Herren! Hör vad han säger till er:

11 Jag är trött på alla era offer. Jag har fått nog av brännoffer, av bockar och av det feta från gödda djur. Jag har ingen glädje av blodet från tjurar, lamm och getter.

12-13 Vem vill ha era offer, när ni inte sörjer över era synder? De brännoffer ni ger mig stinker i näsan. Era heliga högtider vid nymåne och sabbat, era särskilda fastedagar, ja, era frommaste sammankomster är rena bedrägeriet! Jag vill inte ha något med detta att göra!

14 Jag hatar alltsammans och tål inte se det.

15 Från och med nu kommer jag inte längre att lyssna, när ni sträcker upp era händer mot himlen och ber till mig. Inte ens om era böner är många kommer jag att lyssna, för era händer är täckta med blod från oskyldiga offer.

16 Se till att ni blir rena! Låt mig slippa se vad ni har för er. Sluta upp med er ondska!

17 Lär er att göra det goda, det som är rätt och rättvist. Uppmuntra de förtryckta, ställ upp för faderlösa och änkor!

18 Kom och låt oss göra upp med varandra! Det spelar ingen roll hur svåra fläckarna efter era synder är. Jag kan ta bort dem och göra er rena som nyfallen snö. Även om era synder är blodröda kan jag göra er vita som ull!

19 Om ni bara låter mig hjälpa er och gör som jag säger, ska ni få njuta av det bästa som landet kan ge er!

20 Men om ni fortsätter att vända er bort och vägrar att höra på mig, kommer era fiender att döda er. Jag, Herren, har talat.

21 Jerusalem, du som en gång var min trogna hustru har blivit en hora! Du springer efter andra gudar! Du som en gång var känd för din rättfärdighet har blivit ett tillhåll för mördare.

22 Du som var äkta silver är nu uppblandad med slagg! Du som var ett ädelt vin är förorenad och utspädd.

23 Dina ledare är upprorsmakare och vänner med tjuvar. Allesammans tar de mutor och bryr sig inte om att försvara änkor och faderlösa.

24 Därför säger härskarornas Gud, den mäktige i Israel: Min vrede och min hämnd ska drabba er, mina fiender!

25 Jag ska själv smälta er i smältdegeln och skumma bort slagget.

26 Sedan ska jag ge dig goda domare och visa rådgivare, sådana som ni en gång hade. Då ska du på nytt kallas 'Rättfärdighetens stad' och 'Den trogna staden'.

27 De som vänder om till Herren, de som är rättfärdiga och goda, ska räddas.

28 Men ni som är upproriska och fortsätter att synda ska gå under, därför att ni vägrar att komma till mig.

29 Ni kommer att bli utskämda och bortstötta för att ni offrade till avgudar i era 'heliga' eklundar.

30 Ni kommer att sakta tyna bort som ett förtorkat träd i en trädgård utan vatten.

31 Den mäktigaste bland er kommer att vara torr som fnöske och hans ogärningar den gnista som tänder eld på honom så att både han själv och hans verk brinner upp. Ingen ska kunna släcka elden.